Press room

Súťažte s Ježkom Separkom a Slimáčikom Naturpáčikom

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Fanúšikovia EKOknižky môžu súťažiť o pekné vecné ceny

Košice 25. januára (SkolskyServis.sk) Nadácia KOSIT založila koncom roka 2014 online Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, aby zabezpečila udržateľnosť projektu na najbližšie dva roky prostredníctvom rôznych úloh a súťaží. Do súťaží sa môžu zapojiť vlastníci EKOknižky.

Nadácia KOSIT od konca januára 2015 štartuje prvú súťaž, pre deti a ich rodičov, ale aj školské kolektívy. Súťaž súvisí s novou autorskou knižnou publikáciou pod názvom EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, ktorú nadácia spoločnosti KOSIT a.s. vydala koncom roku 2014. Kniha bola vyhlásená za najlepší projekt v rámci Ocenenia za environmentálnu výchovu   Zlatý mravec 2014.

Táto doslova “učebnica” o separovaní, recyklácii a samotnej ochrane prírody nabáda deti vo veku od 4 do 10 rokov rozvíjať svoju osobnosť. “Pre Nadáciu KOSIT je dôležité aby si deti knihu nielen prečítali, ale o nej aj premýšľali. Preto už v januári a februári budeme v súťaži o pekné vecné ceny chcieť, aby nám napísali, čo si predstavujú napr. pod pojmom smog, ako vzniká a prečo je škodlivý. Deti nám zároveň môžu nakresliť hrdinov z jednej rozprávky z knižky”, ozrejmuje riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková.

Nadácia KOSIT bude pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika vyhlasovať a zverejňovať nové environmentálne úlohy každé dva mesiace počas dvoch rokov (2015/2016). “Má to byť odmena pre tých čo si našu knižku kúpia”, tvrdí Michal Sebíň z partnerskej firmy NATUR PACK.

Do súťaže sa bude dať prihlasovať cez súťažné formuláre zverejnené na www.nadaciakosit.org. Odpovede na súťažné otázky je potrebné poslať do Štatútom stanoveného termínu poštou na adresu Nadácie KOSIT alebo emailom na jezko.separko@gmail.com.

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT

Zdroj: 25.01.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 09:27, s.; Školský servis

Fanúšikovia EKOknižky môžu súťažiť o pekné vecné ceny

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Košice, 22.januára 2015 – Nadácia KOSIT založila koncom roka 2014 online Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, aby zabezpečila udržateľnosť projektu na najbližšie dva roky prostredníctvom rôznych úloh a súťaží. Do súťaží sa môžu zapojiť vlastníci EKOknižky.

Nadácia KOSIT od konca januára 2015 štartuje prvú súťaž, pre deti a ich rodičov, ale aj školské kolektívy. Súťaž súvisí s novou autorskou knižnou publikáciou pod názvom EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, ktorú nadácia spoločnosti KOSIT a.s. vydala  koncom roku 2014. Kniha bola vyhlásená za najlepší projekt v rámci Ocenenia za environmentálnu výchovu – Zlatý mravec 2014.

Táto doslova „učebnica“ o separovaní, recyklácii a samotnej ochrane prírody nabáda deti vo veku od 4 do 10 rokov rozvíjať svoju osobnosť. „Pre Nadáciu KOSIT je dôležité aby si deti knihu nielen prečítali, ale o nej aj premýšľali. Preto už v januári a februári budeme v súťaži o pekné vecné ceny chcieť, aby nám napísali, čo si predstavujú napr. pod pojmom smog, ako vzniká a prečo je škodlivý. Deti nám zároveň môžu nakresliť hrdinov z jednej rozprávky z knižky“, ozrejmuje riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková.

Nadácia KOSIT bude pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika vyhlasovať a zverejňovať nové environmentálne úlohy každé dva mesiace počas dvoch rokov (2015/2016). „Má to byť odmena pre tých čo si našu knižku kúpia“, tvrdí Michal Sebíň z partnerskej firmy NATUR-PACK.

Do súťaže sa bude dať prihlasovať cez súťažné formuláre zverejnené na www.nadaciakosit.org. Odpovede na súťažné otázky je potrebné poslať do Štatútom stanoveného termínu poštou na adresu Nadácie KOSIT alebo emailom na jezko.separko@gmail.com.

banner fb kopie

O Nadácii KOSIT a jej partneroch 

O Nadácii KOSIT

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

O spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.

O spoločnosti KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Zlatý mravec pre EKOknižku

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii a odpadom. Jej hlavnými postavami sú Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia. Knižka bola oficiálne pokrstená 7. októbra a o päť týždňov neskôr získala cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec.

EKOknižka vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok. Zapojilo sa do nej viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov. Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel Hevier.

Publikácia je podporená stránkou www.nadaciakosit.org s celoročnými úlohami a súťažami o zaujímavé ceny. Rodičia a učitelia na nej nájdu aj objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého si môžu knihu v cene 9,90 eur kúpiť. Časť sumy poputuje košickému útulku. „Finančné prostriedky za knihy budú ,recyklované´ smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež a na pomoc tým, čo to potrebujú. Ako bonus poputuje 1 euro z každej predanej knižky na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske, ktorá prevádzkuje košický útulok pre opustené zvieratká,“ vysvetľuje Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

V EKOknižke si nájdu malí čitatelia aj úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať súvislosti a porozumieť čítanému textu. O tom, že je to naozaj výnimočné dielo, svedčí aj ocenenie v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec. Nadácia KOSIT a spoločnosť Naturpack získali za Ekoknižku ocenenie v kategórii Environmentálna výchova. Publikácia má podľa poroty všetky predpoklady na to, aby sa stala súčasťou učebných pomôcok pri vyučovaní environmentálnej výchovy na školách.

Veronika Samková
Foto: Martin Šopinec

Zdroj: zajtrajsienoviny.sk

baner_nadacia6

Nadácia KOSIT a spoločnosť Naturpack získali za EKOknižku ocenenie v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec v kategórii Environmentálna výchova.

Nadácia KOSIT a spoločnosť Naturpack získali za EKOknižku ocenenie v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec v kategórii Environmentálna výchova.

EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je na svete!

Komentáre: 4 | Pridajte komentár

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcennou.“ Toto silné, ale predovšetkým pravdivé motto Gándhího si Nadácia KOSIT osvojila pri svojom založení s cieľom implementovať myšlienky do reálneho života, podporovať zaujímavé a prínosné projekty pre širokú verejnosť alebo pomáhať ľudom v ich nie najšťastnejších osudoch.

Dnes, milí priatelia si Vám dovolím predstaviť náš projekt podporený dôležitými partnermi, bez ktorých by nemohol byť zrealizovaný. Ide o knižku – EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika,“ predstavuje projekt Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel Hevier. Záštitu nad projektom prevzali Minister životného prostredia SR – Peter Žiga a primátor mesta Košice – Richard Raši. Dôležitými partnermi projektu boli „odpadárske“ spoločnosti NATUR-PACK, a.s., KOSIT a.s. a APOH.

„EKOknižka…“ vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok. Do súťaže sa zapojilo viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov.

Výsledok súťaže je unikátny. EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii a odpadom. Hlavnými postavičkami sú Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Našiel som si čas a túto knižku prečítal spoločne s dcérkou. Pobavila nás a zaujala. Knižka zábavno-náučnou formou učí deti vážiť si prírodu, separovať odpad a zaujímať sa o prostredie, v ktorom žijú. Motivuje ich k aktívnemu zapájaniu sa do procesu separácie a recyklácie a tým formuje ich „ekologickú kultúru“. Úprimne sa teším, že táto knižka vznikla v Košiciach a je nadstavbou projektu Škôlka Ježka Separka, ktorý si škôlky osvojili pred 3 rokmi,“ hovorí primátor, Richard Raši

Krst drťou z plastov.

Krst drťou z plastov.

V „EKOknižke…“ si nájdu malí čitatelia úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať súvislosti a porozumieť čítanému textu. Publikácia je podporená aj nadačnou stránkou www.nadaciakosit.org s celoročnými úlohami a súťažami o zaujímavé ceny.

Verím, že EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika zaujme malých i veľkých, spríjemní im chvíle a naučí ich niečo nové. Umožní deťom vzdelávať sa v oblasti ekológie hravou a zábavnou formou,“ hovorí Michal Sebíň, hlavný partner projektu.

Mrzí ma, že dnes nemôžem byť prítomný na krste „EKOknižky…“, ktorú publikuje Nadácia KOSIT. Tento zaujímavý vzdelávací projekt citlivo vníma témy životného prostredia a odpadov prostredníctvom dôležitých ľudí v životoch našich detí, teda učiteľov. Som presvedčený, že aj táto knižka posilní environmentálne myslenie, podporí separovanie a recyklovanie a opäť znížime podiel odpadu, ktorý končí tam, kde chceme najmenej – na skládkach. Pozitívne hodnotím úsilie autorov zlepšiť životné prostredie nie len v  oblasti odpadov ale aj vody, vzduchu či pôdy práve literárnou a hudobnou tvorbou, ktorá je deťom, najbližšia,“ z listu ministra životného prostredia, Petra Žigu.

Prvých 1000 kníh bude v predaji od konca októbra priamo u nás v Nadácii KOSIT, resp. v spoločnosti KOSIT. Objednávky bude možné zasielať prostredníctvom mailu na oboch stránkach. Finančné prostriedky za knihy budú „recyklované“ smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež a na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ako bonus, z každej predanej knižky poputuje 1 euro na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske, ktorá prevádzkuje košický útulok pre opustené zvieratká,“ dodáva Končeková.

Poďakovanie primátorom pani učiteľkám.

Poďakovanie primátorom pani učiteľkám.

O Nadácii KOSIT a jej partneroch

Nadácia KOSIT vznikla koncom roku 2010 ako nástroj napĺňania spoločenskej zodpovednosti spoločnosti KOSIT. Už od svojho založenia sa zameriava najmä na projekty súvisiace so sociálnou, spoločenskou, zdravotníckou ale najmä environmentálnou problematikou.

Nadácia má vlastné projekty a súčasne napĺňa výzvami a grantmi všetkých šesť pilierov, ktoré má vo svojich stanovách. Nadácia KOSIT sa stala významnou inštitúciu v treťom sektore. Medzi dlhodobé a najdôležitejšie projekty nadácie patria Centrum environmentálnej výchovy, Projekt škôlka Ježka Separka a EKO tábor v zelenom raji v Kysaku.

Nadácia KOSIT každoročne vyhlasuje súťaže a granty pre verejnosť, školy a školské inštitúcie, samotných pedagógov či deti a mládež. Snaží sa publikovať v časopisoch pre deti a mládež, dennej tlači tak aby zvýšila environmentálne povedomie, najmä v problematike odpadov. Ročne podporuje niekoľko žiadostí o materiálnu, odbornú či finančnú pomoc. Nadácia KOSIT za svoje snaženie získala niekoľko oficiálnych poďakovaní a ocenení.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorej hlavným poslaním je plnenie cieľov zberu, zhodnocovania a recyklácie pre všetky druhy odpadov z obalov minimálne v rozsahu záväzných limitov stanovených Európskou smernicou o obaloch a odpadoch z obalov. Smernica bola prevzatá do právneho systému Slovenskej republiky zákonom o obaloch a povinnosti z nej vyplývajúce sa týkajú všetkých dovozcov, výrobcov a baličov.

Od roku 2006 sme vytvorili aj systém NATURELEKTRO, ktorý je zameraný na plnenie limitov recyklácie elektroodpadu a systém NATURBAT, ktorý zabezpečuje výrobcom prenosných batérií a akumulátorov plnenie vybraných zákonných povinností.

V environmentálnej oblasti je naším hlavným cieľom zvyšovanie kvality životného prostredia priamou podporou systému triedeného zberu a zhodnocovania odpadov, pričom čoraz väčší dôraz sa kladie aj na podporu vzrastu environmentálneho povedomia v oblasti nakladania s odpadmi.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá na vysokej profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001.

KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je prvým dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike. APOH je členom Európskej federácie /European Federation of Waste Management and Environmental Services – FEAD / so sídlom v Bruseli.

APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve. Členmi asociácie sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, úpravou, energetickým a materiálovým využívaním, recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí, ale aj poradenské spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom.

Jedným zo základných zameraní APOH je vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s právom Európskej únie, dodržiavania princípov spoločného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže.

Partneri projektu.

Partneri projektu.

Superzáložka na pomoc zvieratám

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Moderátor:
“Škôlkari a školáci z Košíc pomohli opusteným zvieratkám. Nadácia Kosit a spoločnosť Kosit vyhlásili výtvarnú súťaž pod názvom Superzáložka. Výtvarné dielka s tematikou prírody zaslalo spolu 579 žiakov z 25 základných a materských škôl.”
Silvia Karolyiová, redaktorka:
“Hlavným cieľom súťaže bolo spropagovanie všetkých známych medzinárodných dní, ktoré súvisia s ochranou prírody, ako napríklad Deň zeme, Deň stromov či slnka. Dôležité bolo napísať aj slogan vystihujúci tému.”
Aluise Cerotto, generálny riaditeľ Kosit, a.s.:
“Tieto súťaže sú veľmi dôležité pre našu spoločnosť, keďže chceme, aby spoločenský aspekt bol vnímaný pozitívne aj zo strany škôl.”
Silvia Karolyiová:
“Práce mohli zasielať materské školy a základné školy 1. a 2. stupeň. A už aj poznáme víťazov, ktorých vyberali skutoční výtvarníci z umeleckých škôl. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v historickej radnici. Víťazi si odniesli pekné ceny. Medzi najlepšími bol aj Mirko Repecký, ktorý navštevuje Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach.”
Mirko Repecký:
“Dal som si to asi preto, lebo sa mi to najviac páčilo.”
Silvia Karolyiová:
“A rád kreslíš?”
Mirko Repecký:
“Celkom.”
Silvia Karolyiová:
“Dlho ti to trvalo, kým si to nakreslila?”
Dievčatko 1:
“Asi áno.”
Silvia Karolyiová:
“A rada tráviš čas v prírode?”
Dievčatko 1:
“Áno, ale niekedy.”
Silvia Karolyiová:
“Vymyslela si aj slogan? Ktorý to bol?”
Dievčatko 2:
“Zem je náš život.”
Silvia Karolyiová:
“Organizátori darovali jednu záložku aj primátorovi mesta Richardovi Rašimu.”
Richard Raši, primátor mesta Košice:
“Na každý zlý zákon použijem jednu záložku, aby som vedel, že aj zlý zákon vie byť dobrý, keď má dobrú superzáložku.”
Silvia Karolyiová:
“Výherná záložky nadácia nechala plnofarebne vytlačiť. Výťažok z jej predaja pôjde Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske.”

Zdroj: 11.06.2014; Televízna stanica Naša; Správy

Vyhodnotenie súťaže EKO knižka Ježka Separka

Komentáre: 1 | Pridajte komentár

KOŠICE, 23. mája 2014 – Od 25. septembra do 20. novembra 2013 sa uskutočnila celoslovenská tvorivá súťaž EKO knižka Ježka Separka. Svoje príbehy, básničky a piesne do nej zaslalo 129 učiteľov materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Súťažné práce hodnotili renomovaní slovenskí autori Daniel Hevier a Marián Čekovský. Škôlka, z ktorej pochádza výherné dielko, získala v súťaži finančnú odmenu v hodnote 500€.

Najlepšiu pesničku, nazvanú Ježko Separko, zložila Oľga Balážová z MŠ Bernoláková 19 v Prešove. Najkrajšiu básničku, s názvom Zberný dvor, napísala pani učiteľka Jana Petričová z MŠ Kysak 210. Ceny za svoje dielko si pani učiteľky spolu s ich malými zverencami prevzali z rúk organizátorov priamo v materskej škole.

Víťazný príbeh, Zuzankin poučný výlet, vymyslela Magdaléna Kresťanová z MŠ Beethovenova 1 v Nitre.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť u detí environmentálne povedomie prostredníctvom  jednoduchých, kreatívnych a originálnych diel pedagogických pracovníkov. „Práve učitelia vedia najlepšie, ako deti zaujať a zároveň niečo naučiť. Príbehy, básničky aj pesničky predstavujú environmentálne témy pútavou formou, vďaka ktorej si dôležité informácie školáci hravo zapamätajú,“ hovorí Jana Končeková, riaditeľka nadácie KOSIT.

„Veľmi nás teší, že sme mohli byť súčasťou tejto tvorivej súťaže. Ochrana prírody je vážnou témou pre celú spoločnosť. Sme radi, že sa jej venujú učitelia našich detí už v predškolskom veku a tak pozitívne vplývajú na ich ekologické cítenie,“ dopĺňa Michal Sebíň zo spoločnosti NATUR-PACK.

Tridsať najlepších prác bude vydaných v detskej knižke EKO knižka.

Súťaž zorganizovala Nadácia KOSIT s podporou spoločností KOSIT a NATUR-PACK.

MŠ Kysak

 MŠ Kysak.

Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR-PACKu odovzdáva kyticu a Diplom p. riaditeľke, Janke Petričovej z MŠ Kysak

 Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR-PACKu odovzdáva kyticu a Diplom
p. riaditeľke, Janke Petričovej z MŠ Kysak.

Diplomy odovzdané p. učiteľke Renáte Horňákove (zprava), Oľge Balážovej a p. riaditeľke Dane Voštinárovej

Diplomy odovzdané p. učiteľke Renáte Horňákovej (zprava), Oľge Balážovej
a p. riaditeľke Dane Voštinárovej.

Kam so starými žiarivkami

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Kompaktné žiarivky a svetelné diódy nepatria do bežného komunálneho odpadu.
Preto ak chceme zachovať ekologický prístup a neničiť prírodu, mali by sme spotrebované svetelné zdroje odovzdať späť do obchodu so svietidlami alebo na špeciálne zberné miesto (napríklad zberný dvor), kde sa umiestnia do vyhradených zberných nádob určených výhradne na sústreďovanie vyradených žiariviek a výbojok. Špecializované odberné miesta zabezpečia spätný odber, ekologickú likvidáciu a bezpečnú recykláciu odpadu.
Vyradená, poškodená žiarivka, alebo iný odpad obsahujúci ortuť, nepatrí do rúk deťom, aby neprišlo k ich poraneniu. Manipulácia s takýmto odpadom má byť obozretná, nesmie prísť k rozbitiu žiarivky, k úniku plynu, ortuti alebo iných látok. Preto nefunkčnú žiarivku opatrne odovzdáme na vyhradenom mieste v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z.z.
ZDROJ: 14.10.2013; Nový Čas; príloha ENERGIE, s. 5

Tvorivosťou k ochrane prírody

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

nadacia kositChrániť životné prostredie je jednou z dôležitých výziev v tejto spoločnosti. Od malička vychovávame deti k úcte a k rešpektu k prírode. Vieme, že my dospelí sme tí, ktorí ich musia ukázať túto cestu.
Samozrejme, sú rôzne spôsoby ako správne uchopiť do rúk „spolupatričnosť“ k prírode. Jednou z nich je aj projekt ponúkaný Nadáciou KOSIT a partnerskými „odpadárskymi“ spoločnosťami NATUR-PACK a.s. a KOSIT a.s. pod názvom „EKO knižka Ježka Separka“.

Ide o tvorivú súťaž , ktorá je určená pedagogickým pracovníkom materských škôl a základných škôl prvého stupňa. Predmetom súťaže je literárna tvorba rozprávok a básničiek a hudobná tvorba pesničiek (s notopisom) zameraná na oblasť odpadového hospodárstva a ochrany prírody za účelom vydania EKO knižky Ježka Separka pre deti. „Cieľom tohto projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva medzi deťmi predškolského veku a žiakmi prvého stupňa základných škôl“, hovorí Jana Končeková, riaditeľka nadácie KOSIT. „Na základe našich dlhoročných skúseností a spolupráce so školami som presvedčený, že sú to práve pedagógovia, ktorí vedia najlepšie ako pozdvihnúť ekologické cítenie našich detí“, dodáva Michal Sebíň, riaditeľ spol. NATUR-PACK, a.s..

Záštitu nad literárnou produkciou vzal na seba známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier a nad hudobnou, Marián Čekovský.

Vyhlasovateľ súťaže Nadácia KOSIT pripravila pre zapojených pedagógov, ale  aj školy zaujímavé finančné ceny. Celoslovenská súťaž začína 25.septembra 2013 a literárne a hudobné diela je potrebné zaslať Nadácii KOSIT do 20.novembra 2013. V literárnych aj hudobných dielach musí byť spomenutá ochrana prírody so zameraním na odpadové hospodárstvo. Hodnotí sa jednoduchosť, kreativita, originalita či odkaz, ktorý dielo má zanechať. 30 najlepších diel bude odmenených a zaradených do pripravovanej publikácie.

Viac informácií o súťaži, štatút a prihlášku si môžu záujemcovia nájsť na stránke www.nadaciakosit.org.

O Nadácii KOSIT
Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKO tábor či vzdelávanie seniorov a väzňov.

O spoločnosti NATUR-PACK, a.s.
NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.

O spoločnosti KOSIT a.s.
KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi
citlivým priemyselným odvetvím. V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Pracovné miesta sa dajú nájsť aj v smetných košoch

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

(22.08.2013; www.aktualne.sk; Slovensko, 00.00, s. ‑; Harkotová Stanislava)

BRATISLAVA ‑ Slovensko dnes patrí ku krajinám Európskej únie, ktoré sa rozhodne nemôžu chváliť vysokou mierou recyklácie odpadu. Pritom odvetvia založené práve na jeho znovupracovaní sa čoraz viac skloňujú pri tvorbe nových pracovných miest.
Nedávno si štatistiku o potenciálnych nových miestach urobila Veľká Británia. Vyčíslila, že by jej odvetvie postavené na recyklovaní do roku 2020 vytvorilo 10‑tisíc nových pracovných miesta a točiť by sa v ňom mohlo až 20 miliárd libier.
Činnosti, ktoré by sa zameriavali na vývoj technológií a dizajnu v oblasti recyklovania, by mohli podľa denníka The Guardian vytvoriť ďalších 50‑tisíc miest a zvýšiť HDP krajiny o tri miliardy libier ročne.
Briti totiž hútajú, ako nadizajnovať nejaký produkt tak, aby bol maximálne využiteľný a recyklovateľný.

Zelená práca
Potenciálne tisícky pracovných miest sú v ekoodvetviach i na Slovensku.
“Hovorí sa im zelené pracovné miesta,” približuje Martin Valentovič zo združenia Priatelia Zeme. Ich počet by ‑ vrátane politickej vôle ‑ závisel aj od toho, ktoré odvetvie by sa u nás rozvíjalo. Nie všetko má totiž podľa odborníka ekonomický zmysel recyklovať. Potenciálny počet zelených miest odhadol na tisícky.
To, koľko pracovných miest za posledné roky vzniklo naprieč recyklačnými odvetviami, nevedno. Rezort životného prostredia má k dispozícii len odhad počtu pracovných miest v odvetví spracovania elektroodpadov.
“Zo zistených poznatkov a osobných návštev sme odhadli, že v tomto sektore je približne do 200 pracovných miest. Zamestnávatelia v tomto odvetví nechcú ministerstvu životného prostredia poskytnúť údaje nad rámec zákona,” tvrdí hovorca ministerstva Maroš Stano.

Paradoxy
Na Slovensku dnes máme firmu, ktoré recykluje tetrapakové obaly. Paradoxom je, že tá musí, aby naplnila svoje kapacity, dovážať na spracovanie odpad aj zo zahraničia. A to práve preto, že obaly od džúsov či mlieka sa u nás nezbierajú, ako by mohli.
Zaujímavosťou je aj to, že časť PET fliaš sa zo Slovenska vyvezie do Číny, kde sa spracujú. A odtiaľ sa privezú spať.
“Ak by sme v každej oblasti zvýšili mieru recyklácie, podporilo by to mnohé pracovné miesta, nielen pri samotnom spracovaní, ale aj pri prevážaní, dotriedení a tak ďalej. Možností je veľa,” hovorí Valentovič.

Výnimky
Jedno z nich je aj kompostovanie, ktoré sa skloňuje pri triedení bioodpadov. Ten dnes tvorí v priemere polovicu odpadovej nádoby.
Najskôr otázka, videli ste vo vašom meste či obci nádobu na bioodpad? Ak ste odpovedali nie, nepoteší sa najmä európska legislatíva, ktorá nám od januára odporúča separovať aj odpadky ako zvädnutá zelenina či suché kvety.
Mestá a obce ale majú výnimky. A to napríklad tie, ktoré zabezpečia energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v zariadení na zhodnocovanie odpadov. Túto podmienku spĺňajú Bratislava, Košice a Banská Bystrica.
Druhú výnimku majú podľa Stana obce, ktoré preukážu, že najmenej 50 percent občanov kompostuje svoj vlastný BRO. “A tretia výnimka je pre obce, pre ktoré je triedený zber BRO ekonomicky neúnosný,” doplnil.

Komunitná vec
Výnimka, nevýnimka, ak skončí pokosený trávnik v kontajnery, pravdepodobne čosi nie je v poriadku. Dnes aj preto vznikajú rôzne komunity, ktoré kompostujú takpovediac spontánne z vlastného presvedčenia.
V rámci Bratislavy robí osvetu napríklad komunita Zelené mesto. Jej projektový koordinátor Juraj Melichár pomáha stavať komunitné kompostéry, učí ako kompostovať, chová pre záujemcov kalifornské dážďovky.
“Vďaka kompostovaniu môžu ľudia znížiť množstvo svojho netriedeného odpadu. Ten môže tvoriť viac ako tretinu z vyprodukovaného odpadu. Ľudia si tak môžu esteticky vyrobiť kvalitné organické hnojivo veľmi jednoduchým prirodzeným procesom,” vysvetľuje.
Sčasti tak odbremeniť služby zamerané na odvoz a likvidáciu odpadu. A šetriť.

Práca pre chudobných
Keď sme pri spracovaní bioodpadu, už dnes kompostovanie v malom pomáha chudobným komunitám na východnom Slovensku. Prvého kompostmajstra ‑ Róma ‑ mala v roku 2005 obec Raslavice. Projekty, ktoré spracovaním bioodpadu dávajú prácu, majú aj pri Hanušovciach nad Topľou.
“Kompostovanie bioodpadov vidím ako jednu z najreálnejších, najrýchlejšie a najmenej nákladne zrealizovateľných príležitostí pre tvorbu pracovných miest pre nezamestnaných, hlavne na vidieku,” tvrdí Štefan Straka zo združenia Svatobor.
Ten pritom zasadzuje kompostovanie do väčších súvislostí. Tých klimatických. “Úrodná pôda u nás ostane vtedy, keď budeme mať dostatok humusu a schopnosť zadržať vodu v krajine.”

Vzťah Slovákov k recyklovaniu
Slovensko dnes patrí k tým krajinám Únie, ktoré majú dlhodobo nízku mieru recyklovania odpadu. Miera recyklácie sa u nás podľa Eurostatu pohybuje pri deviatich percentách. Pre porovnanie Maďari a Poliaci recyklujú na 21 percent, Slovinci 31 percent, Rakúšania recyklujú 63 percent svojho odpadu.
Podľa Valentoviča u nás chýba v tomto ohľade osveta, motivácia, ale i funkčné nástroje lokálnych politík. Navyše na dôvere v recykláciu nepridáva ani to, keď sa z času na čas objaví prípad, kedy pracovníci služieb likvidácie odpadu triedené smeti nahádžu na jednu kopu. “Pôsobí to demotivujúco,” priznáva Valentovič.
Naposledy sa táto prax objavila v bratislavskej Petržalke, čo zamestnancov OLO stálo odmeny.
Lenže chyby nerobia len smetiari. Podľa odborníka sa niekedy môže stať, že niekto vyhodí do kontajnera PET fliaš zle zatvorenú fľašu oleja. “Ak ten olej vytečie, tie PET fľaše sú znečistené a nedajú sa nejako rozumne ekonomicky vyčistiť. V tom prípade idú na skládku.”

Prečo je možné sklo neustále recyklovať?

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

(17.08.2013; Sme; s. 9, príloha Víkend; ‑)

Študenti Detskej univerzity zisťovali, aké je pracovať v sklárňach

Sklo je materiál, ktorý človek využíva už niekoľko tisícročí. Už v dobe kamennej používal praveký človek prírodné sklá na rezanie. Tieto sklá vznikali rýchlym schladením roztavených hornín a minerálov pri sopečných erupciách, padaní meteoritov a podobne.

V súčasnosti sklo pre svoje charakteristické vlastnosti hrá dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme jednoduchých fliaš, pohárov alebo okien, ale je aj súčasťou modernej architektúry, prispieva k efektívnejšiemu využívaniu energetických zdrojov a k rozvoju informačných technológií. Kľúčovú úlohu hrá taktiež vo fotovoltických systémoch, displejoch či polovodičoch.

Ako sa vyrába sklo
Sklo je pevná amorfná látka, ktorá vznikla ochladením taveniny bez kryštalizácie. Na rozdiel od kryštalických látok je štruktúra skla bez pravidelných, symetrických a periodicky usporiadaných základných stavebných jednotiek na dlhšiu vzdialenosť. Existuje mnoho rôznych typov skla. Ich chemické zloženie sa líši podľa toho, na aký účel sa používajú, a teda aké majú mať vlastnosti. Základnou zložkou priemyselne vyrábaných skiel je oxid kremičitý (kremenný piesok). Preto hovoríme o kremičitých sklách.

Okrem značnej spotreby prírodných surovín je výroba skla tiež energeticky veľmi náročná. Taviaci proces pri výrobe skla si vyžaduje teploty dosahujúce až 1600 “C.
Základnými sklárskymi surovinami, používanými pri výrobe sodno‑vápenatého skla, sú sklársky piesok, sóda, vápenec, živec, potaš a sklené črepy.

Najprv zmiešajú sklárske suroviny so sklenenými črepmi, čím sa vytvorí sklárska vsádzka, ktorá sa dopraví do sklárskeho taviaceho agregátu. Vplyvom vysokej teploty vznikne zo sklárskej vsádzky tavenina, ktorá je po zbavení sa plynných nehomogenít dopravená k tvarovacím strojom, kde vznikne požadovaný tvar skleného výrobku. Tento je riadene chladený tak, aby vo výrobku neostalo vnútorného napätie. Kvalita výrobku je následne kontrolovaná a finálny výrobok zabalený.

Sklo sa môže pochváliť mnohými vlastnosťami ‑ je priehľadné a priesvitné, veľmi tvrdé, vydrží vysoké teploty, má vysokú pevnosť v ťahu, ľahko sa čistí, je dobrým tepelným a elektrickým izolantom, je rozmerovo stabilné a napriek tomu tvarovateľné, hygienicky neškodné.

Použité sklo sa vracia
Jedinečnou devízou skla je jeho prakticky nekonečná recyklovateľnosť. To znamená, že po skončení životnosti skleneného výrobku je ho možné stopercentne využiť ako surovinu pre ďalšiu výrobu. Nie je ho tak potrebné umiestňovať na skládkach, čím sa okrem zníženia environmentálnych záťaží ušetria aj prírodné zdroje a energia.
Sklo sa vo výrobe recykluje tak, že sa vo forme črepov pridáva do sklárskej vsádzky v procese tavenia. Množstvo dávkovaných črepov sa pohybuje od O až do 80 percent, čo závisí od druhu taveného skla, jeho farby a predovšetkým technologickej čistoty črepov.

Sklenené črepy vznikajú pri výrobe sklenených výrobkov ako výrobný a technologický odpad, ktorý sa tvorí priamo vo výrobe pri tavení, tvarovaní a následných technologických operáciách. Toto sú tzv. vlastné črepy, ktoré sa obyčajne spracujú vo vlastnej sklární.

Tzv. cudzie črepy sú odpad, ktorý vzniká mimo daného výrobného procesu. Do tejto kategórie patria črepy vznikajúce ako odpad z výroby u iných výrobcov skla alebo črepy z komunálneho odpadu. To sú črepy zo sklených výrobkov, ktoré sa vyzbierajú v obciach a v mestách a sú určené na recykláciu.

Kým Švajčiari, Belgičania alebo
Švédi zozbierali okolo 95 percent použitého skla, Česi vyše 74 percent, Slováci menej ako 50 percent. Možné teda povedať, že na Slovensku máme v tejto činnosti značné rezervy.
A odpoveď na otázku, prečo je možné sklo neustále recyklovať?

Je to vďaka tomu, že sklo používaním ani vekom nedegraduje a obsahuje zložky, ktoré sú potrebné pre výrobu nového výrobku zo skla. Výrobky zo skla sa po skončení ich využívania premenia na črepy. Tieto sa pridajú do sklárskej vsádzky, z ktorej po roztavení a následnom vytvarovaní vznikne výrobok s rovnakými vlastnosťami, aký mal pôvodný výrobok zo skla.

Z prednášky Petra Šimurku
…..
Peter Šimurka
vedec, pedagóg a manažér. Dvanásť rokov pracoval v Rone, a s., Lednické Rovne, kde sa z vedúceho oddelenia prepracoval na generálneho riaditeľa. Viedol aj Slovenský hodváb, a.s., Senica a Slovglass, a.s., Poltár. Je výkonný tajomník Medzinárodnej sklárskej spoločnosti a predseda Slovenskej sklárskej spoločnosti. V rokoch 2006 ‑ 2008 bol prezidentom Európskej sklárskej spoločnosti. Od roku 2000 do roku 2007 prednášal na FPT Púchov, TnU AD Trenčín a MTF STU Trnava. Na svojom konte má sedem patentov a úžitkových vzorov.
…..
Ak sklo recyklujeme
* vytvárame menej odpadu ‑ sklo nekončí na skládke, kde by zaberalo miesto niekoľko tisíc rokov
* šetríme primárne suroviny, ktoré by bolo potrebné opäť vyťažiť na výrobu skla
* spotrebujeme menej energie pri výrobe skla ‑ tavenie črepov je ľahšie ako tavenie surovín, čím sa výrazne znižuje spotreba energie ‑ na každých 10 percent pridaných črepov sa znižuje spotreba energie o 2 až 4 percentá
* znížime množstvo emisií vo vzduchu ‑ nižšie teploty, nižšia spotreba surovín a plynu spôsobujú aj zníženie emisií.
…..
Anketa: Aká bola exkurzia v sklárňach Lednické Rovne?
Laura Kevanová, 13 rokov
Dostali sme sa celkom blízko, videli sme na vlastné oči, čo sa tam deje. Dali nám štuple do uší, lebo hluk bol ešte horší ako teplo. Vydýchli sme si, keď sme vyšli von, hoci aj vonku boli práve štyridsiatky. Bola tam aj veľká budova s kopou farebného skla, bagre úlomky prenášajú na pásy, zamestnankyne ich potom ešte musia triediť, lebo niektorí ľudia hádžu do kontajnerov na sklo aj všeličo iné. Potom to všetko ide do pece, sklo je stále v obehu. Mali by sme recyklovať, viac si tento materiál vážiť a šetriť ho, lebo nevieme, čo bude o tridsať rokov.
Stela Zeifová, 13 rokov
Vedela som, čo ma bude v sklárňach čakať, lebo môj otec v Lednických Rovniach kedysi bol a rozprával mi o tom. Niečo som poznala aj z dokumentárnych filmov. Bol tam veľký hluk a nemali sme ani čas zhovárať sa so sklármi, ako môžu vydržať pracovať v takej horúčave. V Nemšovej robia rôzne sklo, v Lednických Rovniach poháre na víno či šampanské, prekvapila ma technika, akou zhotovujú rôzne tvary aj ručne.

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Fanúšikovia EKOknižky môžu súťažiť o pekné vecné ceny

Košice, 22.januára 2015 – Nadácia KOSIT založila koncom roka 2014 online Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, aby zabezpečila udržateľnosť projektu na najbližšie dva roky prostredníctvom rôznych úloh a súťaží. Do súťaží sa môžu zapojiť vlastníci EKOknižky. Nadácia KOSIT od konca …

Viac