Monthly Archives: June 2010

17. jún – Svetový deň boja proti suchu a rozširovania púštítest1

World Day to Combat Desertification – patrí medzi významné svetové environmentálne dni pripomínané každoročne na podnet Organizácie spojených národov. Oficiálne si tento deň pripomíname od roku 1995, kedy OSN dala podnet na jeho oslavu, kedy bol v roku 1994 vo …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

8. jún – Svetový deň oceánovtest1

Tradícia Svetového dňa oceánov sa traduje od roku 1992. Bol vyhlásený na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Pri tejto príležitosti organizuje iniciatíva The Ocean Project každoročne po celom svete aktivity a podujatia, do ktorých …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

5. jún – Svetový deň životného prostrediatest1

Prvá konferencia OSN o životnom prostredí sa konala 5. – 16. júna v Stockholme pod heslom “Je len jedna Zem.” Hlavným bodom rokovania bol stav životného prostredia a bola schválená Deklarácia o životnom prostredí človeka, ktorá obsahovala 25 zásad na …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment