Súťaže

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom!

Výhercovia – mesto Košice

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu
1. miesto: Základná škola M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1 – 53 420 kg
2. miesto: Základná škola Krosnianska 4 – 31 910 kg
3. miesto: Základná škola Nám. L. Novomeského 2 – 31 600 kg

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera v prepočte na jedného žiaka
1. miesto: Základná škola M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1 – 104,132 kg na žiaka
2. miesto: Základná škola Dolina 43 – 102,195 kg na žiaka
3. miesto: Materská škola Ipeľská 10 – 86,129 kg na žiaka

Výhercovia – Košické obce

1. miesto: ZŠ Valaliky – 28 630 kg
2. miesto: ZŠ Rozhanovce – 21 910 kg
3. miesto: ZŠ a MŠ Budimír 11 – 9 780 kg

Výhercovia – mesto Prešov

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu
1. miesto: Základná škola Mirka Nešpora – 9 580 kg
2. miesto: Základná škola Ľubotice – 8 300 kg
3. miesto: Základná škola Sibírska – 8 030 kg

Štatút Zber papiera 2015/2016

Kosiťáci v akcii

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT vyhlasujú súťaž pre materské školy v Košiciach Kosiťáci v akcii.

Napíšte nám na kositacivakcii@kosit-as.sk do 9.9.2016, ako by ste chceli skrášliť okolie a interiér vašej škôlky a pripojte aj jej fotografiu.

Všetky súťažné fotografie zverejníme 12.9.2016 na www.facebook.com/ZaCistejsieKosice. Do 20.9. môžete raz likovať z verejného účtu za jednu zo súťažiacich materských škôl (MŠ). MŠ s najväčším počtom platných získa 1000 € na materiál a navyše jej s prácami prídu pomôcť dobrovoľníci z KOSIT-u. Okrem víťaza súťaže ďalšie dve MŠ získajú v žrebovaní každá po 1000 €, ktoré použijú na obnovu.

Kompletný štatút nájdete TU.

Tešíme sa na vaše návrhy!

Zelená pre zberné dvory

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Spoločnosť KOSIT spolu so svojimi partnermi dnes štartuje novú súťaž! Prineste odpad na jeden z piatich zberných dvorov v Košiciach, zapojte sa do ankety a piati z Vás vyhrajú každý mesiac 30 €.

Kompletný štatút súťaže nájdete TU.

 

Súťaž Nalep na auto a vyhraj má ďalších výhercov!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Nalep 07

Prekonáme rekord v zbere vrchnáčikov?

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Spoločnosť KOSIT a.s. vyhlasuje 9. ročník súťaže „Vrchnákománia IX“. Partnerom zberu je Mesto Košice.

Súťaž je zaradená do celokošickej kampane „Za čistejšie Košice“.

Cieľom súťaže je zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora zberu plastov medzi žiakmi materských, základných a stredných škôl.

Prihlásenie je možné v termíne do 15.04.2016 len prostredníctvom elektronickej prihlášky na adrese: https://kosit.sk/vrchnakomania-2016. Škola, ktorá nebude prihlásená do súťaže podľa pokynov Štatútu, nebude zaradená do súťaže. Súťaž končí v 23. kalendárnom týždni, t.j. od 06. 06. do 10.06.2016 zberom vrchnákov z PET fliaš pracovníkmi KOSITu za účasti zodpovednej osoby z každej školy.

Podľa prijatého Štatútu sa tradične do súťaže môžu prihlásiť materské, základne a stredné školy na území mesta Košice. Novinkou oproti minulému roku je stanovenie minimálnej hranice vyzbieraného množstvo vrchnákov z PET fliaš na školu a to 15 kg, čo predstavuje jedno 100 lit. vrece. Súťaží sa v dvoch kategóriách:

  1. Vyzbierané množstvo plastových vrchnákov v kg prepočítané na jedného žiaka

  2. Vyzbierané množstvo plastových vrchnákov v kg za školu

Koncom júna 2016 sa školy dozvedia výsledky zberu a KOSIT rozdá na odmenách spolu 1200 €.

Nadácia KOSIT  štartuje novú súťaž o zaujímavé ceny!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Nadácia KOSIT a.s. a partneri (KOSIT a.s. a Mesto Košice)  vyhlasujú súťaž vo fotografovaní  momentov zo života ľudí a odpadu v Košiciach.  Poslaním súťaže „Odpadky a Košičania v objektíve“  je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so vznikom tzv. čiernych skládok,  pribúdaním odpadových zložiek ako aj množstva  objemného, nebezpečného  a triedeného odpadu. Súťaž je súčasťou veľkej košickej kampane roka cielenej na všetky zodpovedné orgány v oblasti  ochrany životného prostredia, ale najmä verejnosti. Súťaže sa budú môcť zúčastniť deti aj dospelí, nakoľko partneri zvážili 2 súťažné kategórie.

Stačí ak nám súťažiaci v danom termíne a na základe Štatútu súťaže zašlú fotografie, ktoré budú zachytávať pozoruhodné situácie pri práci smetiarov , čierne  skládky, upozornia na správanie sa ľudí  na promenáde či mestských uliciach“, podáva vysvetlenie  Ing. Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT .

Chceme sa pozrieť očami Košičanov na ich mesto. Veríme, že tak vznikne mnoho podnetov na úvahy o vlastných návykoch a šanca mnohé zmeniť“, tvrdí jeden z partnerov projektu, Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s.

To najlepšie čo vznikne vystavíme na Magistráte Mesta Košice prípadne aj v iných prezentačných  priestoroch.

Veríme, že súťaž zaujme širokú verejnosť, vrátane detí a mládeže. Tieto  fotky budú raz historickou pripomienkou toho, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť  v snahe o zlepšenie života v našom krásnom  meste Košice“, dodáva primátor Richard Raši.

Nadácia KOSIT a jej partneri finančne odmenia zapojených  Košičanov do foto súťaže.

Viac informácií nájdete na web stránkach:  www.nadaciakosit.org; www.kosit.skwww.kosice.sk

O Nadácii KOSIT

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

 

Nadácia KOSIT štartuje novú súťaž o zaujímavé ceny!

Komentáre: 2 | Pridajte komentár

Nadácia KOSIT a.s. a partneri (KOSIT a.s. a Mesto Košice) vyhlasujú súťaž vo fotografovaní momentov zo života ľudí a odpadu v Košiciach. Poslaním súťaže „Odpadky a Košičania v objektíve“ je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so vznikom tzv. čiernych skládok, pribúdaním odpadových zložiek ako aj množstva objemného, nebezpečného a triedeného odpadu. Súťaž je súčasťou veľkej košickej kampane roka cielenej na všetky zodpovedné orgány v oblasti ochrany životného prostredia, ale najmä verejnosti. Súťaže sa budú môcť zúčastniť deti aj dospelí, nakoľko partneri zvážili 2 súťažné kategórie.

„Stačí ak nám súťažiaci v danom termíne a na základe Štatútu súťaže zašlú fotografie, ktoré budú zachytávať pozoruhodné situácie pri práci smetiarov, čierne skládky, upozornia na správanie sa ľudí na promenáde či mestských uliciach,“ podáva vysvetlenie Ing. Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT .

„Chceme sa pozrieť očami Košičanov na ich mesto. Veríme, že tak vznikne mnoho podnetov na úvahy o vlastných návykoch a šanca mnohé zmeniť,“ tvrdí jeden z partnerov projektu, Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s.

To najlepšie čo vznikne vystavíme na Magistráte Mesta Košice prípadne aj v iných prezentačných priestoroch.

„Veríme, že súťaž zaujme širokú verejnosť, vrátane detí a mládeže. Tieto fotky budú raz historickou pripomienkou toho, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť v snahe o zlepšenie života v našom krásnom meste Košice,“ dodáva primátor Richard Raši.

Nadácia KOSIT a jej partneri finančne odmenia zapojených Košičanov do foto súťaže.
Viac informácií nájdete na web stránkach: www.nadaciakosit.org; www.kosit.sk; www.kosice.sk

O Nadácii KOSIT
Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

Prihláška

Štatut súťaže

Dodatok k fotosúťaži

Výsledky 2. kola súťaže Čitateľského klubu

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Milí súťažiaci, Ježko Separko vyžreboval výhercov 2. kola súťaže Čitateľského klubu:

Školské kolektívy:
MŠ Betlanovce 23, Betlanovce
MŠ Abrahám (2. trieda), Hviezdoslavova 152, Abrahám
Základná škola s materskou školou, Bežovce 422, Bežovce

Špeciálna cena:
MŠ Horovce 183 za aktivizáciu rodičov v súťaži Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika.

Cena pre deti a rodičov:
Veronika a Kristínka Bodnárové, Košice
Róbert a Tobias Matuoví, Horovce
Luca Ondro, Košice

Všetkým srdečne gratulujeme! :)

Zapojte sa do ďalšieho kola súťaže! Úlohy na mesiace máj a jún 2015 nájdete TU.

Nadácia KOSIT vyráža na turné s EKOknihou a príde aj do Popradu!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

 

Jedného dňa stretol slimáčik ježka, ktorý vyzeral už na prvý pohľad trochu čudne. A nielen na prvý, ale aj na druhý a tretí pohľad. Na bodliakoch mal namiesto lístkov a jabĺčok napichnuté kúsky papiera, ba dokonca aj jednu fľašku z plastu…“
                                                                              – Citát z úvodnej rozprávky Daniela Heviera

Košice, 18.3.2015 – Po krste EKOKnižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika sa konečne dostáva prvá zelená publikácia k svojim čitateľom. Za prvé tri mesiace Nadácia KOSIT a jej partneri distribuovali vyše 600 z 1000 výtlačkov. „ Taký úspech EKOKNIŽKY sme ani nečakali. Aj preto sme sa rozhodli za našimi čitateľmi cestovať po Slovensku. Počas roka plánujeme navštíviť rôzne mestá, v ktorých chceme organizovať verejné čítania z našej novej knihy. Ponuka pôjde najmä slovenským knižniciam ale aj obchodným centrám či školám tak, aby sa o príbehoch hrdinov dozvedel každý“, tvrdí riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková.

Mesiac marec je známy aj ako Mesiac knihy. Nadácia KOSIT preto slávnostne darovala 22 kníh košickej Knižnici pre mládež. „ Je to náš darček Košičanom, kde pôsobíme. Pri tejto príležitosti pripravujeme v LITPARKU peknú čitateľskú akciu pre malých škôlkarov a žiakov I. stupňa ZŠ, ktorým je táto kniha plná EKO rozprávok, pesničiek a básničiek určená“, hovorí Končeková.

Dňa 20.3.2015 predstaví nadácia svoj projekt aj 60 –tim deťom a ich pani učiteľkám v Podtatranskej knižnici v Poprade.

Program:

09.00 – prezentácia pre pedagógov

10.00 – pokračujeme čítaním a zábavou pre malých čitateľov.

Nadácia KOSIT na svoje web stránke www.nadaciakosit.org spustila navyše od januára 2015 Klub čitateľov EKOKNIŽKY Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, v ktorom sú umiestnené dvojmesačné súťažné otázky pre rodiny i tímy z materských a základných škôl. V marci budú zverejnení prví výhercovia, ktorí sa do súťaženia zapojili.

O Nadácii KOSIT a partneroch projektu

Nadácia KOSIT

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

NATUR-PACK, a.s.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

 

 

 

Poznáme prvých víťazov Klubu čitateľov EKOKNIŽKY!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Mesiace január a február sa niesli v duchu prvého súťaženia o pekné vecné ceny, ktorého sa mohli zúčastniť deti a ich rodičia ale aj školské kolektívy z celého Slovenska. Pre každého, kto EKOKNIŽKU JEŽKA SEPARKA A SLIMÁČIKA NATURPÁČIKA čítal, boli úlohy jednoduché, stačilo totiž odpovedať na mini kvíz a prejaviť sa kreatívne.

Súťažiace deti sa museli zamyslieť nad otázkami, napríklad, ako vzniká smog a prečo prírode vlastne škodí. Dôležité bolo tiež popustiť uzdu svojej fantázii pri návrhoch značiek, ktoré majú ľuďom napovedať, ako sa v lese slušne správať.

„Hlavným cieľom celoročnej súťaže „čítajte s nami“ je zabezpečiť takzvanú trvalú udržateľnosť projektu v rámci osvety o životnom prostredí a správnom nakladaní s odpadom práve prostredníctvom našej zelenej „EKOKNIŽKY…“. Pridanou hodnotou je tvorivá činnosť a zapojenie nie len škôl a škôlok, ale hlavne rodičov a detí, a tak im umožniť spoločne stráviť chvíle pri zábavnom vzdelávaní,“ hovorí Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Všetky práce, doručené do Nadácie KOSIT v termíne do 5.marca 2015 boli naozaj výnimočné. Do samotnej súťaže sa zapojilo 36 škôl a škôlok, čo predstavovalo približne 720 detí a päť detí s rodičmi. Všetky prihlášky s vyplnenými úlohami vyhoveli súťažným kritériám a boli dané do zlosovania.

Vyžrebovanými sa stali:

Kategória školský kolektív MŠ a ZŠ:

1. MŠ Oravské nábrežie 142, Tvrdošín
2. MŠ M. Nešpora 22, Prešov (lV.trieda)
3. MŠ Mokrance, Školská 162, Mokrance

Kategória deti a rodičia:

1. Peťko Gajdoš (5r), Kysak 252, Kysak
2. Romanka Katočová (5r), Štefánikova 8, Košice
3. Vikinka Ševcová (4r), Slančík 17, Slanec
4. Adamko Ondika (5r), Lomená 28, Košice
5. Oki Vesel (4r), Svätoplukova 7, Košice

Srdečne blahoželáme a ceny rozposielame!

Všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili, Nadácia KOSIT ďakuje a zároveň ponúka ďalšie zábavno–vedomostné úlohy na mesiace marec a apríl. Nezabudnite, že v závere tohtoročných čiastkových súťaží, v januári 2016, sa bude rozdávať až 1500 € pre kolektívy a krásne darčeky pre rodinné tímy. Viac na www.nadaciakosit.org.

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Výhercovia celoročnej súťaže v zbere papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom! Výhercovia – mesto Košice V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu 1. miesto: Základná škola M. Lechkého, …

Viac

Firemný deň dobrovoľníctva spojil Nadáciu KOSIT, KOSIT a.s., košické materské školy aj rodičov.

Nadácia KOSIT spoločne s KOSIT-om pripravili pre materské školy súťaž „KOSIŤÁCI V AKCII“,  ktorá významne rozšírila zoznam aktivít v rámci bohatej firemnej spoločenskej zodpovednosti. Do súťaže zaslalo svoj projekt na obnovu 15-sť predškolských zariadení. Súťažilo sa o najviac facebookových „lajkov“ ale rozhodovalo aj …

Viac