Zakladateľ nadácie

Zakladateľ Nadácie: KOSIT a.s.

Zakladné info o KOSITe:

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá na vysokej profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím. V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001 a 14001. KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Spoločnosť KOSIT a.s.  má v logu podtext „Služby a technológie pre životné prostredie.“ Je to odkaz, ktorý prezrádza mnoho. Ide o vzťah spoločnosti ku životnému prostrediu, či o vzťah spoločnosti ku komunite, pre ktorú sú určené jeho služby. Túto firemnú politiku sa snaží spoločnosť KOSIT a.s. prenášať v prospech širšieho okruhu ľudí, zvlášť detí a mládeže. V rámci spoločensky zodpovedného podnikania sa venuje environmentálnym vzdelávacím projektom, zameraným na osvetu a propagáciu separovaného zberu. V roku 2010 spoločnosť KOSIT a.s. založila svoju Nadáciu KOSIT, ktorá  prevzala časť filantropických aktivít a bude ďalej rozvíjať environmetálnu filozofiu podniku.

 

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac