EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je na svete!

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcennou.“ Toto silné, ale predovšetkým pravdivé motto Gándhího si Nadácia KOSIT osvojila pri svojom založení s cieľom implementovať myšlienky do reálneho života, podporovať zaujímavé a prínosné projekty pre širokú verejnosť alebo pomáhať ľudom v ich nie najšťastnejších osudoch.

Dnes, milí priatelia si Vám dovolím predstaviť náš projekt podporený dôležitými partnermi, bez ktorých by nemohol byť zrealizovaný. Ide o knižku – EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika,“ predstavuje projekt Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel Hevier. Záštitu nad projektom prevzali Minister životného prostredia SR – Peter Žiga a primátor mesta Košice – Richard Raši. Dôležitými partnermi projektu boli „odpadárske“ spoločnosti NATUR-PACK, a.s., KOSIT a.s. a APOH.

„EKOknižka…“ vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok. Do súťaže sa zapojilo viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov.

Výsledok súťaže je unikátny. EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii a odpadom. Hlavnými postavičkami sú Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Našiel som si čas a túto knižku prečítal spoločne s dcérkou. Pobavila nás a zaujala. Knižka zábavno-náučnou formou učí deti vážiť si prírodu, separovať odpad a zaujímať sa o prostredie, v ktorom žijú. Motivuje ich k aktívnemu zapájaniu sa do procesu separácie a recyklácie a tým formuje ich „ekologickú kultúru“. Úprimne sa teším, že táto knižka vznikla v Košiciach a je nadstavbou projektu Škôlka Ježka Separka, ktorý si škôlky osvojili pred 3 rokmi,“ hovorí primátor, Richard Raši

Krst drťou z plastov.

Krst drťou z plastov.

V „EKOknižke…“ si nájdu malí čitatelia úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať súvislosti a porozumieť čítanému textu. Publikácia je podporená aj nadačnou stránkou www.nadaciakosit.org s celoročnými úlohami a súťažami o zaujímavé ceny.

Verím, že EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika zaujme malých i veľkých, spríjemní im chvíle a naučí ich niečo nové. Umožní deťom vzdelávať sa v oblasti ekológie hravou a zábavnou formou,“ hovorí Michal Sebíň, hlavný partner projektu.

Mrzí ma, že dnes nemôžem byť prítomný na krste „EKOknižky…“, ktorú publikuje Nadácia KOSIT. Tento zaujímavý vzdelávací projekt citlivo vníma témy životného prostredia a odpadov prostredníctvom dôležitých ľudí v životoch našich detí, teda učiteľov. Som presvedčený, že aj táto knižka posilní environmentálne myslenie, podporí separovanie a recyklovanie a opäť znížime podiel odpadu, ktorý končí tam, kde chceme najmenej – na skládkach. Pozitívne hodnotím úsilie autorov zlepšiť životné prostredie nie len v  oblasti odpadov ale aj vody, vzduchu či pôdy práve literárnou a hudobnou tvorbou, ktorá je deťom, najbližšia,“ z listu ministra životného prostredia, Petra Žigu.

Prvých 1000 kníh bude v predaji od konca októbra priamo u nás v Nadácii KOSIT, resp. v spoločnosti KOSIT. Objednávky bude možné zasielať prostredníctvom mailu na oboch stránkach. Finančné prostriedky za knihy budú „recyklované“ smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež a na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ako bonus, z každej predanej knižky poputuje 1 euro na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske, ktorá prevádzkuje košický útulok pre opustené zvieratká,“ dodáva Končeková.

Poďakovanie primátorom pani učiteľkám.

Poďakovanie primátorom pani učiteľkám.

O Nadácii KOSIT a jej partneroch

Nadácia KOSIT vznikla koncom roku 2010 ako nástroj napĺňania spoločenskej zodpovednosti spoločnosti KOSIT. Už od svojho založenia sa zameriava najmä na projekty súvisiace so sociálnou, spoločenskou, zdravotníckou ale najmä environmentálnou problematikou.

Nadácia má vlastné projekty a súčasne napĺňa výzvami a grantmi všetkých šesť pilierov, ktoré má vo svojich stanovách. Nadácia KOSIT sa stala významnou inštitúciu v treťom sektore. Medzi dlhodobé a najdôležitejšie projekty nadácie patria Centrum environmentálnej výchovy, Projekt škôlka Ježka Separka a EKO tábor v zelenom raji v Kysaku.

Nadácia KOSIT každoročne vyhlasuje súťaže a granty pre verejnosť, školy a školské inštitúcie, samotných pedagógov či deti a mládež. Snaží sa publikovať v časopisoch pre deti a mládež, dennej tlači tak aby zvýšila environmentálne povedomie, najmä v problematike odpadov. Ročne podporuje niekoľko žiadostí o materiálnu, odbornú či finančnú pomoc. Nadácia KOSIT za svoje snaženie získala niekoľko oficiálnych poďakovaní a ocenení.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorej hlavným poslaním je plnenie cieľov zberu, zhodnocovania a recyklácie pre všetky druhy odpadov z obalov minimálne v rozsahu záväzných limitov stanovených Európskou smernicou o obaloch a odpadoch z obalov. Smernica bola prevzatá do právneho systému Slovenskej republiky zákonom o obaloch a povinnosti z nej vyplývajúce sa týkajú všetkých dovozcov, výrobcov a baličov.

Od roku 2006 sme vytvorili aj systém NATURELEKTRO, ktorý je zameraný na plnenie limitov recyklácie elektroodpadu a systém NATURBAT, ktorý zabezpečuje výrobcom prenosných batérií a akumulátorov plnenie vybraných zákonných povinností.

V environmentálnej oblasti je naším hlavným cieľom zvyšovanie kvality životného prostredia priamou podporou systému triedeného zberu a zhodnocovania odpadov, pričom čoraz väčší dôraz sa kladie aj na podporu vzrastu environmentálneho povedomia v oblasti nakladania s odpadmi.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá na vysokej profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001.

KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je prvým dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike. APOH je členom Európskej federácie /European Federation of Waste Management and Environmental Services – FEAD / so sídlom v Bruseli.

APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve. Členmi asociácie sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, úpravou, energetickým a materiálovým využívaním, recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí, ale aj poradenské spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom.

Jedným zo základných zameraní APOH je vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s právom Európskej únie, dodržiavania princípov spoločného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže.

Partneri projektu.

Partneri projektu.

Komentáre: 4

 1. Blanka Mészárosová píše:

  Dnes som prvý krát držala v ruke tu prekrásnu knihu a dojalo ma že som svojou troškou k nej prispela i ja.Kniha je milo dotvorená ilustráciami a úlohami.Len ma mrzí,že som nemohla prístˇna jej krst… a pomoc zvieratkám je úžasná vec!!!

 2. magdalena krestanova píše:

  To, ze ste sa, okrem ineho, rozhodli pomahat aj opustenym zvieratkam v utulku ma potesilo zo vsetkeho najviac… <3

 3. Bibiána Baltovičová píše:

  Prajem krásny deň
  Touto cestou chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na samotnej príprave tak jedinečného projektu, ako aj na jeho úspešnom ukončení, ktorý ale vôbec nekončí, práve naopak, začína predajom -verím, že super knižky. Už teraz je po nej veľký dopyt, tak neviem, či sa netreba pustiť do druhého kola.
  S prianím super dní plných úspechov a tvorivého chcenia.
  Ešte raz ďakujem aj za super organizáciu pri slávnostnom krste – naozaj slávnostnom.
  Bibiána Baltovičová

  • Jana Končeková píše:

   Krásny deň aj Vám, pani učiteľka.
   Srdečne ĎAKUJEME za uznanie a veľmi sa tešíme, že Vás táto súťaž oslovila.
   S prianím všetkého najlepšieho
   Jana Končeková a tím :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac