Partnerské projekty

Súťaž „EKO knižka Ježka Separka“

Komentáre: 8 | Pridajte komentár

Eko sútaž Nadácia KOSITChrániť životné prostredie je jednou z dôležitých výziev v tejto spoločnosti. Od malička vychovávame deti k úcte a k rešpektu k prírode. Preto sme sa rozhodli zorganizovať súťaž, ktorej výsledkom bude krásna knižka plná básničiek, pesničiek a rozprávok.

Ide o tvorivú súťaž, ktorá je určená pedagogickým pracovníkom materských škôl a základných škôl prvého stupňa. Súťaž je rozdelená na  literárnu tvorbu a hudobnú tvorbu.

V literárnych aj hudobných dielach musí byť spomenutá príroda, ochrana prírody so zameraním na odpadové hospodárstvo (napr. papier, sklo, plast, kov, plechovky, viacvrstvové obaly, elektroodpad, textil, separácia, recyklácia, zberné dvory,…). Literárne aj hudobné diela musia byť originály. Hodnotí sa jednoduchosť, kreativita, originalita, zmysluplnosť, priamy alebo skrytý odkaz pre deti.

Každá materská a základná škola môže zaslať minimálne 1 a maximálne 3 diela do súťaže a to jednu básničku, jednu pesničku, jednu rozprávku, pričom básnička a pesnička môžu obsahovať max 5 strof x 4 riadky. K pesničke musia byť priložené noty, takzvaný notopis. Rozprávka nesmie mať viac ako formát max. 2xA4 (max. 3600 znakov s medzerami).

Cieľom tohto jedinečného projektu a zároveň súťaže je zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva medzi deťmi predškolského veku a žiakmi prvého stupňa základných škôl. Spoločnosti, ktoré pôsobia v odpadovom hospodárstve sú presvedčené,  že práve pedagógovia vedia najlepšie ako pozdvihnúť ekologické cítenie. Vyhlasovateľ súťaže Nadácia KOSIT pripravila pre zapojených pedagógov, ale aj školy, zaujímavé finančné ceny.

Štatút súťaže na stiahnutie: TU.

Prihlasovanie do súťaže bolo ukončené.

Zoznam súťažných literárnych a hudobných diel.

Prosíme učiteľov o formálnu kontrolu mena a diela. Ďakujeme.

basnicky 1

Basnicky 2

Pesnicky

rozpravky

Divadelné predstavenie “Nepatríme na smetisko”

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Partneri projektu: Združenie ENVIDOM

Logo ENVIDOMNadácia KOSIT v spolupráci s neziskovou organizáciou ENVIDOM a spoločnosťou KOSIT a.s. pripravili deťom tešiacim sa na MDD divadelné prekvapenie. Viac ako 300 detí spoznalo v divadle JORIK a potom na ZŠ Masarykova bábkové divadielko z Bratislavy “NEPATRÍME NA SMETISKO”.

Celá tlačová správa: Odvážna chladnička Julka bavila deti poprvýkrát aj v Košiciach

Škôlka Ježka Separka

Komentáre: 6 | Pridajte komentár

Partneri projektu: spol. KOSIT a.s. a Mesto Košice

Cieľom projektu je pokúsiť sa poskytnúť informácie o odpade a separovaní už deťom predškolského veku (5 – 6 rokov). Projekt sa začal vo februári 2011. Momentálne je doň zapojených vyše 130 škôlok. Ide o unikátny projekt s ucelenou metodikou pre pedagógov materských škôl. Našou snahou je, aby si už škôlkari navykli na budúce rozumné nakladanie s odpadom.

čítať ďalej

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac