Superzáložka

Superzáložka na pomoc zvieratám

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Moderátor:
“Škôlkari a školáci z Košíc pomohli opusteným zvieratkám. Nadácia Kosit a spoločnosť Kosit vyhlásili výtvarnú súťaž pod názvom Superzáložka. Výtvarné dielka s tematikou prírody zaslalo spolu 579 žiakov z 25 základných a materských škôl.”
Silvia Karolyiová, redaktorka:
“Hlavným cieľom súťaže bolo spropagovanie všetkých známych medzinárodných dní, ktoré súvisia s ochranou prírody, ako napríklad Deň zeme, Deň stromov či slnka. Dôležité bolo napísať aj slogan vystihujúci tému.”
Aluise Cerotto, generálny riaditeľ Kosit, a.s.:
“Tieto súťaže sú veľmi dôležité pre našu spoločnosť, keďže chceme, aby spoločenský aspekt bol vnímaný pozitívne aj zo strany škôl.”
Silvia Karolyiová:
“Práce mohli zasielať materské školy a základné školy 1. a 2. stupeň. A už aj poznáme víťazov, ktorých vyberali skutoční výtvarníci z umeleckých škôl. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v historickej radnici. Víťazi si odniesli pekné ceny. Medzi najlepšími bol aj Mirko Repecký, ktorý navštevuje Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach.”
Mirko Repecký:
“Dal som si to asi preto, lebo sa mi to najviac páčilo.”
Silvia Karolyiová:
“A rád kreslíš?”
Mirko Repecký:
“Celkom.”
Silvia Karolyiová:
“Dlho ti to trvalo, kým si to nakreslila?”
Dievčatko 1:
“Asi áno.”
Silvia Karolyiová:
“A rada tráviš čas v prírode?”
Dievčatko 1:
“Áno, ale niekedy.”
Silvia Karolyiová:
“Vymyslela si aj slogan? Ktorý to bol?”
Dievčatko 2:
“Zem je náš život.”
Silvia Karolyiová:
“Organizátori darovali jednu záložku aj primátorovi mesta Richardovi Rašimu.”
Richard Raši, primátor mesta Košice:
“Na každý zlý zákon použijem jednu záložku, aby som vedel, že aj zlý zákon vie byť dobrý, keď má dobrú superzáložku.”
Silvia Karolyiová:
“Výherná záložky nadácia nechala plnofarebne vytlačiť. Výťažok z jej predaja pôjde Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske.”

Zdroj: 11.06.2014; Televízna stanica Naša; Správy

Škôlkari a školáci z Košíc pomohli opusteným zvieratkám

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

KOŠICE, 9. júna 2014 – V čase od 9. apríla do 17. mája prebehla v košickom kraji súťaž SUPERZÁLOŽKA. Do súťaže sa prihlásilo 25 základných a materských škôl. Výtvarné návrhy záložiek s témou prírody do nej zaslalo spolu 579 žiakov. Najkrajšie práce vymenia organizátori za finančný dar na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a zvierat v Haniske.

Predmetom súťaže bol tematický návrh záložky za účelom spropagovania Dňa Zeme, Dňa stromov, Dňa Slnka, Svetového dňa životného prostredia a iných sviatkov spojených s prírodou, ochranou a starostlivosťou o ňu. Autorkou víťaznej práce v kategórii materské školy sa stala Simonka Strečková z MŠ Povstania českého ľudu 11 v Košiciach. Medzi žiakmi prvého stupňa základných škôl sa organizátori rozhodli udeliť dve prvé miesta. Získali ich ich Barborka Beneová zo ZŠ Tomášikovej 31 a Julka Gajdošová zo ZŠ Slobody1v Košiciach. Medzi žiakmi druhého stupňa zvíťazil Miroslav Repický zo SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach.

Nadácia KOSIT - superzáložka

„Nápad skĺbiť talent našich detí s charitatívnou pomocou Útulku zvierat sa nám od začiatku veľmi zapáčil a s radosťou sme sa doňho zapojili. Vďaka finančnej podpore Nadácie KOSIT sa nám podarí upozorniť verejnosť na smutné osudy opustených psíkov a zároveň vzdelávať naše deti o potrebe ochrany zvierat. Projekt je ukážkovým príkladom potreby spolupráce verejného, súkromného a tretieho sektora.“ ocenil charitatívny projekt primátor mesta Richard Raši.

IMG_1565
Výherné záložky budú profesionálne plnofarebne vytlačené a obojstranne zalaminované. Časť z nich bude pripravená na výmenu za finančný dar od spoločnosti KOSIT a.s. na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a zvierat v Haniske. Druhá časť bude distribuovaná v partnerskom kníhkupectve pri predaji kníh ako odkaz detí pre čitateľov.
„Vybrať výhercov bolo naozaj ťažké, pretože všetky záložky boli veľmi nápadité a kreatívne. S výberom nám pomohli učitelia, výtvarníci. Verím, že ľudia usilovnú prácu detí ocenia, aby sme mohli pomôcť psíkom z Únie vzájomnej pomoci ľudí a zvierat v čo najväčšej miere,“ hovorí Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

IMG_1473

Súťaž pripravila spoločnosť KOSIT a.s. Hlavnými partnermi súťaže boli Mesto Košice a Nadácia KOSIT. Garantmi súťaže boli výtvarníci zo Základnej umeleckej školy Kováčska 43, Košice a Súkromnej základnej umeleckej školy, Krosnianska 6, Košice.

Pani učiteľky o súťaži:

Dobrý deň,
Akcia bola mimoriadne vydarená a na veľkej úrovni.
Foto dúfam, nám pošlete alebo aspoň, link kde by sme si to našli.
Páčilo sa nám to.
Materská škola Povstania českého ľudu, Košice

Vážená pani Končeková,
veľmi pekne Vám ďakujem za veľkolepú prípravu ocenenia detí, Barborka aj ja sme boli nadšené. Prajem Vám veľa radosti z vykonanej práce a do každého dňa všetko dobré!
Základná škola Tomašíkova, Košice

Vyhodnotenie súťaže SUPERZÁLOŽKA

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Milí súťažiaci,

ďakujeme Vám za Vašu účasť v projekte SUPERZÁLOŽKA. Do súťaže sa prihlásilo spolu 25 základných a materských škôl a zapojilo sa spolu 579 žiakov. Takéto množstvo zaslaných kresieb nás veľmi potešilo a o rozhodnúť o tom, ktoré dielka získajú titul SUPERZÁLOŽKA, veru nebolo jednoduché.

Autorkou víťaznej práce v kategórii Materské školy je Simona Strečková z MŠ Povstania českého ľudu v Košiciach.

Strečková_Simona_02Strečková_Simona_01

Medzi žiakmi prvého stupňa základných škôl sme sa rozhodli udeliť dve prvé miesta. Vybojovali si ich Barbora Beneová zo ZŠ Tomášikovej 31 a Julka Gajdošová zo ZŠ Slobody v Košiciach.

Beneová_Barbora_01

Beneová_Barbora_02

Gajdošová_Julka_01

Gajdošová_Julka_02

Medzi žiakmi druhého stupňa zvíťazil Miroslav Repický zo SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach.
Repický_Miroslav_01Repický_Miroslav_02
Výhercom srdečne blahoželáme!

Tím Nadácie KOSIT

 

„Super záložka“ pomôže opusteným zvieratám…

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Mesiace apríl máj, jún sú mesiacmi, počas ktorých sa v súvislosti s rôznymi medzinárodnými dňami viac ako inokedy skloňujú slová Zem a príroda. Aj preto sa spol. KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT , ktoré sa nemálo angažujú v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj v propagácii ekologickejšieho spôsobu života rozhodli vyhlásiť výtvarnú súťaž zameranú na pomoc opusteným zvieratám. Túto ekologickú tému podporilo aj mesto KOŠICE.

Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSITa Oddelenia PR a Komunikácie spol. KOSIT a.s. vysvetľuje: „Samotným predmetom súťaže je výtvarný návrh záložky s témou prírody za účelom spropagovania Dňa Zeme, Dňa stromov, Dňa Slnka, Svetového dňa životného prostredia a iných sviatkov spojených s prírodou, ochranou a starostlivosťou o ňu.“

Záložku do knihy vyhlasovateľ súťaže vybral ako symbol návratu k dobe, keď deti ešte radšej listovali v knihách, ako hrali počítačové hry. Nadácia KOSIT oslovila s nápadom aj kníhkupectvo Panta Rhei, s ktorým dlhodobo spolupracuje. „Spomínané záložky budú profesionálne plnofarebne vytlačené a obojstranne zalaminované. Časť z nich bude pripravená na výmenu za finančný dar, ktorým podporíme Úniu vzájomnej pomoci ľudí a zvierat v Haniske. Druhá časť bude distribuovaná v partnerskom kníhkupectve „Panta Rhei“ pri predaji kníh ako odkaz detí pre čitateľov. Záložky spoločnosť KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT využije aj pri propagácii pripravovanej EKO knižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika,“ tvrdí Končeková.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov je neziskovou organizáciou, ktorá sa neúnavne stará o opustené zvieratá, vyhľadáva im nový, či dočasný domov, zároveň vykonáva aj v tejto oblasti školiacu činnosť. Romana Šerfelová, riaditeľka ÚVP snahu podporiť „ útulkáčov“ okamžite privítala. Ako hovorí: „Je to skvelá vec byť súčasťou tejto súťaže, oveľa viac ako výťažok z predaja „super záložky“ nás teší, že prispejeme k spropagovaniu ochrany prírody, na ktorú by sme mali myslieť každý deň.“

Vyhodnocovanie súťaže sa uskutoční v mesiaci 19. mája 2014, odbornou porotou, ktorá pozostáva aj zo zástupcov Súkromnej základnej umeleckej školy Krosnianska 6 a Základnej umelecká škola na ul. Kováčska 43. Výsledky súťaže budú následne zverejnené na web stránke Nadácie KOSIT – www.nadaciakosit.org.

VIAC O SUPERZÁLOŽKE NÁJDETE NA STRÁNKE nadaciakosit.org/superzalozka

Superzáložka

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac