Predmet činnosti

Spoločnosť KOSIT a.s., cítiac potrebu vzdelávania detí, mládeže a dospelých v enviromentálnej oblasti pri tvorbe a ochrane životného prostredia, sa rozhodla na realizáciu podpory verejnoprospešných aktivít najmä v uvedených oblastiach založiť Nadáciu KOSIT.

Účelom nadácie je podporovať:
a) Ochranu a tvorbu životného prostredia,
b) Zachovanie prírodných hodnôt,
c) Ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a športu

Daný účel bude nadácia napĺňať nasledovnými aktivitami:
a) Podporou a organizovaním spoločenských, kultúrnych, športových a umeleckých aktivít.
b) Organizovaním zbierok, prijímaním finančných darov a dotácií s cieľom zabezpečovania vyššie spomenutých predmetov činností.
c) Podporou komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a jednotlivými sektormi na národnej a medzinárodnej úrovni za účelom vytvárania podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.
d) Šírením informácií vydávaním a distribúciou podporných materiálov, nosičov a kníh.

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac