Press room

Fotografická výstava „Odpadky a Košičan v objektíve“ je už sprístupnená…

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Dňa 13.6. 2016 spoločnosť KOSIT sprístupnila desať najzaujímavejších fotografií v OC Aupark Košice, ktoré sa nominovali a aj  vyhrali v súťaži „Odpadky a Košičan v objektíve“. Cieľom výstavy je aby sme konečne prestali prehliadať neporiadok a zároveň sa nad čistotou v meste vážne zamysleli. Súčasťou výstavy sú aj informačné tabule, kde návštevníci môžu nájsť užitočné informácie o odpade, triedení, zberných dvoroch aj celoročnom upratovaní.

Každoročne sa snažíme v júni Košičanom priniesť nejakú výstavu, ktorá reprezentujenašu „kultúru“ voči odpadu,“ povedal generálny riaditeľ Ing. Marián Christenko. Všetky snímky sú amatérske a celá expozícia tvorí dokopy až 30 fotografií, ktoré KOSIT plánuje celoročne vystavovať na rôznych miestach v meste.

KOSIT bude výstavu propagovať aj na 3.ročníku osvetového podujatia „Dni energie na Slovensku“, ktorého hlavnou myšlienkou sú zelené technológie (OZE zariadenia), energetická efektívnosť, ekológia a udržateľná doprava. Výstava „Odpadky a Košičan v objektíve“ potrvá do 30 júna 2016.

Dnes sa začali oslavy DŇA ZEME na školách

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Začiatkom apríla 2016 vyhlásila spoločnosť KOSIT pre košické základné a stredné školy súťaž „Selfie v zelenej farba“. Do uzávierky prihlasovania (15.4.2016) sa prihlásilo spolu 33 školských inštitúcii, na ktorých od 18.4.2016 do 22.4. 2016 vzniknú zelené fotografie. Dnes sa po prvý krát fotili žiaci na piatich školách. Vyhlasovateľ súťaže všetky fotografie zverejní do 26.4.2016 na adrese facebook.com/zacistejsiekosice a začne sa hlasovanie o najpopulárnejšie triedne kolektívy. „Veľmi ma teší aký záujem súťaž vzbudila najmä na stredných školách. 29.4. 2016 spoznáme víťazov, ktorým venujeme spolu 1500 € na výlety do prírody. Naším cieľom je, aby čo najviac ľudí si tento deň v kalendári pripomenulo a pochopilo, že je dôležité zachraňovať našu planétu,“ povedal Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s. Na Špeciálnej základnej škole Rovníková 11 si tento deň poriadne užili. „Pripravili sme pre našich žiakov okrem fotenia aj ďalší program. Čistili sme okolie Hornádu pri našej škole, deti mali v triedach rôzne aktivity a upravili sme si tiež našu EKO učebňu. V zelenom prišli všetci (118 detí) a kto nemal tak som to zabezpečilaBol to ozaj super deň,” vyjadrila sa riaditeľka školy Jana Valenčáková.

KOSIT spolu s Košičanmi oslávi DEŇ ZEME veľkou EKO slávnosťou.

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Podujatie bolo z dôvodu očakávaného nepriaznivého počasia presunuté na jún 2016. O náhradnom dátume vás budeme včas informovať.

Dňa 24.4.2016 spoločnosť KOSIT pozýva všetkých na akciu pri príležitosti svetového DŇA ZEME. Podujatie sa uskutoční v košickom  Parku Anička pri prameni Gajdovka, kde sa nachádza nový náučný chodník s rôznymi témami nevynímajúc ani oblasť odpadu.

Program pre malých aj veľkých sa začne od 14. 00 hod a potrvá do 17 hod. Záštitu nad ním prevzal primátor mesta Richard Raši. „Je to oslava zdravého životného štýlu i ochrany prírody. Aktivity budú preto aj tak ladené. Budeme radi, ak Košičania na znak podpory „zeleného dňa“ prinesú starý papier alebo použité pet fľaše ku stanovišťu KOSITu. Veríme, že deti i dospelí strávia príjemný čas plný pozitívnych dojmov  v prírode,“ povedal generálny riaditeľ Marián Christenko.

Hlavnou atrakciou bude divadlo Maškrta a predstavenie, ktoré sa začne o 15.30 hod.  Pre deti ďalej nebude chýbať nafukovací hrad, tvorivé dielne maľovanie na tvár, rôzne hlavolamy. Rodičia a mládež sa môžu zapojiť do kvízu o Zemi, pozrieť si emisné vozidlo či zapojiť sa do pokusov so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. „Atmosféru dotvorí výstava fotografii, ktoré vznikli v rámci kampane Za čistejšie Košice „ Odpadky a Košičan v objektíve“. KOSIT sa po prvý krát púšťa aj do organizácie symbolického behu. „Vyjadríme tak že všetci sme Za čistejšie Košice. „ Štart bude o 14.30 hod. Nejde o pretek v pravom zmysle slova, skôr o symboliku. Kto nebude vládať, môže trasu prejsť aj rýchlou chôdzou,“ povzbudzuje ChristenkoCelé podujatie sa skončí  o 17.00 hod ale odkaz o šetrení prírodných zdrojov, triedení, ekologickom spôsobe života snáď pretrvá dlhšie.

EKO  slávnosť podporili MESTO KOŠICE, Nadácia KOSIT , NATURPAK, U.S.Steel Košice, Slovenská inovačná a energetická agentúra a spoločnosť VIVA.

A3_1

DEŇ ZEME – Selfie v zelenej farbe: Buď „zelený“, buď „cool“ a vyhraj peniažky na školský výlet!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Každá prihlásená škola v Košiciach (základná a stredná škola) a jej všetky triedne kolektívy majú možnosť zúčastniť sa súťaže. Päť triednych kolektívov bude súťažiť o sumu od 100 eur po 300 eur na školský výlet. Výhercami sa stanú aj dve vylosované školy, zapojené do súťaže.

Spoločnosť KOSIT so svojimi partnermi, Mestom Košice, Nadáciou KOSIT a Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve sa rozhodli vyhlásiť súťaž „Selfie v zelenej farbe“ v rámci osláv Dňa Zeme. Záštitu nad projektom prevzal primátor mesta Košice, Richard Raši.

Som veľmi rád, že som mohol podporiť túto súťaž. „Selfie v zelenej farbe“ vnímam ako súťaž blízku tejto mladej generácii, je nenáročná a pritom má silné posolstvo. Nesie v sebe známky podpory témy, vzájomnej spolupráce a súťaživosti. Zároveň môže poukázať na otvorený prístup riaditeľov škôl, ktorým určite záleží na propagácii Dňa Zeme a prezentácii tejto spoločensky dôležitej témy medzi žiakmi. Verím, že aj zaujímavé ceny budú hnacím motorom motivácie nielen pre samotné školy, ale aj triedne kolektívy a žiakov,“ hodnotí súťaž primátor mesta Košice Richard Raši.

Hlavným cieľom súťaže je zapojiť čo najviac škôl a tried do osláv svetového DŇA ZEME. Zelená farba oblečenia či módneho doplnku má symbolizovať záujem o ochranu prírody. Zároveň chceme upozorniť na iniciatívu „Za čistejšie Košice“ i umožniť školám stráviť školský výlet v prírode,“ vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT-u.

Fotografie, ktoré vzniknú v 16. kalendárnom týždni, t.j. od 18. do 22.4.2016 v rámci súťaže, budú umiestnené na FB stránke „Za čistejšie Košice“.

Škola, ktorá má záujem prejaviť svoju priazeň Dňu Zeme sa musí oficiálne prihlásiť do súťaže v termíne do 15.4.2016 a to len mailom na adrese: denzeme@kosit-as.sk, pričom v predmete mailu uvedie svoj názov školy (napr. ZŠ Jesenského 14, Košice). V texte mailu napíše nasledovné povinné údaje:

 • Názov a adresa základnej alebo strednej školy so sídlom v Košiciach, email, telefonický kontakt, IČO, meno štatutára,
 • príp. Názov a adresa Občianskeho združenia, Združenia rodičov alebo iných organizácií pôsobiacich pri škole.

V prípade, že prihlasovací mail nebude obsahovať všetky požadované informácie, vyhlasovateľ súťaže nebude prihlásenie sa do súťaže akceptovať.

Škola, ktorá sa zapojí do súťaže sa prihláškou zaväzuje, žiakov, ktorí sa oblečú do zelenej farby, písomne a ústne neskúšať v určený deň. Deň v rámci 16. kalendárneho týždňa (18. – 22.04.2016) určí riaditeľ školy, ktorý oznámi dátum Vyhlasovateľovi súťaže za účelom jeho návštevy predmetnej školy.

Fotografiu celej triedy pošle triedny učiteľ, prípadne ním poverený žiak do 22.04.2016 (vrátane toho dňa) na denzeme@kosit-as.sk ako prílohu. Do predmetu mailu napíše: „Názov školy a triedu“ (napr. ZS Jesenského 14, 1.A). Do tela textu e-mailu uvedie:

 • meno a priezvisko triedneho učiteľa zapojenej triedy,
 • ročník a trieda (napr. 1.A)
 • email, telefonický kontakt na triedneho učiteľa
 • počet zapojených žiakov/ študentov do súťaže

Všetky súťažné fotky budú naraz zverejnené na facebook.com/zacistejsiekosice po ich administrácii u Vyhlasovateľa a to najneskôr do 26.04.2016. Budú predmetom zdieľania na facebooku. Vyhrávajú „Selfie“ piatich triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac „zdieľaní“ a dve vyžrebované školy za účasť na súťaži.

Súťaž v zdieľaní fotiek bude prebiehať tri dni od ich zverejnenia, čo je od 26.do 28.04.2016 (vrátane prvého a posledného dňa). Triedny kolektív sa získaním finančnej odmeny zaväzuje odmenu použiť na spoločný výlet do prírody, ktorý zdokumentuje správou a fotkami.

Päť triednych kolektívov, ktoré budú mať najviac zdieľaní na facebook.com/zacistejsiekosice získava nasledovné ceny:

 1. cena – 300 € (slovom: tristo eur)
 2. cena – 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)
 3. cena – 200 € (slovom: dvesto eur)
 4. cena – 150 € (slovom: stopäťdesiat eur)
 5. cena – 100 € (slovom: sto eur)

Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje dve školy, ktoré získajú po 250 € každá za účasť na súťaži.

Vyhodnotenie súťaže bude 29.04.2016. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice a oznámené prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú v prihlasovacom maili. Miesto a čas odovzdávania Cien bude zverejnené spolu s výsledkami súťaže na internetovej stránke www.kosit.sk a facebook.com/zacistejsiekosice do 30.04.2016.

Prekonáme rekord v zbere vrchnáčikov?

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Spoločnosť KOSIT a.s. vyhlasuje 9. ročník súťaže „Vrchnákománia IX“. Partnerom zberu je Mesto Košice.

Súťaž je zaradená do celokošickej kampane „Za čistejšie Košice“.

Cieľom súťaže je zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora zberu plastov medzi žiakmi materských, základných a stredných škôl.

Prihlásenie je možné v termíne do 15.04.2016 len prostredníctvom elektronickej prihlášky na adrese: http://kosit.sk/vrchnakomania-2016. Škola, ktorá nebude prihlásená do súťaže podľa pokynov Štatútu, nebude zaradená do súťaže. Súťaž končí v 23. kalendárnom týždni, t.j. od 06. 06. do 10.06.2016 zberom vrchnákov z PET fliaš pracovníkmi KOSITu za účasti zodpovednej osoby z každej školy.

Podľa prijatého Štatútu sa tradične do súťaže môžu prihlásiť materské, základne a stredné školy na území mesta Košice. Novinkou oproti minulému roku je stanovenie minimálnej hranice vyzbieraného množstvo vrchnákov z PET fliaš na školu a to 15 kg, čo predstavuje jedno 100 lit. vrece. Súťaží sa v dvoch kategóriách:

 1. Vyzbierané množstvo plastových vrchnákov v kg prepočítané na jedného žiaka

 2. Vyzbierané množstvo plastových vrchnákov v kg za školu

Koncom júna 2016 sa školy dozvedia výsledky zberu a KOSIT rozdá na odmenách spolu 1200 €.

KOSIT prichádza s novou zelenou linkou

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

„V druhej polovici novembra spoločnosť KOSIT a.s. spustila do života nové bezplatné číslo 0800 156 748, na ktoré môžu obyvateľ ako aj podnikateľ zavolať počas 24 hodín. Prvé dni sme číslo a operátorku testovali v skúšobnom režime. Náklady spojené s prevádzkou hradí výlučne KOSIT a.s. Tento projekt zelenej linky sa stal súčasťou kampane Za čistejšie Košice,“ – vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSITu.

Zelenú linku spoznáte podľa predčíslia 0800 a fungovať bude aj ako prvotné informačné centrum prepojené so zákazníkom. Telefónna linka je dostupná pre volajúcich zo všetkých sieti z domova i zo zahraničia. Pracovníčka Centra Zelenej linky je k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 h do 16. 00 h. Od 16.00-08.00 hod, je možné zanechať odkaz s tým, že na druhý deň sa odkaz prehrá a rieši sa podľa jeho obsahu a urgentnosti.

„Naša Centrála je k dispozícii všetkým, ktorí hľadajú dôležité informácie. Práve bezplatnými volaniami sme sa chceli opäť priblížiť k našim klientom a ponúknuť im dalšiu pridanú hodnotu k naším službám“ dodáva Marián Christenko.

Nonstop je možné zasielať aj svoje otázky, návrhy i pripomienky prostredníctvom FAQ chatu, ktorý je priamo na web stránke spoločnosti www.kosit.sk alebo mailom na otazky@kosit-as.sk.

„Posedenia na zhorenom kontajneri“ a „Krása ukrytá medzi odpadkami“ sú víťazmi fotosúťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Koncom augusta Nadácia KOSIT a.s. a partneri (KOSIT a.s. a Mesto Košice)  vyhlásili súťaž vo fotografovaní  momentov zo života ľudí a odpadu v Košiciach.  Poslaním súťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“  bolo upozorniť na problémy, ktoré súvisia so vznikom tzv. čiernych skládok,  pribúdaním odpadových zložiek ako aj množstva  objemného, nebezpečného  a triedeného odpadu. 

Súťaž bola určená deťom aj dospelým. Nadácia KOSIT obdržala 76 aktuálnych foto záberov z Košíc a blízkeho okolia v elektronickej podobe. Je nám však ľúto, že súťaže sa nezúčastnili aj detskí fotografi. I napriek tomu sme sa spoločne s partnermi súťaže rozhodli udeliť 2x prvé, druhé i tretie miesta. Víťazné fotografie zverejníme na web stránkach a sociálnych sieťach partnerov. Naším ďalším krokom je pripraviť putovnú výstavu z 30 vybratých fotografií, ktoré tiež získajú finančnú odmenu .“ - informuje  Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT .

Som skutočne rád, že do tejto zaujímavej súťaže bolo prihlásených 76 fotografií, ktoré z väčšej časti odzrkadľujú ľahostajné správanie sa nás, ľudí. Aj preto je tu naša podpora a iniciatíva, aktivovať tých, ktorým na meste záleží  a nadchnúť pre čistejšie Košice ľudí, ktorí sa správajú spoločensky neprípustne.  Chceme osloviť čo najviac ľudí s našou kampaňou „Za čistejšie Košice, ktorej fotografická súťaž je tiež súčasťou.“ – dodáva partner súťaže Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s.

Nadácia KOSIT s partnermi predstavujú víťazov fotosúťaže „Odpadky a Košičan v objektíve“

2x prvé miesto: 2x150eur

DS 001: Posedenie na zhorenom kontajneri, autor: Daniel Staroň

DS001 - posedenie na zhorenom kontajneri

PeJa 002: Krása ukrytá medzi odpadkami, autor: Peter Janáčik

PeJa 002-Krasa_Ukryta_Medzi_Odpadkami

2x druhé miesto: 2x 100eur

ESch 001: Lesná bystrinka, autor: Eva Schwardy

ESch 001 Lesna_bystrinka

NiMi 001: Málo? , autor: Nikodem Miko

NiMi001 - malo

2x tretie miesto: 2x 50eur

DS 003: Jazda zručnosti, autor: Daniel Staroň

DS003 - jazda zrucnosti

SBl 002: Veľké mesto, veľké problémy – Biohazard, autor: Štefánia Blanárová

Šbl 002 - Biohazard

30 vybratých fotografií, ktoré poputujú na výstavu budú ohodnotené 30eur každá.

Veľké poďakovanie patrí aj garantomi výberu tých najlepších fotografií, ktorými boli Veronika Janušková, Miro Vacula a Marián Angelovič.

Školy zberom papiera symbolicky zachránili 13 000 stromov

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Už po deviaty krát sa udeľovali ceny v zbere papiera v súťaži Moja škola separuje s Ježkom Separkom. Súťaže sa mohli v školskom roku 2014/2015 zapojiť jasle,materské, základné a stredné školy z mesta Košice a okolia i mesta Prešov. KOSIT spolu s partnerskými spoločnosťami East Paper a NATURPACK prerozdelia najlepším školám aj jednotlivcom spolu 4 180 € .

Školská súťaž má už dlhodobo rastúci trend. V 9. ročníku sa do zberu novín, letákov a časopisov prihlásilo 104 školských inštitúcií, ktoré vyzbierali spolu 760,47 ton suroviny.

Zberový papier zo súťaže spoločnosť KOSIT teraz materiálovo zhodnotí, teda poputuje ku recyklátorom na spracovanie.

Všetkým výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v 10. jubilejnom ročníku v zbere papiera.

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (Košice).

1 ZŠ Jána Pavla ll, Lechkého 1, Košice 46,96 ton
2 ZŠ Laca Novomeského 2, Košice 34,32 ton
3 ZŠ Kežmarská 28, Košice 32,32 ton

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera v prepočte na jedného žiaka (Košice).

1 MŠ Budánová 6, Košice 0,26 t/žiaka
2 ZŠ Poľov 0,18 t/žiaka
3 MŠ Ipeľská 10, Košice 0,15 t/žiaka

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (obce)

1 ZŠ Valaliky 25,88 ton
2 ZŠ Rozhanovce 20,82 ton
3 ZŠ a MŠ Budimír 15,40 ton

Vyhodnotenie súťaže podľa celkového počtu vyzbieraného papiera (Prešov)

1 ZŠ Mirka Nešpora 8,36 ton
2 ZŠ Sibírska 8,28 ton
3 ZŠ Ľubotice 4,58 ton

Pekná Anička a Ježko Separko

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Správa mestskej zelene v Košiciach a partneri projektu – Mesto Košice, Mestská časť Košice – Sever, Mestské lesy a Nadácia KOSIT pre Vás v tomto roku pripravili viacero aktivít a projektov, týkajúcich sa aktívneho trávenie času v prírode a zlepšenia životného prostredia v meste.

Vďaka finančnej podpore projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“ Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou HEINEKEN Slovensko v programe Pohoda za mestom, sme v parku pri prameni Anička zrealizovali výsadbu zelene, osadili nové smetné koše a náučné tabule poskytujúce informácie o výskyte vtáctva v parku, turistických možnostiach v okolí ako aj správnom triedení a recyklácii odpadu. Okolie prameňa skrášľujú drevené plastiky so zvieracími motívmi, ktoré zhotovili študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Spišskej Novej Vsi pod vedením akademického sochára Otta Korkoša.

V parku sme zorganizovali na oživenie priestoru niekoľko podujatí pre deti a verejnosť. S veľkým úspechom u pani učiteliek a detí sa stretli ornitologické pozorovania, ktoré prebiehali v mesiaci jún. Deti so zatajeným dychom sledovali kŕmenie mláďat v hniezde a predbiehali sa v rade k ďalekohľadu. Na pozorovaní vtáctva sa celkovo zúčastnilo 114 detí. Pani učiteľky by ocenili, keby sa aktivita, približujúca deti k prírode, organizovala každý rok.

V dňoch 18.9. – 19.9.2015 pod záštitou primátora mesta Košice prebiehala dobrovoľnícka brigáda. Na brigáde sa zúčastnili Špeciálna základná škola Odborárska s osemdesiatimi žiakmi a siedmi dobrovoľníci z radov občanov. Všetci aktívne pracovali vďaka čomu, sa počas akcie podarilo vyzbierať z okolia vyše šesťdesiat vriec s odpadom. Žiaci si vyskúšali hrabanie lístia a zametanie chodníkov. Tí, ktorí mali záujem, sa zapojili aj do výsadby kríkov. Všetkým dobrovoľníkov, ktorým záleží na životnom prostredí patrí veľká vďaka.

 Upravený priestor sme slávnostne otvorili dňa 05.10.2015 za účasti viceprimátorky Mesta Košice, predstaviteľov projektových partnerov, žiakov základných škôl Tomášikova a Hroncova a širokej verejnosti. Program zahájila Základná škola Hroncova s bohatým tanečným a hudobným vystúpením. Po vystúpení sa všetci horlivo vrhli na pripravené tvorivé dielne a súťaže.

 

Ježko Separko a škôlkári vystavujú opäť spoločne EKOdiela

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

vystava_js

Výstava Ježka Separka má už 5–ty rok a tradične ju organizujú košické materské školy zapojené do projektu Škôlka Ježka Separka a Nadácia KOSIT. Výtvarné práce vytvorili deti vo veku 5-6 rokov. Výstavy sú dve, v Košiciach v Obchodnom centre Aupark a v ZOC Max. Spolu je to cca 60 výtvorov rôznych techník,  s ktorými škôlkam pomáhali aj samotní rodičia v rámci tvorivých dielní. MŠ Muškátová 7, Košice je pri projekte, ktorý je zameraný na environmentálnu  výchovu od samého začiatku. Mgr. Monika Varcholová, riaditeľka MŠ Muškátová 7: „Pre nás je podstatné, že okrem našich výstav pre rodičov, raz ročne sa môžeme prezentovať aj pred širokou verejnosťou. Navyše vďaka tomu sa  môžeme porovnávať a naberať novú inšpiráciu pri práci s deťmi.“

Za odmenu deťom a ich p. učiteľkám chystá Nadácia KOSIT zaujímavý program, ktorý sa uskutoční 26. 6. 2015 v rekreačnom areáli Alpinka.

Nadácia KOSIT plánuje učebnou pomôckou „Škôlka Ježka Separka“, ktorá vysvetľuje všetko o odpade, separovaní a recyklácii vybaviť ďalšie slovenské škôlky pre nasledujúci školský rok. Viac na www.nadaciakosit.org .

Výstavy potrvajú do 5. 6. 2015 (Prešov) a 16. 6.2015 (Košice).

20150615_105814 20150615_105825_resized

 

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Zelená pre zberné dvory

Spoločnosť KOSIT spolu so svojimi partnermi dnes štartuje novú súťaž! Prineste odpad na jeden z piatich zberných dvorov v Košiciach, zapojte sa do ankety a piati z Vás vyhrajú každý mesiac 30 €. Kompletný štatút súťaže nájdete TU.

Viac

Súťaž Nalep na auto a vyhraj má ďalších výhercov!

Viac