EKOknižka

Výsledky 2. kola súťaže Čitateľského klubu

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Milí súťažiaci, Ježko Separko vyžreboval výhercov 2. kola súťaže Čitateľského klubu:

Školské kolektívy:
MŠ Betlanovce 23, Betlanovce
MŠ Abrahám (2. trieda), Hviezdoslavova 152, Abrahám
Základná škola s materskou školou, Bežovce 422, Bežovce

Špeciálna cena:
MŠ Horovce 183 za aktivizáciu rodičov v súťaži Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika.

Cena pre deti a rodičov:
Veronika a Kristínka Bodnárové, Košice
Róbert a Tobias Matuoví, Horovce
Luca Ondro, Košice

Všetkým srdečne gratulujeme! :)

Zapojte sa do ďalšieho kola súťaže! Úlohy na mesiace máj a jún 2015 nájdete TU.

Nadácia KOSIT vyráža na turné s EKOknihou a príde aj do Popradu!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

 

Jedného dňa stretol slimáčik ježka, ktorý vyzeral už na prvý pohľad trochu čudne. A nielen na prvý, ale aj na druhý a tretí pohľad. Na bodliakoch mal namiesto lístkov a jabĺčok napichnuté kúsky papiera, ba dokonca aj jednu fľašku z plastu…“
                                                                              – Citát z úvodnej rozprávky Daniela Heviera

Košice, 18.3.2015 – Po krste EKOKnižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika sa konečne dostáva prvá zelená publikácia k svojim čitateľom. Za prvé tri mesiace Nadácia KOSIT a jej partneri distribuovali vyše 600 z 1000 výtlačkov. „ Taký úspech EKOKNIŽKY sme ani nečakali. Aj preto sme sa rozhodli za našimi čitateľmi cestovať po Slovensku. Počas roka plánujeme navštíviť rôzne mestá, v ktorých chceme organizovať verejné čítania z našej novej knihy. Ponuka pôjde najmä slovenským knižniciam ale aj obchodným centrám či školám tak, aby sa o príbehoch hrdinov dozvedel každý“, tvrdí riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková.

Mesiac marec je známy aj ako Mesiac knihy. Nadácia KOSIT preto slávnostne darovala 22 kníh košickej Knižnici pre mládež. „ Je to náš darček Košičanom, kde pôsobíme. Pri tejto príležitosti pripravujeme v LITPARKU peknú čitateľskú akciu pre malých škôlkarov a žiakov I. stupňa ZŠ, ktorým je táto kniha plná EKO rozprávok, pesničiek a básničiek určená“, hovorí Končeková.

Dňa 20.3.2015 predstaví nadácia svoj projekt aj 60 –tim deťom a ich pani učiteľkám v Podtatranskej knižnici v Poprade.

Program:

09.00 – prezentácia pre pedagógov

10.00 – pokračujeme čítaním a zábavou pre malých čitateľov.

Nadácia KOSIT na svoje web stránke www.nadaciakosit.org spustila navyše od januára 2015 Klub čitateľov EKOKNIŽKY Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, v ktorom sú umiestnené dvojmesačné súťažné otázky pre rodiny i tímy z materských a základných škôl. V marci budú zverejnení prví výhercovia, ktorí sa do súťaženia zapojili.

O Nadácii KOSIT a partneroch projektu

Nadácia KOSIT

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

NATUR-PACK, a.s.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

 

 

 

Poznáme prvých víťazov Klubu čitateľov EKOKNIŽKY!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Mesiace január a február sa niesli v duchu prvého súťaženia o pekné vecné ceny, ktorého sa mohli zúčastniť deti a ich rodičia ale aj školské kolektívy z celého Slovenska. Pre každého, kto EKOKNIŽKU JEŽKA SEPARKA A SLIMÁČIKA NATURPÁČIKA čítal, boli úlohy jednoduché, stačilo totiž odpovedať na mini kvíz a prejaviť sa kreatívne.

Súťažiace deti sa museli zamyslieť nad otázkami, napríklad, ako vzniká smog a prečo prírode vlastne škodí. Dôležité bolo tiež popustiť uzdu svojej fantázii pri návrhoch značiek, ktoré majú ľuďom napovedať, ako sa v lese slušne správať.

„Hlavným cieľom celoročnej súťaže „čítajte s nami“ je zabezpečiť takzvanú trvalú udržateľnosť projektu v rámci osvety o životnom prostredí a správnom nakladaní s odpadom práve prostredníctvom našej zelenej „EKOKNIŽKY…“. Pridanou hodnotou je tvorivá činnosť a zapojenie nie len škôl a škôlok, ale hlavne rodičov a detí, a tak im umožniť spoločne stráviť chvíle pri zábavnom vzdelávaní,“ hovorí Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Všetky práce, doručené do Nadácie KOSIT v termíne do 5.marca 2015 boli naozaj výnimočné. Do samotnej súťaže sa zapojilo 36 škôl a škôlok, čo predstavovalo približne 720 detí a päť detí s rodičmi. Všetky prihlášky s vyplnenými úlohami vyhoveli súťažným kritériám a boli dané do zlosovania.

Vyžrebovanými sa stali:

Kategória školský kolektív MŠ a ZŠ:

1. MŠ Oravské nábrežie 142, Tvrdošín
2. MŠ M. Nešpora 22, Prešov (lV.trieda)
3. MŠ Mokrance, Školská 162, Mokrance

Kategória deti a rodičia:

1. Peťko Gajdoš (5r), Kysak 252, Kysak
2. Romanka Katočová (5r), Štefánikova 8, Košice
3. Vikinka Ševcová (4r), Slančík 17, Slanec
4. Adamko Ondika (5r), Lomená 28, Košice
5. Oki Vesel (4r), Svätoplukova 7, Košice

Srdečne blahoželáme a ceny rozposielame!

Všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili, Nadácia KOSIT ďakuje a zároveň ponúka ďalšie zábavno–vedomostné úlohy na mesiace marec a apríl. Nezabudnite, že v závere tohtoročných čiastkových súťaží, v januári 2016, sa bude rozdávať až 1500 € pre kolektívy a krásne darčeky pre rodinné tímy. Viac na www.nadaciakosit.org.

Nadácia KOSIT vyráža na turné s EKOknihou!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Košice, 9.marca 2015 – Po krste EKOKnižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika sa konečne dostáva prvá zelená publikácia k svojim čitateľom. Za prvé tri mesiace Nadácia KOSIT a jej partneri distribuovali vyše 600 z 1000 výtlačkov. „Taký úspech EKOKNIŽKY sme ani nečakali. Aj preto sme sa rozhodli za našimi čitateľmi cestovať po Slovensku. Počas roka plánujeme navštíviť rôzne mestá, v ktorých chceme organizovať verejné čítania z našej novej knihy. Ponuka pôjde najmä slovenským knižniciam ale aj obchodným centrám či školám tak, aby sa o príbehoch hrdinov dozvedel každý“, tvrdí riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková“. 

Mesiac marec je známy aj ako Mesiac knihy. Nadácia KOSIT preto slávnostne daruje 22 kníh košickej Knižnici pre mládež. Za hlavného partnera projektu, spol. KOSIT a.s. knihy odovzdával generálny riaditeľ Marián Christenko. „Je to náš darček Košičanom. Pri tejto príležitosti naša Nadácia pripravila v LITPARKU peknú čitateľskú akciu pre malých škôlkarov a žiakov I. stupňa ZŠ, ktorým je táto kniha plná EKO rozprávok, pesničiek a básničiek určená,“ hovorí Christenko.

Nadácia KOSIT na svoje web stránke www.nadaciakosit.org spustila od januára 2015 Klub čitateľov EKOKNIŽKY Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, v ktorom sú umiestnené dvojmesačné súťažné otázky pre rodičov a deti a tímy z materských a základných škôl. V marci budú zverejnení prví výhercovia, ktorí sa do súťaže zapojili.

O Nadácii KOSIT a partneroch projektu

Nadácia KOSIT

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

NATUR-PACK, a.s.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Fanúšikovia EKOknižky môžu súťažiť o pekné vecné ceny

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Košice, 22.januára 2015 – Nadácia KOSIT založila koncom roka 2014 online Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, aby zabezpečila udržateľnosť projektu na najbližšie dva roky prostredníctvom rôznych úloh a súťaží. Do súťaží sa môžu zapojiť vlastníci EKOknižky.

Nadácia KOSIT od konca januára 2015 štartuje prvú súťaž, pre deti a ich rodičov, ale aj školské kolektívy. Súťaž súvisí s novou autorskou knižnou publikáciou pod názvom EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, ktorú nadácia spoločnosti KOSIT a.s. vydala  koncom roku 2014. Kniha bola vyhlásená za najlepší projekt v rámci Ocenenia za environmentálnu výchovu – Zlatý mravec 2014.

Táto doslova „učebnica“ o separovaní, recyklácii a samotnej ochrane prírody nabáda deti vo veku od 4 do 10 rokov rozvíjať svoju osobnosť. „Pre Nadáciu KOSIT je dôležité aby si deti knihu nielen prečítali, ale o nej aj premýšľali. Preto už v januári a februári budeme v súťaži o pekné vecné ceny chcieť, aby nám napísali, čo si predstavujú napr. pod pojmom smog, ako vzniká a prečo je škodlivý. Deti nám zároveň môžu nakresliť hrdinov z jednej rozprávky z knižky“, ozrejmuje riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková.

Nadácia KOSIT bude pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika vyhlasovať a zverejňovať nové environmentálne úlohy každé dva mesiace počas dvoch rokov (2015/2016). „Má to byť odmena pre tých čo si našu knižku kúpia“, tvrdí Michal Sebíň z partnerskej firmy NATUR-PACK.

Do súťaže sa bude dať prihlasovať cez súťažné formuláre zverejnené na www.nadaciakosit.org. Odpovede na súťažné otázky je potrebné poslať do Štatútom stanoveného termínu poštou na adresu Nadácie KOSIT alebo emailom na jezko.separko@gmail.com.

banner fb kopie

O Nadácii KOSIT a jej partneroch 

O Nadácii KOSIT

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

O spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.

O spoločnosti KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je na svete!

Komentáre: 4 | Pridajte komentár

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcennou.“ Toto silné, ale predovšetkým pravdivé motto Gándhího si Nadácia KOSIT osvojila pri svojom založení s cieľom implementovať myšlienky do reálneho života, podporovať zaujímavé a prínosné projekty pre širokú verejnosť alebo pomáhať ľudom v ich nie najšťastnejších osudoch.

Dnes, milí priatelia si Vám dovolím predstaviť náš projekt podporený dôležitými partnermi, bez ktorých by nemohol byť zrealizovaný. Ide o knižku – EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika,“ predstavuje projekt Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel Hevier. Záštitu nad projektom prevzali Minister životného prostredia SR – Peter Žiga a primátor mesta Košice – Richard Raši. Dôležitými partnermi projektu boli „odpadárske“ spoločnosti NATUR-PACK, a.s., KOSIT a.s. a APOH.

„EKOknižka…“ vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok. Do súťaže sa zapojilo viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov.

Výsledok súťaže je unikátny. EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii a odpadom. Hlavnými postavičkami sú Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Našiel som si čas a túto knižku prečítal spoločne s dcérkou. Pobavila nás a zaujala. Knižka zábavno-náučnou formou učí deti vážiť si prírodu, separovať odpad a zaujímať sa o prostredie, v ktorom žijú. Motivuje ich k aktívnemu zapájaniu sa do procesu separácie a recyklácie a tým formuje ich „ekologickú kultúru“. Úprimne sa teším, že táto knižka vznikla v Košiciach a je nadstavbou projektu Škôlka Ježka Separka, ktorý si škôlky osvojili pred 3 rokmi,“ hovorí primátor, Richard Raši

Krst drťou z plastov.

Krst drťou z plastov.

V „EKOknižke…“ si nájdu malí čitatelia úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať súvislosti a porozumieť čítanému textu. Publikácia je podporená aj nadačnou stránkou www.nadaciakosit.org s celoročnými úlohami a súťažami o zaujímavé ceny.

Verím, že EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika zaujme malých i veľkých, spríjemní im chvíle a naučí ich niečo nové. Umožní deťom vzdelávať sa v oblasti ekológie hravou a zábavnou formou,“ hovorí Michal Sebíň, hlavný partner projektu.

Mrzí ma, že dnes nemôžem byť prítomný na krste „EKOknižky…“, ktorú publikuje Nadácia KOSIT. Tento zaujímavý vzdelávací projekt citlivo vníma témy životného prostredia a odpadov prostredníctvom dôležitých ľudí v životoch našich detí, teda učiteľov. Som presvedčený, že aj táto knižka posilní environmentálne myslenie, podporí separovanie a recyklovanie a opäť znížime podiel odpadu, ktorý končí tam, kde chceme najmenej – na skládkach. Pozitívne hodnotím úsilie autorov zlepšiť životné prostredie nie len v  oblasti odpadov ale aj vody, vzduchu či pôdy práve literárnou a hudobnou tvorbou, ktorá je deťom, najbližšia,“ z listu ministra životného prostredia, Petra Žigu.

Prvých 1000 kníh bude v predaji od konca októbra priamo u nás v Nadácii KOSIT, resp. v spoločnosti KOSIT. Objednávky bude možné zasielať prostredníctvom mailu na oboch stránkach. Finančné prostriedky za knihy budú „recyklované“ smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež a na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ako bonus, z každej predanej knižky poputuje 1 euro na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske, ktorá prevádzkuje košický útulok pre opustené zvieratká,“ dodáva Končeková.

Poďakovanie primátorom pani učiteľkám.

Poďakovanie primátorom pani učiteľkám.

O Nadácii KOSIT a jej partneroch

Nadácia KOSIT vznikla koncom roku 2010 ako nástroj napĺňania spoločenskej zodpovednosti spoločnosti KOSIT. Už od svojho založenia sa zameriava najmä na projekty súvisiace so sociálnou, spoločenskou, zdravotníckou ale najmä environmentálnou problematikou.

Nadácia má vlastné projekty a súčasne napĺňa výzvami a grantmi všetkých šesť pilierov, ktoré má vo svojich stanovách. Nadácia KOSIT sa stala významnou inštitúciu v treťom sektore. Medzi dlhodobé a najdôležitejšie projekty nadácie patria Centrum environmentálnej výchovy, Projekt škôlka Ježka Separka a EKO tábor v zelenom raji v Kysaku.

Nadácia KOSIT každoročne vyhlasuje súťaže a granty pre verejnosť, školy a školské inštitúcie, samotných pedagógov či deti a mládež. Snaží sa publikovať v časopisoch pre deti a mládež, dennej tlači tak aby zvýšila environmentálne povedomie, najmä v problematike odpadov. Ročne podporuje niekoľko žiadostí o materiálnu, odbornú či finančnú pomoc. Nadácia KOSIT za svoje snaženie získala niekoľko oficiálnych poďakovaní a ocenení.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorej hlavným poslaním je plnenie cieľov zberu, zhodnocovania a recyklácie pre všetky druhy odpadov z obalov minimálne v rozsahu záväzných limitov stanovených Európskou smernicou o obaloch a odpadoch z obalov. Smernica bola prevzatá do právneho systému Slovenskej republiky zákonom o obaloch a povinnosti z nej vyplývajúce sa týkajú všetkých dovozcov, výrobcov a baličov.

Od roku 2006 sme vytvorili aj systém NATURELEKTRO, ktorý je zameraný na plnenie limitov recyklácie elektroodpadu a systém NATURBAT, ktorý zabezpečuje výrobcom prenosných batérií a akumulátorov plnenie vybraných zákonných povinností.

V environmentálnej oblasti je naším hlavným cieľom zvyšovanie kvality životného prostredia priamou podporou systému triedeného zberu a zhodnocovania odpadov, pričom čoraz väčší dôraz sa kladie aj na podporu vzrastu environmentálneho povedomia v oblasti nakladania s odpadmi.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá na vysokej profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001.

KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je prvým dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike. APOH je členom Európskej federácie /European Federation of Waste Management and Environmental Services – FEAD / so sídlom v Bruseli.

APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve. Členmi asociácie sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, úpravou, energetickým a materiálovým využívaním, recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí, ale aj poradenské spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom.

Jedným zo základných zameraní APOH je vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s právom Európskej únie, dodržiavania princípov spoločného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže.

Partneri projektu.

Partneri projektu.

EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je na svete!

Komentáre: 3 | Pridajte komentár

Príbehy ideálne na večerné čítanie, poučné básničky a veselé pesničky vytvorili pani učiteľky z materských a základných škôl z celého Slovenska. Tridsať diel dopĺňajú farebné ilustrácie. Prvými malými čitateľmi sa stali deti z MŠ Nešporova 28 v Košiciach.

Vyhodnotenie súťaže EKO knižka Ježka Separka

Komentáre: 1 | Pridajte komentár

KOŠICE, 23. mája 2014 – Od 25. septembra do 20. novembra 2013 sa uskutočnila celoslovenská tvorivá súťaž EKO knižka Ježka Separka. Svoje príbehy, básničky a piesne do nej zaslalo 129 učiteľov materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Súťažné práce hodnotili renomovaní slovenskí autori Daniel Hevier a Marián Čekovský. Škôlka, z ktorej pochádza výherné dielko, získala v súťaži finančnú odmenu v hodnote 500€.

Najlepšiu pesničku, nazvanú Ježko Separko, zložila Oľga Balážová z MŠ Bernoláková 19 v Prešove. Najkrajšiu básničku, s názvom Zberný dvor, napísala pani učiteľka Jana Petričová z MŠ Kysak 210. Ceny za svoje dielko si pani učiteľky spolu s ich malými zverencami prevzali z rúk organizátorov priamo v materskej škole.

Víťazný príbeh, Zuzankin poučný výlet, vymyslela Magdaléna Kresťanová z MŠ Beethovenova 1 v Nitre.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť u detí environmentálne povedomie prostredníctvom  jednoduchých, kreatívnych a originálnych diel pedagogických pracovníkov. „Práve učitelia vedia najlepšie, ako deti zaujať a zároveň niečo naučiť. Príbehy, básničky aj pesničky predstavujú environmentálne témy pútavou formou, vďaka ktorej si dôležité informácie školáci hravo zapamätajú,“ hovorí Jana Končeková, riaditeľka nadácie KOSIT.

„Veľmi nás teší, že sme mohli byť súčasťou tejto tvorivej súťaže. Ochrana prírody je vážnou témou pre celú spoločnosť. Sme radi, že sa jej venujú učitelia našich detí už v predškolskom veku a tak pozitívne vplývajú na ich ekologické cítenie,“ dopĺňa Michal Sebíň zo spoločnosti NATUR-PACK.

Tridsať najlepších prác bude vydaných v detskej knižke EKO knižka.

Súťaž zorganizovala Nadácia KOSIT s podporou spoločností KOSIT a NATUR-PACK.

MŠ Kysak

 MŠ Kysak.

Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR-PACKu odovzdáva kyticu a Diplom p. riaditeľke, Janke Petričovej z MŠ Kysak

 Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR-PACKu odovzdáva kyticu a Diplom
p. riaditeľke, Janke Petričovej z MŠ Kysak.

Diplomy odovzdané p. učiteľke Renáte Horňákove (zprava), Oľge Balážovej a p. riaditeľke Dane Voštinárovej

Diplomy odovzdané p. učiteľke Renáte Horňákovej (zprava), Oľge Balážovej
a p. riaditeľke Dane Voštinárovej.

EKO KNIŽKA JEŽKA SEPARKA – aktuálne informácie

Komentáre: 1 | Pridajte komentár

Aktuálne informácie pre finalistov súťaže “EKO KNIŽKA JEŽKA SEPARKA”

Vážené pani riaditeľky, milé pani učiteľky.

V priebehu prvých troch marcových týždňov Vám bude doručená Zmluva na honorár (pre 3o p. učiteliek – finalisitek) a Darovacia zmluva pre 3 víťazné škôlky (pre p. riaditeľky), ktorých pani učiteľky boli vybrané garantmi súťaže ako autorky najlepších dielok.

Veľmi sa ospravedlňujeme za omeškanie s informáciou.

Milí finalisti, zároveň Vás opätovne prosíme o zaslanie Vašich diel vo forme:

  • básničky a rozprávky vo formáte .doc
  • pesničky (môžu byť aj zoskenované) rozpísané: prvá sloha v rámci notopisu (pod notami uvedené rozdelené slová) a ďalšie slohy pod notopisom označené ako 2, 3, 4 a refrén. Text piesne prosíme zároveň zaslať vo formáte .doc. 

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou,

Nadácia KOSIT a partneri

Finalisti súťaže: básne a rozprávky, piesne

O súťaži “EKO KNIŽKA JEŽKA SEPARKA”

Chrániť životné prostredie je jednou z dôležitých výziev v tejto spoločnosti. Od malička vychovávame deti k úcte a k rešpektu k prírode. Preto sme sa rozhodli zorganizovať súťaž, ktorej výsledkom bude krásna knižka plná básničiek, pesničiek a rozprávok.

Ide o tvorivú súťaž, ktorá je určená pedagogickým pracovníkom materských škôl a základných škôl prvého stupňa. Súťaž je rozdelená na literárnu tvorbu a hudobnú tvorbu.

V literárnych aj hudobných dielach musí byť spomenutá príroda, ochrana prírody so zameraním na odpadové hospodárstvo (napr. papier, sklo, plast, kov, plechovky, viacvrstvový obal, elektroodpad, textil, separácia, recyklácia, zberné dvory,…). Literárne aj hudobné diela musia byť originály. Hodnotí sa jednoduchosť, kreativita, originalita, zmysluplnosť, priamy alebo skrytý odkaz pre deti.

Každá materská a základná škola môže zaslať minimálne 1 a maximálne 3 diela do súťaže a to jednu básničku, jednu pesničku, jednu rozprávku, pričom básnička a pesnička môžu obsahovať max 5 strof x 4 riadky. K pesničke musia byť priložené noty, takzvaný notopis. Rozprávka nesmie mať viac ako formát max. 2xA4 (max. 3600 znakov s medzerami).

Cieľom tohto jedinečného projektu a zároveň súťaže je zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva medzi deťmi predškolského veku a žiakmi prvého stupňa základných škôl. Spoločnosti, ktoré pôsobia v odpadovom hospodárstve sú presvedčené, že práve pedagógovia vedia najlepšie ako pozdvihnúť ekologické cítenie. Vyhlasovateľ súťaže Nadácia KOSIT pripravila pre zapojených pedagógov, ale aj školy, zaujímavé finančné ceny.

Štatút súťaže na stiahnutie: TU.

Vyhodnotenie súťaže “EKO knižka Ježka Separka”

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

vyhercovia-ekoknizka

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac