Oznamy

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom!

Výhercovia – mesto Košice

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu
1. miesto: Základná škola M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1 – 53 420 kg
2. miesto: Základná škola Krosnianska 4 – 31 910 kg
3. miesto: Základná škola Nám. L. Novomeského 2 – 31 600 kg

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera v prepočte na jedného žiaka
1. miesto: Základná škola M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1 – 104,132 kg na žiaka
2. miesto: Základná škola Dolina 43 – 102,195 kg na žiaka
3. miesto: Materská škola Ipeľská 10 – 86,129 kg na žiaka

Výhercovia – Košické obce

1. miesto: ZŠ Valaliky – 28 630 kg
2. miesto: ZŠ Rozhanovce – 21 910 kg
3. miesto: ZŠ a MŠ Budimír 11 – 9 780 kg

Výhercovia – mesto Prešov

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu
1. miesto: Základná škola Mirka Nešpora – 9 580 kg
2. miesto: Základná škola Ľubotice – 8 300 kg
3. miesto: Základná škola Sibírska – 8 030 kg

Štatút Zber papiera 2015/2016

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj šťastie v žrebovaní. Rodičia a priatelia škôl na  sociálnej sieti so svojimi 1 795-timi „lajkami“  nakoniec rozhodli, že tisíc eurovú výhru a pomoc pri skrášľovaní vonkajších a vnútorných prác získava MŠ Šafárikova Košice.

Veľmi sa nám páči, že KOSIT a Nadácia KOSIT  pripravujú rôzne akcie a súťaže a myslia aj na tých najmenších v materských školách. Zapájame sa do všetkých aktivít, ktoré sú naozaj veľmi kreatívne. V neposlednom rade naše návštevy  v KOSIT- e sú nezabudnuteľné! Súťaž “Kosiťáci v akcii” nás oslovila a zaujala aj rodičov našich detí, ktorí sa v plnom rozsahu zapojili do hlasovania. Práve táto súťaž nás, učiteľky a rodičov, veľmi spojila. Komunikovali sme neustále spolu a na záver sme mali obrovskú radosť z výhry. Naša výhra – bylinková špirála a vybudovanie dvoch vyvýšených záhonov nám chýbala na našom školskom dvore. Budeme si vytvárať záhony, v ktorých si budú deti môcť pestovať to, čo majú radi. Máme v úmysle u deti ešte viac prebudiť environmentálne cítenie, formovať morálny a humánny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. Verím, že touto našou výhrou z KOSIT-u sa nám to v plnom rozsahu podarí,“ povedala PaedDr. Nicoll Pauerová, riaditeľka MŠ Šafárikova Košice.

V rámci štatútu súťaže prebehlo aj  žrebovanie;  v ňom  JUDr. Anna Laurincová, riaditeľka pre administratívu a ľudské zdroje vytiahla žrebovacie lístky zapojených škôl s názvami MŠ Smetanová a MŠ Čínska. Každej škôlke poputuje na účet  1000 €, ktoré minú na materiálno – technické zabezpečenie svojho sna. MŠ Smetanová vysadí živý plot  a vyrovná terén okolo pieskoviska. Deti z MŠ Čínskej zasa získajú nový chodníček, škola vymaľuje nanovo plot, budú opravené lavičky na školskom dvore  a zostane ešte aj na  dokončenie  predzáhradky.

Takmer 69 500 videní svedčí o tom, že „Súťaž KOSIŤÁCI V AKCII“  vzbudila u ľudí celkom pekný záujem a facebook Za čistejšie Košice sa  odteraz teší vyše 2440-tim „lajkom“.

Symbolické šeky v hodnote 1000 € si riaditeľky košickým škôlok prevzali  z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti.  „Celú súťaž vnímam veľmi pozitívne. Ide vôbec o prvý dobrovoľnícky deň, na ktorom sa zúčastnia naši zamestnanci. Keďže vyhral projekt „špirálovej záhradky“, ktorý je lepšie kvôli vegetačným podmienkam uskutočniť na jar, tak celú akciu posunieme.  Ale už dnes sa nevieme dočkať na milú spoluprácu so škôlkou pri realizácii ich projektu. Aj keď sme mohli potešiť len tri materské školy dúfam, že aj ostatným škôlkam sa raz ich zámer skrášliť priestory  podarí splniť,“  teší sa generálny riaditeľ  Marián Christenko.

Vďaka investíciám KOSITu sú Košice opäť čistejšie

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Na nové zberné dvory (ZD)na Magnezitárskej ul. v Košiciach a Železiarenskej ul. v mestskej časti Košice – Šaca si obyvatelia mesta zvykajú celkom rýchlo. Za prvý mesiac letných prázdnin na ZD Magnezitárska (7,66 t) a Železiarenskú ulicu priniesli Košičania (11,5 t) spolu 19,16 t odpadu. Prevažne išlo o objemný odpad, drobný stavebný odpad a bio odpad. Naďalej najviac vyťaženým ZD zostáva ZD Popradská ulica, kde personál prijal v júli 2016 až 252,8 t, nasleduje ZD Pri Bitúnku (179,8 t) a ZD Jesenského ul. (82,16 t). Od začiatku júla 2016 navštívilo 5 zberných dvorov na území Mesta Košice spolu 3675 obyvateľov.

„Predpokladáme, že návštevnosť na nových zberných dvoroch porastie. Obyvatelia sa musia najskôr dozvedieť, že vôbec ZD v meste pribudli, a ak ich budú navštevovať, čakacie doby sa na ZD skrátia a aj vzdialenosť bude pre občanov prijateľnejšia. Pustili sme sa do obnovy informačného systému, aby sa na ZD vedel rýchlo zorientovať každý návštevník. Na informačných tabuliach a nálepkách s piktogramami nájdu všetky informácie o povolenom, zakázanom aj spoplatnenom odpade,“ vysvetľuje generálny riaditeľ KOSIT a.s. Marián Christenko.

V mesiaci júl sme spoznali aj prvých piatich výhercov v súťaže Zelená pre zberné dvory. Do súťaže sa zapojilo 280 obyvateľov, ktorí vyplnili anketový lístok. Sumu v hodnote 30 € si vďaka žrebovaniu odnášajú Viktor Méder, Róbert Filep, Beáta Lipocká, Peter Dutko a Radovan Tarkanič. Súťaž pokračuje do decembra 2016, pričom každý mesiac získa spomínanú sumu 5 šťastlivcov, ktorí priniesli odpad na jeden z piatich zberných dvorov.

KOSIT sa pustil aj do nových informačných nálepiek, ktoré začína vylepovať v rámci harmonogramu veľkého upratovania na veľkokapacitné kontajnery(VKK). Podľa Mariána Christenka k tomuto kroku KOSIT pristúpil najmä preto, že obyvatelia sa ťažko orientujú v tom, čo do veľkoobjemného kontajnera (VOK) a veľkokapacitného kontajnera patrí, čo konkrétne je drobný stavebný odpad (DSO), a čo je spoplatnené. „Neporiadok, preplnené VKK,  opotrebované pneumatiky i DSO nachádzame vo VKK pravidelne, dokonca aj v smetných košoch, čo je zakázané a poškodzuje to komunálnu techniku,“ tvrdí M. Christenko.

Novootvorené ZD boli jednou z významných investícii, ktorých má KOSIT na tento rok ešte veľa. V roku 2015 investovala spoločnosť celkovo viac ako 1mil. eur v rámci obnovy a rozvoja vozového parku. V roku 2016 pribudne do flotily ďalších 12 vozidiel v celkovej hodnote 2,1 mil. eur. Zhruba v rovnakom tempe by mala obnova vozového parku pokračovať aj v priebehu nasledujúcich rokov.

Do prác v meste sa čoskoro zapojí špeciálne vozidlo na umývanie kontajnerov – Mercedes-Benz ATEGO 1527 BIN WASHER, ktoré spoločnosť obstarala za 165 400 eur bez DPH. „Je to unikátne vozidlo na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou, ktoré sa v tomto roku postará o čistotu 3 700 ks kontajnerov s objemom 1 100 l a vyše 10 000 ks kuka nádob v meste Košice. Zapáchajúce koše na odpad by mali byť teda minulosťou,“ konštatuje M. Christenko.

Od septembra plánuje spoločnosť efektívnejšie čistenie Hlavnej ulice novým komunálnym vysávačom. ktorý zjednoduší a urýchli čistenie. Začiatkom augusta KOSIT uviedol do prevádzky zariadenie na výrobu elektrickej energie – turbogenerátor za viac ako 6 mil. eur, ktorú dodala spoločnosť Energyco. Okrem výroby elektriny je teplom zo spaľovne v súčasnosti zásobovaných 2 900 domácností.

Napriek značným investíciám KOSIT nezabúda na komunitné a spoločenské aktivity. „V rámci firemnej spoločenskej zodpovednosti sme pripravili na október dobrovoľnícku akciu zamestnancov „KOSIŤÁCI V AKCII“, pričom trom víťazným materským školám venujeme 3 000 eur. Vyhrnieme si rukávy a pôjdeme škôlke, ktorá získa najviac „lajkov“ na sociálnej sieti, skrášliť jej priestory,“ teší sa na milú akciu M. Christenko. Štatút celej súťaže nájdu materské školy so sídlom v košických mestských častiach na www.kosit.sk.

Doplňujúce informácie k témam tlačovej konferencie

1. Vozidlo na umývanie kontajnerov

Základné parametre vozidla:
Univerzálne umývanie nádob s objemom 80 až 1100 l teplou a studenou vodou
Veľkokapacitný zásobník na vodu od 5 000 do 12 000 l dokáže umyť až 300 kontajnerov
Nízka spotreba vody a krátky umývací cyklus
Ohrev vody až na 75°C zaisťuje vznetový agregát
3 alebo 4-dielna nádrž pre optimálne zaťaženie náprav
výkonné čerpadlo s prietokom 80 l/min a výkonom 15 MPa v kombinácii s vysokotlakovými rotujúcimi tryskami
Multifunkčné využitie:
plnohodnotné kropiace vozidlo alebo
vozidlo pre dopravu vody.
Cena : komplet aj s podvozkom – 165 000 €.

2. Komunálny vysávač s batériovým pohonom Vorax 240

„vysávač“ smetí z ťazsie dostupných miest (chodníky, okolie odpadových nádob, lavičky, parkoviská,…)
Obsluha jednou osobou
Hmotnosť 350kg bez batérie
Rozmery 2m(d) x 0,7m (š) x 1,5m (v)
Objem zásobníka 240l
Max. rýchlosť: 6km/h
Kapacita batérie 200Ah

Cena: 14 578 eur

3. Dobrovoľnícky komunitný projekt na podporu škôlok Kosiťáci v akcii:

Hlavný cieľ: pomoc pri obnove a zveľaďovaní priestorov 3 materských škôl (štátne aj súkromné) aj za pomoci firemného dobrovoľníctva spol. KOSIT

Prihlásenie do súťaže: do 9. Septembra 2016 na mailovú adresu kositacivakcii@kosit-as.sk pričom škôlka predkladá návrh rozpočtu a potrebných prác.
Vyhlásenie jedného víťaza v „hlasovacej“ FB súťaži a žrebovanie dvoch výhercov súťaže sa uskutoční 22. Septembra do 15.00hod.

Všetky dodatočné informácie sú zverejnené na web stránke KOSITu.

Kosiťáci v akcii

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT vyhlasujú súťaž pre materské školy v Košiciach Kosiťáci v akcii.

Napíšte nám na kositacivakcii@kosit-as.sk do 9.9.2016, ako by ste chceli skrášliť okolie a interiér vašej škôlky a pripojte aj jej fotografiu.

Všetky súťažné fotografie zverejníme 12.9.2016 na www.facebook.com/ZaCistejsieKosice. Do 20.9. môžete raz likovať z verejného účtu za jednu zo súťažiacich materských škôl (MŠ). MŠ s najväčším počtom platných získa 1000 € na materiál a navyše jej s prácami prídu pomôcť dobrovoľníci z KOSIT-u. Okrem víťaza súťaže ďalšie dve MŠ získajú v žrebovaní každá po 1000 €, ktoré použijú na obnovu.

Kompletný štatút nájdete TU.

Tešíme sa na vaše návrhy!

Zelená pre zberné dvory

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Spoločnosť KOSIT spolu so svojimi partnermi dnes štartuje novú súťaž! Prineste odpad na jeden z piatich zberných dvorov v Košiciach, zapojte sa do ankety a piati z Vás vyhrajú každý mesiac 30 €.

Kompletný štatút súťaže nájdete TU.

 

Súťaž Nalep na auto a vyhraj má ďalších výhercov!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Nalep 07

Vrchnakománia XI. má svojich víťazov!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Súťaže sa zúčastnilo 6181 žiakov, ktorí spoločne vyzbierali 4203,3 kg vrchnáčikov. Tie teraz poputujú k recyklátorovi.

Víťazným školám blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a skvelé výsledky.

Výsledky celkového množstva vyzbieraných vrchnáčikov v kg na školu:

Poradie Názov Adresa Počet žiakov Celkové množstvo vrchnáčikov (kg) Množstvo vrchnáčikov v prepočte na jedného žiaka
1 Educo, n.o.
(pri Zš Mateja Lechkého)
Ul. Jána Pavla II. 1 513 778 1,5165692008
2 Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach Moyzesova 17 473 526 1,11205074
3 Základná škola Gemerská 2, Košice Gemerská 2 321 358,6 1,1171339564

Výsledky celkového množstva vyzbieraných vrchnáčikov v prepočte na jedného žiaka:

Poradie Názov Adresa Počet žiakov Celkové množstvo vrchnáčikov (kg) Množstvo vrchnáčikov v prepočte na jedného žiaka
1 Rodičovské združenie pri Mš Ipeľská 10, Košice Ipeľská 10 93 352 3,7849462366
2 Občianske združenie Sebíkovia pri Materskej škole Repíková 58, Košice Repíková 58 23 87 3,7826086957
3 OZ Aktovka pri Zš Dolina 43-Poľov Dolina 43 41 132 3,2195121951

Víťazné školy, teda ich predstaviteľov pozývame v stredu 29.6.2016 o 13.30 hod. na odovzdávanie ceny do spol. KOSIT a.s. na Rastislavovej 98 v Košiciach.

vrchnakomania banner víťazi

Fotografická výstava „Odpadky a Košičan v objektíve“ je už sprístupnená…

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Dňa 13.6. 2016 spoločnosť KOSIT sprístupnila desať najzaujímavejších fotografií v OC Aupark Košice, ktoré sa nominovali a aj  vyhrali v súťaži „Odpadky a Košičan v objektíve“. Cieľom výstavy je aby sme konečne prestali prehliadať neporiadok a zároveň sa nad čistotou v meste vážne zamysleli. Súčasťou výstavy sú aj informačné tabule, kde návštevníci môžu nájsť užitočné informácie o odpade, triedení, zberných dvoroch aj celoročnom upratovaní.

Každoročne sa snažíme v júni Košičanom priniesť nejakú výstavu, ktorá reprezentujenašu „kultúru“ voči odpadu,“ povedal generálny riaditeľ Ing. Marián Christenko. Všetky snímky sú amatérske a celá expozícia tvorí dokopy až 30 fotografií, ktoré KOSIT plánuje celoročne vystavovať na rôznych miestach v meste.

KOSIT bude výstavu propagovať aj na 3.ročníku osvetového podujatia „Dni energie na Slovensku“, ktorého hlavnou myšlienkou sú zelené technológie (OZE zariadenia), energetická efektívnosť, ekológia a udržateľná doprava. Výstava „Odpadky a Košičan v objektíve“ potrvá do 30 júna 2016.

Súťaž Selfie v zelenej farbe má svojich víťazov!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Na základe internetového hlasovania na facebooku Za čistejšie Košice vyhlasujeme výhercov súťaže pre základné a stredné školy pri príležitosti Dňa Zeme Selfie v zelenej farbe!


škola trieda počet platných zdieľaní
1. miesto
(300 €) 
Spoj. škola Opatovská cesta 1. A, 4. A 94
2. miesto
(250 €)  
SOŠ Jozefa Szakkayho 1. C 90
3. miesto
(200 €)  
SOŠ Jozefa Szakkayho 1. A 60
4. miesto
(150 €)  
SOŠ Ostrovského 1 1. D 55
5. miesto
(100 €)  
ZŠ L. Novomeského 2 9. A 44

Zároveň sme vyžrebovali dve zapojené školy, ktoré získavajú finančnú odmenu 250 €. Dva víťazné lístočky vyberala z osudia riaditeľka pre administratívu a ľudské zdroje JUDr. Anna Laurincova. Víťazia ZŠ Abovská 36SPŠE Komenského 44.

Nad žrebovaním a regulárnosťou súťaže dohliadala notárka JUDr. Martina Mižiková. 

Výhercov srdečne gratulujeme!

Dnes sa začali oslavy DŇA ZEME na školách

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Začiatkom apríla 2016 vyhlásila spoločnosť KOSIT pre košické základné a stredné školy súťaž „Selfie v zelenej farba“. Do uzávierky prihlasovania (15.4.2016) sa prihlásilo spolu 33 školských inštitúcii, na ktorých od 18.4.2016 do 22.4. 2016 vzniknú zelené fotografie. Dnes sa po prvý krát fotili žiaci na piatich školách. Vyhlasovateľ súťaže všetky fotografie zverejní do 26.4.2016 na adrese facebook.com/zacistejsiekosice a začne sa hlasovanie o najpopulárnejšie triedne kolektívy. „Veľmi ma teší aký záujem súťaž vzbudila najmä na stredných školách. 29.4. 2016 spoznáme víťazov, ktorým venujeme spolu 1500 € na výlety do prírody. Naším cieľom je, aby čo najviac ľudí si tento deň v kalendári pripomenulo a pochopilo, že je dôležité zachraňovať našu planétu,“ povedal Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s. Na Špeciálnej základnej škole Rovníková 11 si tento deň poriadne užili. „Pripravili sme pre našich žiakov okrem fotenia aj ďalší program. Čistili sme okolie Hornádu pri našej škole, deti mali v triedach rôzne aktivity a upravili sme si tiež našu EKO učebňu. V zelenom prišli všetci (118 detí) a kto nemal tak som to zabezpečilaBol to ozaj super deň,” vyjadrila sa riaditeľka školy Jana Valenčáková.

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac