Monthly Archives: September 2015

Piatkový návštevník našej spaľovne :)test1

Posted in Oznamy | atgabhtgLeave a comment

Dobrovoľníci vyzbierali na Aničke viac ako 60 vriec odpadutest1

Dňa 18.9. a 19.9.2015 zorganizovala Správa mestskej zelene v Košiciach v spolupráci s Nadáciou KOSIT v parku Anička dobrovoľnícku brigádu.

Posted in Oznamy | atgabhtgLeave a comment

Distribúcia vzdelávacích balíčkovtest1

Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia, vzdelávacie balíčky k projektu Škôlka Ježka Separka budeme distribuovať koncom októbra 2015. Ďakujeme za spoluprácu! Tím Nadácie KOSIT

Posted in Škôlka Ježka Separka | atgabhtgLeave a comment

Pozvánka na dobrovoľnícku brigádutest1

Pridajte ruku k dielu a zveľaďte okolie parku Anička hrabaním lístia a zberom odpadkov.

Posted in Oznamy | atgabhtgLeave a comment