Deň Zeme

DEŇ ZEME – Selfie v zelenej farbe: Buď „zelený“, buď „cool“ a vyhraj peniažky na školský výlet!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Každá prihlásená škola v Košiciach (základná a stredná škola) a jej všetky triedne kolektívy majú možnosť zúčastniť sa súťaže. Päť triednych kolektívov bude súťažiť o sumu od 100 eur po 300 eur na školský výlet. Výhercami sa stanú aj dve vylosované školy, zapojené do súťaže.

Spoločnosť KOSIT so svojimi partnermi, Mestom Košice, Nadáciou KOSIT a Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve sa rozhodli vyhlásiť súťaž „Selfie v zelenej farbe“ v rámci osláv Dňa Zeme. Záštitu nad projektom prevzal primátor mesta Košice, Richard Raši.

Som veľmi rád, že som mohol podporiť túto súťaž. „Selfie v zelenej farbe“ vnímam ako súťaž blízku tejto mladej generácii, je nenáročná a pritom má silné posolstvo. Nesie v sebe známky podpory témy, vzájomnej spolupráce a súťaživosti. Zároveň môže poukázať na otvorený prístup riaditeľov škôl, ktorým určite záleží na propagácii Dňa Zeme a prezentácii tejto spoločensky dôležitej témy medzi žiakmi. Verím, že aj zaujímavé ceny budú hnacím motorom motivácie nielen pre samotné školy, ale aj triedne kolektívy a žiakov,“ hodnotí súťaž primátor mesta Košice Richard Raši.

Hlavným cieľom súťaže je zapojiť čo najviac škôl a tried do osláv svetového DŇA ZEME. Zelená farba oblečenia či módneho doplnku má symbolizovať záujem o ochranu prírody. Zároveň chceme upozorniť na iniciatívu „Za čistejšie Košice“ i umožniť školám stráviť školský výlet v prírode,“ vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT-u.

Fotografie, ktoré vzniknú v 16. kalendárnom týždni, t.j. od 18. do 22.4.2016 v rámci súťaže, budú umiestnené na FB stránke „Za čistejšie Košice“.

Škola, ktorá má záujem prejaviť svoju priazeň Dňu Zeme sa musí oficiálne prihlásiť do súťaže v termíne do 15.4.2016 a to len mailom na adrese: denzeme@kosit-as.sk, pričom v predmete mailu uvedie svoj názov školy (napr. ZŠ Jesenského 14, Košice). V texte mailu napíše nasledovné povinné údaje:

 • Názov a adresa základnej alebo strednej školy so sídlom v Košiciach, email, telefonický kontakt, IČO, meno štatutára,
 • príp. Názov a adresa Občianskeho združenia, Združenia rodičov alebo iných organizácií pôsobiacich pri škole.

V prípade, že prihlasovací mail nebude obsahovať všetky požadované informácie, vyhlasovateľ súťaže nebude prihlásenie sa do súťaže akceptovať.

Škola, ktorá sa zapojí do súťaže sa prihláškou zaväzuje, žiakov, ktorí sa oblečú do zelenej farby, písomne a ústne neskúšať v určený deň. Deň v rámci 16. kalendárneho týždňa (18. – 22.04.2016) určí riaditeľ školy, ktorý oznámi dátum Vyhlasovateľovi súťaže za účelom jeho návštevy predmetnej školy.

Fotografiu celej triedy pošle triedny učiteľ, prípadne ním poverený žiak do 22.04.2016 (vrátane toho dňa) na denzeme@kosit-as.sk ako prílohu. Do predmetu mailu napíše: „Názov školy a triedu“ (napr. ZS Jesenského 14, 1.A). Do tela textu e-mailu uvedie:

 • meno a priezvisko triedneho učiteľa zapojenej triedy,
 • ročník a trieda (napr. 1.A)
 • email, telefonický kontakt na triedneho učiteľa
 • počet zapojených žiakov/ študentov do súťaže

Všetky súťažné fotky budú naraz zverejnené na facebook.com/zacistejsiekosice po ich administrácii u Vyhlasovateľa a to najneskôr do 26.04.2016. Budú predmetom zdieľania na facebooku. Vyhrávajú „Selfie“ piatich triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac „zdieľaní“ a dve vyžrebované školy za účasť na súťaži.

Súťaž v zdieľaní fotiek bude prebiehať tri dni od ich zverejnenia, čo je od 26.do 28.04.2016 (vrátane prvého a posledného dňa). Triedny kolektív sa získaním finančnej odmeny zaväzuje odmenu použiť na spoločný výlet do prírody, ktorý zdokumentuje správou a fotkami.

Päť triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac zdieľaní na facebook.com/zacistejsiekosice získava nasledovné ceny:

 1. cena – 300 € (slovom: tristo eur)
 2. cena – 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)
 3. cena – 200 € (slovom: dvesto eur)
 4. cena – 150 € (slovom: stopäťdesiat eur)
 5. cena – 100 € (slovom: sto eur)

Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje dve školy, ktoré získajú po 250 € každá za účasť na súťaži.

Vyhodnotenie súťaže bude 29.04.2016. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice a oznámené prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v prihlasovacom maili. Miesto a čas odovzdávania Cien bude zverejnené spolu s výsledkami súťaže na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice do 30.04.2016.

Deň Zeme 2015 – Festival našej planéty

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

FESTIVAL NAŠEJ PLANÉTY navštívilo 24. apríla viac ako 1000 Košičanov. Každý z nich si mohol prezrieť prezentácie z oblasti ekológie, ktoré tu zorganizovalo vyše 11 vystavovateľov. Obrovský záujem vzbudila show Smokemana alias Jirka Horáka (TÚ Ostrava).

Spoločnosť KOSIT a Nadácia KOSIT ďakujú všetkým partnerom, ktorí sa podieľali na projekte FESTIVAL NAŠEJ PLANÉTY 2015. Svetový deň Zeme 24. 4. 2015 pred OC Aupark navštívilo viac ako 1000 pozvaných detí a učiteľov a mnoho ďalších návštevníkov, ktorým záleží na životnom prostredí. Aj preto Vám patrí veľká vďaka za to, že sa stal FESTIVAL NAŠEJ PLANÉTY v meste Košice poprednou a zároveň nezabudnuteľnou EKOFIESTOU pre rok 2015.

denzeme2015_podakovanie


FESTIVAL NAŠEJ PLANÉTY!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Spoločnosť KOSIT a Nadácia KOSIT pri príležitosti Svetového dňa Zeme pripravujú pre materské a základné školy, širokú verejnosť festival plný ekohier. Dňa 24.4.2015 (9.00 -18.00) pred OC Aupark predstaví svoje „zelené“ aktivity niekoľko neziskových organizácii i firiem, ktoré pôsobia v environmentálnej oblasti.

Marián Christenko generálny riaditeľ KOSIT a.s. „ DEŇ Zeme je skvelou príležitosťou pre našu spoločnosť ako upozorniť na dôležitosť formovania pozitívneho povedomia ľudí v oblasti ekológie. Naším cieľom je aj budovanie nového vzťahu ku odpadu“.

Organizátori KOSIT a.s. Nadácia KOSIT toto podujatie organizujú už 14 rokov. „Počas histórie to boli rôzne súťaže, kultúrne programy ale pokúšali sme sa aj o rekordy. Pre tento rok sme sa rozhodli Košičanom ponúknuť zábavu, ale aj množstvo informácii s praktickými ukážkami. Naši partnermi sú Slovenská inovačná a energetická spoločnosť, Slovenská agentúra životného prostredia, NATUR – pack a.s., VSE a.s. a ďalší“, tvrdí Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Program je určený najmä deťom a mládeži, aby sa naučili napr. niečo nové o výrobe recyklovaného papiera, mnohé úlohy na nich čakajú aj v rámci projektu Žiť energiou, a nezabudnuteľné bude aj prvé detské chemické laboratórium HÓKUS -POKUS.

Hviezdou FESTIVAL- u NAŠEJ PLANÉTY bude edukatívna show SMOKEMAN-a , ktorý bude zasahovať pri ochrane ovzdušia. Tu si prídu na svoje deti s rodičmi!

Záštitu nad FESTIVALOM NAŠEJ PLANÉTY prevzal primátor MESTA KOŠICE Richard Raši.

Oslávte Deň Zeme so spoločnosťou KOSIT a Nadáciou KOSIT

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Oslávte s nami Deň Zeme! V piatok 24. apríla 2015 od 9.00 do 17.00 h. na váš čaká pestrý EKOprogram.

den-zeme-banner-nadacia

„Super záložka“ pomôže opusteným zvieratám…

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Mesiace apríl máj, jún sú mesiacmi, počas ktorých sa v súvislosti s rôznymi medzinárodnými dňami viac ako inokedy skloňujú slová Zem a príroda. Aj preto sa spol. KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT , ktoré sa nemálo angažujú v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj v propagácii ekologickejšieho spôsobu života rozhodli vyhlásiť výtvarnú súťaž zameranú na pomoc opusteným zvieratám. Túto ekologickú tému podporilo aj mesto KOŠICE.

Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSITa Oddelenia PR a Komunikácie spol. KOSIT a.s. vysvetľuje: „Samotným predmetom súťaže je výtvarný návrh záložky s témou prírody za účelom spropagovania Dňa Zeme, Dňa stromov, Dňa Slnka, Svetového dňa životného prostredia a iných sviatkov spojených s prírodou, ochranou a starostlivosťou o ňu.“

Záložku do knihy vyhlasovateľ súťaže vybral ako symbol návratu k dobe, keď deti ešte radšej listovali v knihách, ako hrali počítačové hry. Nadácia KOSIT oslovila s nápadom aj kníhkupectvo Panta Rhei, s ktorým dlhodobo spolupracuje. „Spomínané záložky budú profesionálne plnofarebne vytlačené a obojstranne zalaminované. Časť z nich bude pripravená na výmenu za finančný dar, ktorým podporíme Úniu vzájomnej pomoci ľudí a zvierat v Haniske. Druhá časť bude distribuovaná v partnerskom kníhkupectve „Panta Rhei“ pri predaji kníh ako odkaz detí pre čitateľov. Záložky spoločnosť KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT využije aj pri propagácii pripravovanej EKO knižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika,“ tvrdí Končeková.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov je neziskovou organizáciou, ktorá sa neúnavne stará o opustené zvieratá, vyhľadáva im nový, či dočasný domov, zároveň vykonáva aj v tejto oblasti školiacu činnosť. Romana Šerfelová, riaditeľka ÚVP snahu podporiť „ útulkáčov“ okamžite privítala. Ako hovorí: „Je to skvelá vec byť súčasťou tejto súťaže, oveľa viac ako výťažok z predaja „super záložky“ nás teší, že prispejeme k spropagovaniu ochrany prírody, na ktorú by sme mali myslieť každý deň.“

Vyhodnocovanie súťaže sa uskutoční v mesiaci 19. mája 2014, odbornou porotou, ktorá pozostáva aj zo zástupcov Súkromnej základnej umeleckej školy Krosnianska 6 a Základnej umelecká škola na ul. Kováčska 43. Výsledky súťaže budú následne zverejnené na web stránke Nadácie KOSIT – www.nadaciakosit.org.

VIAC O SUPERZÁLOŽKE NÁJDETE NA STRÁNKE nadaciakosit.org/superzalozka

Superzáložka

Deň Zeme na ZŠ L. Novomeského 2 v Košiciach

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Na Deň Zeme, 22. 4., sme navštívili Základnú školu L. Novomeského v Košiciach. Žiaci spolu s učiteľmi vytvorili pekné dielka z recyklovateľných materiálov, spoznávali dreviny, pripravili si módnu prehliadku, či zaspievali pesničku. Pani riaditeľke sme odovzdali diplom a výhru v súťaži O naj “coolovejší“ EKO program ku Dňu Zeme. Ďakujeme za krásny deň!

Súťaž o naj „coolovejší“ EKO program

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Oslávme spoločne „Deň Zeme“ 22.4.2013
Vy oslavujete a my platíme!

Súťaž o naj „coolovejší“ EKO program

POZOR! Stačí pohnúť rozumom a váš celý EKO program uhradíme. Do 13.04.2013 čakáme na separko@kosit-as.sk vaše kreatívne nápady ako osláviť Medzinárodný deň Zeme. VYHRÁVA NAJLEPŠÍ.

Kategórie:
Cena COOL program Deň Zeme v kategórii základná škola (súkromná, cirkevná, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice)
Cena COOL program Deň Zeme materská škola (súkromná, cirkevná, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice)

KTO ROZHODNE KTO VYHRÁ!?
Odbornú porotu zastupujú: KOSIT a.s. ; Nadácia KOSIT ; Mesto Košice

Porota prihliada na:
1. Kreativitu, výnimočnosť originalitu projektu 30%
2. Zapojenie celej školy/škôlky 20 %
3. Zapojenie priateľov/ sympatizantov, verejnosti školy do projektu (tvorivé dielne besedy, výstavy) 30%
4. Využitie odpadového materiálu 15%
5. Ako chcete o projekte informovať? 5%

Svoje projekty zasielajte do 13.04.2013 len elektronicky na adresu separko@kosit-as.sk a kópiu na office@nadaciakosit.org. Max. dve strany textu A4! Stručne popíšte, čo chcete na škole/škôlke realizovať. V prílohe bezpodmienečne priložte predbežný rozpočet programu.

Vyhodnotenie jednotlivých programov sa uskutoční 17.04.2013 a bude zverejnené na stránkach www.kosit.sk a www.nadaciakosit.org. Výška výhry je 500 € vrátane DPH.

Hlavný mediálny partner: TV NAŠA (reportáž z gala (Deň Zeme) programu odvysielame v lokálnom vysielaní TV NAŠA.)

Dajte si záležať a jedna z MŠ a ZŠ v KOŠICIACH môže vyhrať rovných 500€ ! KAŽDÁ!

Voči výsledkom súťaže nie je možné odvolanie!

Oslávili sme Deň Zeme

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

V stredu 19. apríla sme spolu s košickými základnými školami oslávili Medzinárodný deň Zeme.

Deň Zeme pre základné školy

Komentáre: 1 | Pridajte komentár

Prihláste svoj tím a vyhrajte zaujímavé ceny!

Deň Zeme

Na podujatí Trieďme odpad sme už po desiatykrát oslávili Deň Zeme

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Dňa 20. apríla 2011 v čase od 9.00 do 12.30 sa pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach stretli pri oslavách Dňa Zeme žiaci košických základných škôl, učitelia, “Kosiťáci”, ale aj okoloidúci, ktorých zaujal pestrý program.

čítať ďalej

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac