„Posedenia na zhorenom kontajneri“ a „Krása ukrytá medzi odpadkami“ sú víťazmi fotosúťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“

ŠBl 001 – Zanedbanosť v skrytosti

Štefánia Blanárová: Zanedbanosť v skrytosti 30.-eur

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *