O nás

Zakladateľ Nadácie

Zakladateľom nadácie je:
Obchodné meno: KOSIT a.s.
so sídlom: Rastislavova 98, 04346, Košice
zápis v OR OS Košice I, odd. Sa, vl. č. 1169
IČO: 31 320 155
DIČ:
Zastúpená: Ing. Jana Končeková

a. Predmet činnosti

Spoločnosť KOSIT a.s., cítiac potrebu vzdelávania detí, mládeže a dospelých v enviromentálnej oblasti pri tvorbe a ochrane životného prostredia, sa rozhodla na realizáciu podpory verejnoprospešných aktivít najmä v uvedených oblastiach založiť Nadáciu KOSIT.

Účelom nadácie je podporovať:
a) Rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) Realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) Ochranu a tvorbu životného prostredia,
d) Zachovanie prírodných hodnôt,
e) Ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a športu
f) Plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Daný účel bude nadácia napĺňať nasledovnými aktivitami:
a) Podporou a organizovaním spoločenských, kultúrnych, športových a umeleckých aktivít.
b) Organizovaním zbierok, prijímaním finančných darov a dotácií s cieľom zabezpečovania vyššie spomenutých predmetov činností.
c) Podporou komunikácie a dialógu medzi ľuďmi a jednotlivými sektormi na národnej a medzinárodnej úrovni za účelom vytvárania podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.
d) Šírením informácií a vydávaním podporných materiálov.

b. Organizačná štruktúra

Správna rada:
a) Mgr. Martin Šmigura, predseda
b) Ing. Marián Christenko, člen
c) JUDr. Anna Laurincová, člen

Revízor: Ing. Jozef Eliáš,

c. Etický kódex

1. Nadácia KOSIT pomáha bezúhonným fyzickým a právnickým osobám dobrej vôle.

2. Nadácia KOSIT je environmentálne, sociálne, kultúrne … otvorená a priateľská.

3. Nadácia KOSIT pracuje so srdcom a nadšením pre blaho komunity.

4. Nadácii KOSIT záleží na životnom prostredí a komunite, v ktorej a pre ktorú pôsobí.

5. Nadácia KOSIT uznáva hlboké morálne a etické ľudské hodnoty.

6. Korektnosť, férovosť, či transparentnosť sú aktíva, ktoré Nadácia KOSIT ponúka.

7. Diskriminácia akéhokoľvek charakteru je pre Nadáciu KOSIT neprijateľná.

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac