KONFERENCIA „Odpad ako surovina“ / CONFERENCE "Waste as material"

Pod záštitou pána Janeza Potočnika, Európskeho komisára pre životné prostredie a pod záštitou pána Zdenka Trebuľu, predsedu Košického samosprávneho kraja.
Held under the patronage of Mr. Janez Potočnik, European Comissioner of Enviornment and Mr. Zdenko Trebuľa, Chairman of the Košice self-governing region.

Online prihláška / Online registration

Prihlasovanie je uzatvorené. / Registration is closed.

Partneri Konferencie / Conference Partners