Monthly Archives: April 2011

Na podujatí Trieďme odpad sme už po desiatykrát oslávili Deň Zemetest1

Dňa 20. apríla 2011 v čase od 9.00 do 12.30 sa pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach stretli pri oslavách Dňa Zeme žiaci košických základných škôl, učitelia, “Kosiťáci”, ale aj okoloidúci, ktorých zaujal pestrý program.

Posted in Deň Zeme, Oznamy | atgabhtgLeave a comment

Veľkonočný pozdravtest1

Milí priatelia, želáme Vám bohaté a veselé veľkonočné sviatky prežité v kruhu najbližších.   Korbáč, vodu, kraslíc moc nech prinesie Veľká noc. Zdravie, šťastie, úsmev v tvári želáme Vám k sviatku jari.   Tím Nadácie KOSIT  

Posted in Oznamy | atgabhtg1 Comment

Deň Zeme – Súťaž o najoriginálnejší transparenttest1

Pri príležitosti Dňa Zeme Vás pozývame na 10. ročník podujatia Trieďme odpad, ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2011 v čase 9.00 – 12.30 pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach. Súťažiť sa bude o najkrajší a najoriginálnejší transparent …

Posted in Deň Zeme, Oznamy | atgabhtgLeave a comment

Prečo triediť odpad?test1

1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76mil m3 zemného plynu …

Posted in Odpady | atgabhtg1 Comment

Z čoho sa skladá komunálny odpad?test1

(udávané hodnoty podľa POH SR)

Posted in Odpady | atgabhtgLeave a comment

Ako môžem pomôcť?test1

zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu nevyhadzujte iný komunálny odpad do kontajnerov určených na separovaný zber do kontajnerov na separovaný zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)

Posted in Odpady | atgabhtgLeave a comment

Škôlka Ježka Separkatest1

Partneri projektu: spol. KOSIT a.s. a Mesto Košice Cieľom projektu je pokúsiť sa poskytnúť informácie o odpade a separovaní už deťom predškolského veku (5 – 6 rokov). Projekt sa začal vo februári 2011. Momentálne je doň zapojených vyše 130 škôlok. …

Posted in Partnerské projekty | atgabhtg6 Comments

Nadácia KOSIT spustila dva veľké projektytest1

Košice, 4.apríl 2011: Nadácia KOSIT: „Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcennou.“ (Móhandás Karamčand Gándhí). Koncom minulého roku vedenie spoločnosti KOSIT a.s. zvýraznilo vlastný postoj k spoločenskej zodpovednosti rozhodnutím založiť zelenú Nadáciu KOSIT. Orgánmi Nadácie KOSIT sú správna rada, správca …

Posted in Press room | atgabhtgLeave a comment