Monthly Archives: October 2010

24. október – Deň Organizácie Spojených národovtest1

Organizácia Spojených národov združuje v súčasnosti väčšinu štátov na Zemi, ktoré sa zaviazali podporovať zásady a ciele vytýčené v jej Charte. Organizácia vznikla na konci prvej svetovej vojny ako potreba šírenia mier.    

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

20. október – Stredoeurópsky deň stromovtest1

Za Stredoeurópsky deň stromov sa ustanovil 20. október.

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

18. október – Svetový deň monitorovania vodytest1

18. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň monitorovania vody, počas ktorého je preskúmaná kvalita a stav vodných zdorjov.

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

16. – 22. októbra – Svetový týždeň dažďových lesovtest1

Svetový týždeň dažďových pralesov (Rainforest Action Network) vznikol z potreby chrániť vzácnu zeleň, ktorá produkuje životapotrebný kyslík.

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

11. október – Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofámtest1

International Day for Natural Disaster Reduction bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN rezolúciou 44/236 zo dňa 22. decembra 1989. Ustanovené bolo, že sa tento pamätný deň bude pripomínať vždy druhú októbrovú stredu.

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment