„Posedenia na zhorenom kontajneri“ a „Krása ukrytá medzi odpadkami“ sú víťazmi fotosúťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“

AnZl 003 – recyklacia papiera 3

Anna Zlacká : Recyklácia papiera 30.-eur

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *