Monthly Archives: September 2010

22. september – Svetový deň bez áut / Európsky deň bez áuttest1

22. septembera 2000 sa z iniciatívy Európskej komisie po prvý krát konal Deň bez áut. Cieľom je priblížiť ľuďom alternatívne možnosti dopravy, ako je pešia, cyklistika a verejná doprava. Taktiež znížiť závislosť a dopyt po autách a pohonných hmotách.

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

19. september – Výročie podpísania Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmoch v prírodných stanovištiachtest1

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) obsahuje spôsob a postup pri ochrane rastlín, živočíchov a ich prírodných stanovíšť. Bol podpísaný v roku 1979 a označuje sa …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

16. september – Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, výročie podpísania Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvutest1

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy (OSN, vyhlásený v 1994, pripomína sa od 1995; v ten deň 1987 bol podpísaný Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu). Zdroj: www.nocka.sk

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

10. september – Výročie podpísania Dohody o ochrane netopierov v Európetest1

Dohoda o ochrane netopierov v Európe bola podpísaná 6 štátmi 4. decembra 1991 v Londýne a platnosť nadobudla 16. januára 1994. Táto dohoda sa vzťahuje na všetky európske druhy netopierov, ktorých populácia v súčanosti prudko klesá. Slovenská republika pristúpila k …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

3. – 7. september – Medzinárodný týždeň pešej chôdze do školytest1

Šírenie osvety medzi študentov, podpora alternatívnych spôsobov dopravy a zdravého životného štýlu. Pri tejto príležitosti mnoho škôl zapája do tejto aktivity svojich študentov.

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment