Monthly Archives: April 2010

29. apríl – Deň stromovtest1

Deň stromov sa slávi po celom svete už od polovice 19. storočia. Dátum osláv Dňa stromov sa líši podľa klimatických podmienok jednotlivých zemí. V roku 1951 prijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národov nasledujúce uznesenie: “Konferencia uznala za potrebné, …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

22. apríl – Deň Zemetest1

„Bolo to totiž práve 22.apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

18. apríl – Svetový deň kultúrneho dedičstvatest1

“Svetový deň kultúrneho dedičstva je symbolom bohatstva ľustva, ktoré by malo byť prístupné všetkým ľudom bez rozdielu. Ochrana a zveľaďovanie tejto hodnoty nevyčísliteľnej ceny si vyžaduje koordinované kolektívne úsilie celej medzinárodnej komunity. Tento ojedinelý deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanienie …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment

1. apríl – Svetový deň vtáctvatest1

Aj keď je už po desaťročia prvý apríl spájaný so žartmi, vtipmi a inými srandičkami, v kalendári enviromentalistu je zaznamenaný aj Svetový deň vtáctva. Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa …

Posted in Kalendár ENVIROsviatkov | atgabhtgLeave a comment