Press room

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj šťastie v žrebovaní. Rodičia a priatelia škôl na  sociálnej sieti so svojimi 1 795-timi „lajkami“  nakoniec rozhodli, že tisíc eurovú výhru a pomoc pri skrášľovaní vonkajších a vnútorných prác získava MŠ Šafárikova Košice.

Veľmi sa nám páči, že KOSIT a Nadácia KOSIT  pripravujú rôzne akcie a súťaže a myslia aj na tých najmenších v materských školách. Zapájame sa do všetkých aktivít, ktoré sú naozaj veľmi kreatívne. V neposlednom rade naše návštevy  v KOSIT- e sú nezabudnuteľné! Súťaž “Kosiťáci v akcii” nás oslovila a zaujala aj rodičov našich detí, ktorí sa v plnom rozsahu zapojili do hlasovania. Práve táto súťaž nás, učiteľky a rodičov, veľmi spojila. Komunikovali sme neustále spolu a na záver sme mali obrovskú radosť z výhry. Naša výhra – bylinková špirála a vybudovanie dvoch vyvýšených záhonov nám chýbala na našom školskom dvore. Budeme si vytvárať záhony, v ktorých si budú deti môcť pestovať to, čo majú radi. Máme v úmysle u deti ešte viac prebudiť environmentálne cítenie, formovať morálny a humánny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. Verím, že touto našou výhrou z KOSIT-u sa nám to v plnom rozsahu podarí,“ povedala PaedDr. Nicoll Pauerová, riaditeľka MŠ Šafárikova Košice.

V rámci štatútu súťaže prebehlo aj  žrebovanie;  v ňom  JUDr. Anna Laurincová, riaditeľka pre administratívu a ľudské zdroje vytiahla žrebovacie lístky zapojených škôl s názvami MŠ Smetanová a MŠ Čínska. Každej škôlke poputuje na účet  1000 €, ktoré minú na materiálno – technické zabezpečenie svojho sna. MŠ Smetanová vysadí živý plot  a vyrovná terén okolo pieskoviska. Deti z MŠ Čínskej zasa získajú nový chodníček, škola vymaľuje nanovo plot, budú opravené lavičky na školskom dvore  a zostane ešte aj na  dokončenie  predzáhradky.

Takmer 69 500 videní svedčí o tom, že „Súťaž KOSIŤÁCI V AKCII“  vzbudila u ľudí celkom pekný záujem a facebook Za čistejšie Košice sa  odteraz teší vyše 2440-tim „lajkom“.

Symbolické šeky v hodnote 1000 € si riaditeľky košickým škôlok prevzali  z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti.  „Celú súťaž vnímam veľmi pozitívne. Ide vôbec o prvý dobrovoľnícky deň, na ktorom sa zúčastnia naši zamestnanci. Keďže vyhral projekt „špirálovej záhradky“, ktorý je lepšie kvôli vegetačným podmienkam uskutočniť na jar, tak celú akciu posunieme.  Ale už dnes sa nevieme dočkať na milú spoluprácu so škôlkou pri realizácii ich projektu. Aj keď sme mohli potešiť len tri materské školy dúfam, že aj ostatným škôlkam sa raz ich zámer skrášliť priestory  podarí splniť,“  teší sa generálny riaditeľ  Marián Christenko.

Vďaka investíciám KOSITu sú Košice opäť čistejšie

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Na nové zberné dvory (ZD)na Magnezitárskej ul. v Košiciach a Železiarenskej ul. v mestskej časti Košice – Šaca si obyvatelia mesta zvykajú celkom rýchlo. Za prvý mesiac letných prázdnin na ZD Magnezitárska (7,66 t) a Železiarenskú ulicu priniesli Košičania (11,5 t) spolu 19,16 t odpadu. Prevažne išlo o objemný odpad, drobný stavebný odpad a bio odpad. Naďalej najviac vyťaženým ZD zostáva ZD Popradská ulica, kde personál prijal v júli 2016 až 252,8 t, nasleduje ZD Pri Bitúnku (179,8 t) a ZD Jesenského ul. (82,16 t). Od začiatku júla 2016 navštívilo 5 zberných dvorov na území Mesta Košice spolu 3675 obyvateľov.

„Predpokladáme, že návštevnosť na nových zberných dvoroch porastie. Obyvatelia sa musia najskôr dozvedieť, že vôbec ZD v meste pribudli, a ak ich budú navštevovať, čakacie doby sa na ZD skrátia a aj vzdialenosť bude pre občanov prijateľnejšia. Pustili sme sa do obnovy informačného systému, aby sa na ZD vedel rýchlo zorientovať každý návštevník. Na informačných tabuliach a nálepkách s piktogramami nájdu všetky informácie o povolenom, zakázanom aj spoplatnenom odpade,“ vysvetľuje generálny riaditeľ KOSIT a.s. Marián Christenko.

V mesiaci júl sme spoznali aj prvých piatich výhercov v súťaže Zelená pre zberné dvory. Do súťaže sa zapojilo 280 obyvateľov, ktorí vyplnili anketový lístok. Sumu v hodnote 30 € si vďaka žrebovaniu odnášajú Viktor Méder, Róbert Filep, Beáta Lipocká, Peter Dutko a Radovan Tarkanič. Súťaž pokračuje do decembra 2016, pričom každý mesiac získa spomínanú sumu 5 šťastlivcov, ktorí priniesli odpad na jeden z piatich zberných dvorov.

KOSIT sa pustil aj do nových informačných nálepiek, ktoré začína vylepovať v rámci harmonogramu veľkého upratovania na veľkokapacitné kontajnery(VKK). Podľa Mariána Christenka k tomuto kroku KOSIT pristúpil najmä preto, že obyvatelia sa ťažko orientujú v tom, čo do veľkoobjemného kontajnera (VOK) a veľkokapacitného kontajnera patrí, čo konkrétne je drobný stavebný odpad (DSO), a čo je spoplatnené. „Neporiadok, preplnené VKK,  opotrebované pneumatiky i DSO nachádzame vo VKK pravidelne, dokonca aj v smetných košoch, čo je zakázané a poškodzuje to komunálnu techniku,“ tvrdí M. Christenko.

Novootvorené ZD boli jednou z významných investícii, ktorých má KOSIT na tento rok ešte veľa. V roku 2015 investovala spoločnosť celkovo viac ako 1mil. eur v rámci obnovy a rozvoja vozového parku. V roku 2016 pribudne do flotily ďalších 12 vozidiel v celkovej hodnote 2,1 mil. eur. Zhruba v rovnakom tempe by mala obnova vozového parku pokračovať aj v priebehu nasledujúcich rokov.

Do prác v meste sa čoskoro zapojí špeciálne vozidlo na umývanie kontajnerov – Mercedes-Benz ATEGO 1527 BIN WASHER, ktoré spoločnosť obstarala za 165 400 eur bez DPH. „Je to unikátne vozidlo na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou, ktoré sa v tomto roku postará o čistotu 3 700 ks kontajnerov s objemom 1 100 l a vyše 10 000 ks kuka nádob v meste Košice. Zapáchajúce koše na odpad by mali byť teda minulosťou,“ konštatuje M. Christenko.

Od septembra plánuje spoločnosť efektívnejšie čistenie Hlavnej ulice novým komunálnym vysávačom. ktorý zjednoduší a urýchli čistenie. Začiatkom augusta KOSIT uviedol do prevádzky zariadenie na výrobu elektrickej energie – turbogenerátor za viac ako 6 mil. eur, ktorú dodala spoločnosť Energyco. Okrem výroby elektriny je teplom zo spaľovne v súčasnosti zásobovaných 2 900 domácností.

Napriek značným investíciám KOSIT nezabúda na komunitné a spoločenské aktivity. „V rámci firemnej spoločenskej zodpovednosti sme pripravili na október dobrovoľnícku akciu zamestnancov „KOSIŤÁCI V AKCII“, pričom trom víťazným materským školám venujeme 3 000 eur. Vyhrnieme si rukávy a pôjdeme škôlke, ktorá získa najviac „lajkov“ na sociálnej sieti, skrášliť jej priestory,“ teší sa na milú akciu M. Christenko. Štatút celej súťaže nájdu materské školy so sídlom v košických mestských častiach na www.kosit.sk.

Doplňujúce informácie k témam tlačovej konferencie

1. Vozidlo na umývanie kontajnerov

Základné parametre vozidla:
Univerzálne umývanie nádob s objemom 80 až 1100 l teplou a studenou vodou
Veľkokapacitný zásobník na vodu od 5 000 do 12 000 l dokáže umyť až 300 kontajnerov
Nízka spotreba vody a krátky umývací cyklus
Ohrev vody až na 75°C zaisťuje vznetový agregát
3 alebo 4-dielna nádrž pre optimálne zaťaženie náprav
výkonné čerpadlo s prietokom 80 l/min a výkonom 15 MPa v kombinácii s vysokotlakovými rotujúcimi tryskami
Multifunkčné využitie:
plnohodnotné kropiace vozidlo alebo
vozidlo pre dopravu vody.
Cena : komplet aj s podvozkom – 165 000 €.

2. Komunálny vysávač s batériovým pohonom Vorax 240

„vysávač“ smetí z ťazsie dostupných miest (chodníky, okolie odpadových nádob, lavičky, parkoviská,…)
Obsluha jednou osobou
Hmotnosť 350kg bez batérie
Rozmery 2m(d) x 0,7m (š) x 1,5m (v)
Objem zásobníka 240l
Max. rýchlosť: 6km/h
Kapacita batérie 200Ah

Cena: 14 578 eur

3. Dobrovoľnícky komunitný projekt na podporu škôlok Kosiťáci v akcii:

Hlavný cieľ: pomoc pri obnove a zveľaďovaní priestorov 3 materských škôl (štátne aj súkromné) aj za pomoci firemného dobrovoľníctva spol. KOSIT

Prihlásenie do súťaže: do 9. Septembra 2016 na mailovú adresu kositacivakcii@kosit-as.sk pričom škôlka predkladá návrh rozpočtu a potrebných prác.
Vyhlásenie jedného víťaza v „hlasovacej“ FB súťaži a žrebovanie dvoch výhercov súťaže sa uskutoční 22. Septembra do 15.00hod.

Všetky dodatočné informácie sú zverejnené na web stránke KOSITu.

Fotografická výstava „Odpadky a Košičan v objektíve“ je už sprístupnená…

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Dňa 13.6. 2016 spoločnosť KOSIT sprístupnila desať najzaujímavejších fotografií v OC Aupark Košice, ktoré sa nominovali a aj  vyhrali v súťaži „Odpadky a Košičan v objektíve“. Cieľom výstavy je aby sme konečne prestali prehliadať neporiadok a zároveň sa nad čistotou v meste vážne zamysleli. Súčasťou výstavy sú aj informačné tabule, kde návštevníci môžu nájsť užitočné informácie o odpade, triedení, zberných dvoroch aj celoročnom upratovaní.

Každoročne sa snažíme v júni Košičanom priniesť nejakú výstavu, ktorá reprezentujenašu „kultúru“ voči odpadu,“ povedal generálny riaditeľ Ing. Marián Christenko. Všetky snímky sú amatérske a celá expozícia tvorí dokopy až 30 fotografií, ktoré KOSIT plánuje celoročne vystavovať na rôznych miestach v meste.

KOSIT bude výstavu propagovať aj na 3.ročníku osvetového podujatia „Dni energie na Slovensku“, ktorého hlavnou myšlienkou sú zelené technológie (OZE zariadenia), energetická efektívnosť, ekológia a udržateľná doprava. Výstava „Odpadky a Košičan v objektíve“ potrvá do 30 júna 2016.

Dnes sa začali oslavy DŇA ZEME na školách

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Začiatkom apríla 2016 vyhlásila spoločnosť KOSIT pre košické základné a stredné školy súťaž „Selfie v zelenej farba“. Do uzávierky prihlasovania (15.4.2016) sa prihlásilo spolu 33 školských inštitúcii, na ktorých od 18.4.2016 do 22.4. 2016 vzniknú zelené fotografie. Dnes sa po prvý krát fotili žiaci na piatich školách. Vyhlasovateľ súťaže všetky fotografie zverejní do 26.4.2016 na adrese facebook.com/zacistejsiekosice a začne sa hlasovanie o najpopulárnejšie triedne kolektívy. „Veľmi ma teší aký záujem súťaž vzbudila najmä na stredných školách. 29.4. 2016 spoznáme víťazov, ktorým venujeme spolu 1500 € na výlety do prírody. Naším cieľom je, aby čo najviac ľudí si tento deň v kalendári pripomenulo a pochopilo, že je dôležité zachraňovať našu planétu,“ povedal Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s. Na Špeciálnej základnej škole Rovníková 11 si tento deň poriadne užili. „Pripravili sme pre našich žiakov okrem fotenia aj ďalší program. Čistili sme okolie Hornádu pri našej škole, deti mali v triedach rôzne aktivity a upravili sme si tiež našu EKO učebňu. V zelenom prišli všetci (118 detí) a kto nemal tak som to zabezpečilaBol to ozaj super deň,” vyjadrila sa riaditeľka školy Jana Valenčáková.

KOSIT spolu s Košičanmi oslávi DEŇ ZEME veľkou EKO slávnosťou.

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Podujatie bolo z dôvodu očakávaného nepriaznivého počasia presunuté na jún 2016. O náhradnom dátume vás budeme včas informovať.

Dňa 24.4.2016 spoločnosť KOSIT pozýva všetkých na akciu pri príležitosti svetového DŇA ZEME. Podujatie sa uskutoční v košickom  Parku Anička pri prameni Gajdovka, kde sa nachádza nový náučný chodník s rôznymi témami nevynímajúc ani oblasť odpadu.

Program pre malých aj veľkých sa začne od 14. 00 hod a potrvá do 17 hod. Záštitu nad ním prevzal primátor mesta Richard Raši. „Je to oslava zdravého životného štýlu i ochrany prírody. Aktivity budú preto aj tak ladené. Budeme radi, ak Košičania na znak podpory „zeleného dňa“ prinesú starý papier alebo použité pet fľaše ku stanovišťu KOSITu. Veríme, že deti i dospelí strávia príjemný čas plný pozitívnych dojmov  v prírode,“ povedal generálny riaditeľ Marián Christenko.

Hlavnou atrakciou bude divadlo Maškrta a predstavenie, ktoré sa začne o 15.30 hod.  Pre deti ďalej nebude chýbať nafukovací hrad, tvorivé dielne maľovanie na tvár, rôzne hlavolamy. Rodičia a mládež sa môžu zapojiť do kvízu o Zemi, pozrieť si emisné vozidlo či zapojiť sa do pokusov so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. „Atmosféru dotvorí výstava fotografii, ktoré vznikli v rámci kampane Za čistejšie Košice „ Odpadky a Košičan v objektíve“. KOSIT sa po prvý krát púšťa aj do organizácie symbolického behu. „Vyjadríme tak že všetci sme Za čistejšie Košice. „ Štart bude o 14.30 hod. Nejde o pretek v pravom zmysle slova, skôr o symboliku. Kto nebude vládať, môže trasu prejsť aj rýchlou chôdzou,“ povzbudzuje ChristenkoCelé podujatie sa skončí  o 17.00 hod ale odkaz o šetrení prírodných zdrojov, triedení, ekologickom spôsobe života snáď pretrvá dlhšie.

EKO  slávnosť podporili MESTO KOŠICE, Nadácia KOSIT , NATURPAK, U.S.Steel Košice, Slovenská inovačná a energetická agentúra a spoločnosť VIVA.

A3_1

DEŇ ZEME – Selfie v zelenej farbe: Buď „zelený“, buď „cool“ a vyhraj peniažky na školský výlet!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Každá prihlásená škola v Košiciach (základná a stredná škola) a jej všetky triedne kolektívy majú možnosť zúčastniť sa súťaže. Päť triednych kolektívov bude súťažiť o sumu od 100 eur po 300 eur na školský výlet. Výhercami sa stanú aj dve vylosované školy, zapojené do súťaže.

Spoločnosť KOSIT so svojimi partnermi, Mestom Košice, Nadáciou KOSIT a Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve sa rozhodli vyhlásiť súťaž „Selfie v zelenej farbe“ v rámci osláv Dňa Zeme. Záštitu nad projektom prevzal primátor mesta Košice, Richard Raši.

Som veľmi rád, že som mohol podporiť túto súťaž. „Selfie v zelenej farbe“ vnímam ako súťaž blízku tejto mladej generácii, je nenáročná a pritom má silné posolstvo. Nesie v sebe známky podpory témy, vzájomnej spolupráce a súťaživosti. Zároveň môže poukázať na otvorený prístup riaditeľov škôl, ktorým určite záleží na propagácii Dňa Zeme a prezentácii tejto spoločensky dôležitej témy medzi žiakmi. Verím, že aj zaujímavé ceny budú hnacím motorom motivácie nielen pre samotné školy, ale aj triedne kolektívy a žiakov,“ hodnotí súťaž primátor mesta Košice Richard Raši.

Hlavným cieľom súťaže je zapojiť čo najviac škôl a tried do osláv svetového DŇA ZEME. Zelená farba oblečenia či módneho doplnku má symbolizovať záujem o ochranu prírody. Zároveň chceme upozorniť na iniciatívu „Za čistejšie Košice“ i umožniť školám stráviť školský výlet v prírode,“ vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT-u.

Fotografie, ktoré vzniknú v 16. kalendárnom týždni, t.j. od 18. do 22.4.2016 v rámci súťaže, budú umiestnené na FB stránke „Za čistejšie Košice“.

Škola, ktorá má záujem prejaviť svoju priazeň Dňu Zeme sa musí oficiálne prihlásiť do súťaže v termíne do 15.4.2016 a to len mailom na adrese: denzeme@kosit-as.sk, pričom v predmete mailu uvedie svoj názov školy (napr. ZŠ Jesenského 14, Košice). V texte mailu napíše nasledovné povinné údaje:

 • Názov a adresa základnej alebo strednej školy so sídlom v Košiciach, email, telefonický kontakt, IČO, meno štatutára,
 • príp. Názov a adresa Občianskeho združenia, Združenia rodičov alebo iných organizácií pôsobiacich pri škole.

V prípade, že prihlasovací mail nebude obsahovať všetky požadované informácie, vyhlasovateľ súťaže nebude prihlásenie sa do súťaže akceptovať.

Škola, ktorá sa zapojí do súťaže sa prihláškou zaväzuje, žiakov, ktorí sa oblečú do zelenej farby, písomne a ústne neskúšať v určený deň. Deň v rámci 16. kalendárneho týždňa (18. – 22.04.2016) určí riaditeľ školy, ktorý oznámi dátum Vyhlasovateľovi súťaže za účelom jeho návštevy predmetnej školy.

Fotografiu celej triedy pošle triedny učiteľ, prípadne ním poverený žiak do 22.04.2016 (vrátane toho dňa) na denzeme@kosit-as.sk ako prílohu. Do predmetu mailu napíše: „Názov školy a triedu“ (napr. ZS Jesenského 14, 1.A). Do tela textu e-mailu uvedie:

 • meno a priezvisko triedneho učiteľa zapojenej triedy,
 • ročník a trieda (napr. 1.A)
 • email, telefonický kontakt na triedneho učiteľa
 • počet zapojených žiakov/ študentov do súťaže

Všetky súťažné fotky budú naraz zverejnené na facebook.com/zacistejsiekosice po ich administrácii u Vyhlasovateľa a to najneskôr do 26.04.2016. Budú predmetom zdieľania na facebooku. Vyhrávajú „Selfie“ piatich triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac „zdieľaní“ a dve vyžrebované školy za účasť na súťaži.

Súťaž v zdieľaní fotiek bude prebiehať tri dni od ich zverejnenia, čo je od 26.do 28.04.2016 (vrátane prvého a posledného dňa). Triedny kolektív sa získaním finančnej odmeny zaväzuje odmenu použiť na spoločný výlet do prírody, ktorý zdokumentuje správou a fotkami.

Päť triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac zdieľaní na facebook.com/zacistejsiekosice získava nasledovné ceny:

 1. cena – 300 € (slovom: tristo eur)
 2. cena – 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)
 3. cena – 200 € (slovom: dvesto eur)
 4. cena – 150 € (slovom: stopäťdesiat eur)
 5. cena – 100 € (slovom: sto eur)

Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje dve školy, ktoré získajú po 250 € každá za účasť na súťaži.

Vyhodnotenie súťaže bude 29.04.2016. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice a oznámené prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v prihlasovacom maili. Miesto a čas odovzdávania Cien bude zverejnené spolu s výsledkami súťaže na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice do 30.04.2016.

Prekonáme rekord v zbere vrchnáčikov?

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Spoločnosť KOSIT a.s. vyhlasuje 9. ročník súťaže „Vrchnákománia IX“. Partnerom zberu je Mesto Košice.

Súťaž je zaradená do celokošickej kampane „Za čistejšie Košice“.

Cieľom súťaže je zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora zberu plastov medzi žiakmi materských, základných a stredných škôl.

Prihlásenie je možné v termíne do 15.04.2016 len prostredníctvom elektronickej prihlášky na adrese: https://kosit.sk/vrchnakomania-2016. Škola, ktorá nebude prihlásená do súťaže podľa pokynov Štatútu, nebude zaradená do súťaže. Súťaž končí v 23. kalendárnom týždni, t.j. od 06. 06. do 10.06.2016 zberom vrchnákov z PET fliaš pracovníkmi KOSITu za účasti zodpovednej osoby z každej školy.

Podľa prijatého Štatútu sa tradične do súťaže môžu prihlásiť materské, základne a stredné školy na území mesta Košice. Novinkou oproti minulému roku je stanovenie minimálnej hranice vyzbieraného množstvo vrchnákov z PET fliaš na školu a to 15 kg, čo predstavuje jedno 100 lit. vrece. Súťaží sa v dvoch kategóriách:

 1. Vyzbierané množstvo plastových vrchnákov v kg prepočítané na jedného žiaka

 2. Vyzbierané množstvo plastových vrchnákov v kg za školu

Koncom júna 2016 sa školy dozvedia výsledky zberu a KOSIT rozdá na odmenách spolu 1200 €.

KOSIT prichádza s novou zelenou linkou

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

„V druhej polovici novembra spoločnosť KOSIT a.s. spustila do života nové bezplatné číslo 0800 156 748, na ktoré môžu obyvateľ ako aj podnikateľ zavolať počas 24 hodín. Prvé dni sme číslo a operátorku testovali v skúšobnom režime. Náklady spojené s prevádzkou hradí výlučne KOSIT a.s. Tento projekt zelenej linky sa stal súčasťou kampane Za čistejšie Košice,“ – vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSITu.

Zelenú linku spoznáte podľa predčíslia 0800 a fungovať bude aj ako prvotné informačné centrum prepojené so zákazníkom. Telefónna linka je dostupná pre volajúcich zo všetkých sieti z domova i zo zahraničia. Pracovníčka Centra Zelenej linky je k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 h do 16. 00 h. Od 16.00-08.00 hod, je možné zanechať odkaz s tým, že na druhý deň sa odkaz prehrá a rieši sa podľa jeho obsahu a urgentnosti.

„Naša Centrála je k dispozícii všetkým, ktorí hľadajú dôležité informácie. Práve bezplatnými volaniami sme sa chceli opäť priblížiť k našim klientom a ponúknuť im dalšiu pridanú hodnotu k naším službám“ dodáva Marián Christenko.

Nonstop je možné zasielať aj svoje otázky, návrhy i pripomienky prostredníctvom FAQ chatu, ktorý je priamo na web stránke spoločnosti www.kosit.sk alebo mailom na otazky@kosit-as.sk.

„Posedenia na zhorenom kontajneri“ a „Krása ukrytá medzi odpadkami“ sú víťazmi fotosúťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Koncom augusta Nadácia KOSIT a.s. a partneri (KOSIT a.s. a Mesto Košice)  vyhlásili súťaž vo fotografovaní  momentov zo života ľudí a odpadu v Košiciach.  Poslaním súťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“  bolo upozorniť na problémy, ktoré súvisia so vznikom tzv. čiernych skládok,  pribúdaním odpadových zložiek ako aj množstva  objemného, nebezpečného  a triedeného odpadu. 

Súťaž bola určená deťom aj dospelým. Nadácia KOSIT obdržala 76 aktuálnych foto záberov z Košíc a blízkeho okolia v elektronickej podobe. Je nám však ľúto, že súťaže sa nezúčastnili aj detskí fotografi. I napriek tomu sme sa spoločne s partnermi súťaže rozhodli udeliť 2x prvé, druhé i tretie miesta. Víťazné fotografie zverejníme na web stránkach a sociálnych sieťach partnerov. Naším ďalším krokom je pripraviť putovnú výstavu z 30 vybratých fotografií, ktoré tiež získajú finančnú odmenu .“ – informuje  Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT .

Som skutočne rád, že do tejto zaujímavej súťaže bolo prihlásených 76 fotografií, ktoré z väčšej časti odzrkadľujú ľahostajné správanie sa nás, ľudí. Aj preto je tu naša podpora a iniciatíva, aktivovať tých, ktorým na meste záleží  a nadchnúť pre čistejšie Košice ľudí, ktorí sa správajú spoločensky neprípustne.  Chceme osloviť čo najviac ľudí s našou kampaňou „Za čistejšie Košice, ktorej fotografická súťaž je tiež súčasťou.“ – dodáva partner súťaže Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s.

Nadácia KOSIT s partnermi predstavujú víťazov fotosúťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“

2x prvé miesto: 2x150eur

DS 001: Posedenie na zhorenom kontajneri, autor: Daniel Staroň

DS001 - posedenie na zhorenom kontajneri

PeJa 002: Krása ukrytá medzi odpadkami, autor: Peter Janáčik

PeJa 002-Krasa_Ukryta_Medzi_Odpadkami

2x druhé miesto: 2x 100eur

ESch 001: Lesná bystrinka, autor: Eva Schwardy

ESch 001 Lesna_bystrinka

NiMi 001: Málo? , autor: Nikodem Miko

NiMi001 - malo

2x tretie miesto: 2x 50eur

DS 003: Jazda zručnosti, autor: Daniel Staroň

DS003 - jazda zrucnosti

SBl 002: Veľké mesto, veľké problémy – Biohazard, autor: Štefánia Blanárová

Šbl 002 - Biohazard

30 vybratých fotografií, ktoré poputujú na výstavu budú ohodnotené 30eur každá.

Veľké poďakovanie patrí aj garantomi výberu tých najlepších fotografií, ktorými boli Veronika Janušková, Miro Vacula a Marián Angelovič.

Školy zberom papiera symbolicky zachránili 13 000 stromov

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Už po deviaty krát sa udeľovali ceny v zbere papiera v súťaži Moja škola separuje s Ježkom Separkom. Súťaže sa mohli v školskom roku 2014/2015 zapojiť jasle,materské, základné a stredné školy z mesta Košice a okolia i mesta Prešov. KOSIT spolu s partnerskými spoločnosťami East Paper a NATURPACK prerozdelia najlepším školám aj jednotlivcom spolu 4 180 € .

Školská súťaž má už dlhodobo rastúci trend. V 9. ročníku sa do zberu novín, letákov a časopisov prihlásilo 104 školských inštitúcií, ktoré vyzbierali spolu 760,47 ton suroviny.

Zberový papier zo súťaže spoločnosť KOSIT teraz materiálovo zhodnotí, teda poputuje ku recyklátorom na spracovanie.

Všetkým výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v 10. jubilejnom ročníku v zbere papiera.

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (Košice).

1 ZŠ Jána Pavla ll, Lechkého 1, Košice 46,96 ton
2 ZŠ Laca Novomeského 2, Košice 34,32 ton
3 ZŠ Kežmarská 28, Košice 32,32 ton

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera v prepočte na jedného žiaka (Košice).

1 MŠ Budánová 6, Košice 0,26 t/žiaka
2 ZŠ Poľov 0,18 t/žiaka
3 MŠ Ipeľská 10, Košice 0,15 t/žiaka

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (obce)

1 ZŠ Valaliky 25,88 ton
2 ZŠ Rozhanovce 20,82 ton
3 ZŠ a MŠ Budimír 15,40 ton

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (Prešov)

1 ZŠ Mirka Nešpora 8,36 ton
2 ZŠ Sibírska 8,28 ton
3 ZŠ Ľubotice 4,58 ton

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac