Press room

Pekná Anička a Ježko Separko

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Správa mestskej zelene v Košiciach a partneri projektu – Mesto Košice, Mestská časť Košice – Sever, Mestské lesy a Nadácia KOSIT pre Vás v tomto roku pripravili viacero aktivít a projektov, týkajúcich sa aktívneho trávenie času v prírode a zlepšenia životného prostredia v meste.

Vďaka finančnej podpore projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“ Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou HEINEKEN Slovensko v programe Pohoda za mestom, sme v parku pri prameni Anička zrealizovali výsadbu zelene, osadili nové smetné koše a náučné tabule poskytujúce informácie o výskyte vtáctva v parku, turistických možnostiach v okolí ako aj správnom triedení a recyklácii odpadu. Okolie prameňa skrášľujú drevené plastiky so zvieracími motívmi, ktoré zhotovili študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Spišskej Novej Vsi pod vedením akademického sochára Otta Korkoša.

V parku sme zorganizovali na oživenie priestoru niekoľko podujatí pre deti a verejnosť. S veľkým úspechom u pani učiteliek a detí sa stretli ornitologické pozorovania, ktoré prebiehali v mesiaci jún. Deti so zatajeným dychom sledovali kŕmenie mláďat v hniezde a predbiehali sa v rade k ďalekohľadu. Na pozorovaní vtáctva sa celkovo zúčastnilo 114 detí. Pani učiteľky by ocenili, keby sa aktivita, približujúca deti k prírode, organizovala každý rok.

V dňoch 18.9. – 19.9.2015 pod záštitou primátora mesta Košice prebiehala dobrovoľnícka brigáda. Na brigáde sa zúčastnili Špeciálna základná škola Odborárska s osemdesiatimi žiakmi a siedmi dobrovoľníci z radov občanov. Všetci aktívne pracovali vďaka čomu, sa počas akcie podarilo vyzbierať z okolia vyše šesťdesiat vriec s odpadom. Žiaci si vyskúšali hrabanie lístia a zametanie chodníkov. Tí, ktorí mali záujem, sa zapojili aj do výsadby kríkov. Všetkým dobrovoľníkov, ktorým záleží na životnom prostredí patrí veľká vďaka.

 Upravený priestor sme slávnostne otvorili dňa 05.10.2015 za účasti viceprimátorky Mesta Košice, predstaviteľov projektových partnerov, žiakov základných škôl Tomášikova a Hroncova a širokej verejnosti. Program zahájila Základná škola Hroncova s bohatým tanečným a hudobným vystúpením. Po vystúpení sa všetci horlivo vrhli na pripravené tvorivé dielne a súťaže.

 

Ježko Separko a škôlkári vystavujú opäť spoločne EKOdiela

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

vystava_js

Výstava Ježka Separka má už 5–ty rok a tradične ju organizujú košické materské školy zapojené do projektu Škôlka Ježka Separka a Nadácia KOSIT. Výtvarné práce vytvorili deti vo veku 5-6 rokov. Výstavy sú dve, v Košiciach v Obchodnom centre Aupark a v ZOC Max. Spolu je to cca 60 výtvorov rôznych techník,  s ktorými škôlkam pomáhali aj samotní rodičia v rámci tvorivých dielní. MŠ Muškátová 7, Košice je pri projekte, ktorý je zameraný na environmentálnu  výchovu od samého začiatku. Mgr. Monika Varcholová, riaditeľka MŠ Muškátová 7: „Pre nás je podstatné, že okrem našich výstav pre rodičov, raz ročne sa môžeme prezentovať aj pred širokou verejnosťou. Navyše vďaka tomu sa  môžeme porovnávať a naberať novú inšpiráciu pri práci s deťmi.“

Za odmenu deťom a ich p. učiteľkám chystá Nadácia KOSIT zaujímavý program, ktorý sa uskutoční 26. 6. 2015 v rekreačnom areáli Alpinka.

Nadácia KOSIT plánuje učebnou pomôckou „Škôlka Ježka Separka“, ktorá vysvetľuje všetko o odpade, separovaní a recyklácii vybaviť ďalšie slovenské škôlky pre nasledujúci školský rok. Viac na www.nadaciakosit.org .

Výstavy potrvajú do 5. 6. 2015 (Prešov) a 16. 6.2015 (Košice).

20150615_105814 20150615_105825_resized

 

Nadácia KOSIT vyráža na turné s EKOknihou a príde aj do Popradu!

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

 

Jedného dňa stretol slimáčik ježka, ktorý vyzeral už na prvý pohľad trochu čudne. A nielen na prvý, ale aj na druhý a tretí pohľad. Na bodliakoch mal namiesto lístkov a jabĺčok napichnuté kúsky papiera, ba dokonca aj jednu fľašku z plastu…“
                                                                              – Citát z úvodnej rozprávky Daniela Heviera

Košice, 18.3.2015 - Po krste EKOKnižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika sa konečne dostáva prvá zelená publikácia k svojim čitateľom. Za prvé tri mesiace Nadácia KOSIT a jej partneri distribuovali vyše 600 z 1000 výtlačkov. „ Taký úspech EKOKNIŽKY sme ani nečakali. Aj preto sme sa rozhodli za našimi čitateľmi cestovať po Slovensku. Počas roka plánujeme navštíviť rôzne mestá, v ktorých chceme organizovať verejné čítania z našej novej knihy. Ponuka pôjde najmä slovenským knižniciam ale aj obchodným centrám či školám tak, aby sa o príbehoch hrdinov dozvedel každý“, tvrdí riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková.

Mesiac marec je známy aj ako Mesiac knihy. Nadácia KOSIT preto slávnostne darovala 22 kníh košickej Knižnici pre mládež. „ Je to náš darček Košičanom, kde pôsobíme. Pri tejto príležitosti pripravujeme v LITPARKU peknú čitateľskú akciu pre malých škôlkarov a žiakov I. stupňa ZŠ, ktorým je táto kniha plná EKO rozprávok, pesničiek a básničiek určená“, hovorí Končeková.

Dňa 20.3.2015 predstaví nadácia svoj projekt aj 60 –tim deťom a ich pani učiteľkám v Podtatranskej knižnici v Poprade.

Program:

09.00 – prezentácia pre pedagógov

10.00 – pokračujeme čítaním a zábavou pre malých čitateľov.

Nadácia KOSIT na svoje web stránke www.nadaciakosit.org spustila navyše od januára 2015 Klub čitateľov EKOKNIŽKY Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, v ktorom sú umiestnené dvojmesačné súťažné otázky pre rodiny i tímy z materských a základných škôl. V marci budú zverejnení prví výhercovia, ktorí sa do súťaženia zapojili.

O Nadácii KOSIT a partneroch projektu

Nadácia KOSIT

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

NATUR-PACK, a.s.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

 

 

 

Nadácia KOSIT vyráža na turné s EKOknihou

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

DSC_3422„Jedného dňa stretol slimáčik ježka, ktorý vyzeral už na prvý pohľad trochu čudne. A nielen na prvý, ale aj na druhý a tretí pohľad. Na bodliakoch mal namiesto lístkov a jabĺčok napichnuté kúsky papiera, ba dokonca aj jednu fľašku z plastu…“

Po krste EKOKnižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika sa konečne dostáva prvá zelená publikácia k svojim čitateľom. Za prvé tri mesiace Nadácia KOSIT a jej partneri distribuovali  vyše 600 z 1000 výtlačkov. „Taký úspech EKOKNIŽKY sme ani nečakali. Aj preto sme sa rozhodli za našimi čitateľmi cestovať po Slovensku. Počas roka plánujeme navštíviť rôzne mestá, v ktorých chceme organizovať verejné čítania z našej novej knihy. Ponuka pôjde najmä slovenským knižniciam ale aj obchodným centrám či školám tak, aby sa o príbehoch hrdinov dozvedel každý,” tvrdí riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková

Mesiac marec je známy aj ako Mesiac knihy. Nadácia KOSIT preto dnes  slávnostne darovala  22 kníh košickej Knižnici pre mládež. „Je to náš darček Košičanom, kde pôsobíme. Pri tejto príležitosti sme pripravili v LITPARKU peknú čitateľskú akciu pre malých škôlkarov  z MŠ Poľná a MŠ Muškátová,“ hovorí Končeková. O kultúrny program sa postaral nový detský objav speváčka Olívia. Deti si vypočuli úryvok z rozprávky Jarné upratovanie, ktorý si potom aj nakresli..

Nadácia KOSIT v rámci mediálnej kampane knihy na  svojej webstránke www.nadaciakosit.org spustila od januára 2015 Klub čitateľov EKOKNIŽKY Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika. Klub ponúka súťaž pre rodičov a deti a tímy z materských a základných škôl. V marci budú zverejnení prví výhercovia, ktorí sa do prvého súťaženia zapojili. Súťaž bude pokračovať až do decembra 2015.

Súťažte s Ježkom Separkom a Slimáčikom Naturpáčikom

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Fanúšikovia EKOknižky môžu súťažiť o pekné vecné ceny

Košice 25. januára (SkolskyServis.sk) Nadácia KOSIT založila koncom roka 2014 online Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, aby zabezpečila udržateľnosť projektu na najbližšie dva roky prostredníctvom rôznych úloh a súťaží. Do súťaží sa môžu zapojiť vlastníci EKOknižky.

Nadácia KOSIT od konca januára 2015 štartuje prvú súťaž, pre deti a ich rodičov, ale aj školské kolektívy. Súťaž súvisí s novou autorskou knižnou publikáciou pod názvom EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, ktorú nadácia spoločnosti KOSIT a.s. vydala koncom roku 2014. Kniha bola vyhlásená za najlepší projekt v rámci Ocenenia za environmentálnu výchovu   Zlatý mravec 2014.

Táto doslova “učebnica” o separovaní, recyklácii a samotnej ochrane prírody nabáda deti vo veku od 4 do 10 rokov rozvíjať svoju osobnosť. “Pre Nadáciu KOSIT je dôležité aby si deti knihu nielen prečítali, ale o nej aj premýšľali. Preto už v januári a februári budeme v súťaži o pekné vecné ceny chcieť, aby nám napísali, čo si predstavujú napr. pod pojmom smog, ako vzniká a prečo je škodlivý. Deti nám zároveň môžu nakresliť hrdinov z jednej rozprávky z knižky”, ozrejmuje riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková.

Nadácia KOSIT bude pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika vyhlasovať a zverejňovať nové environmentálne úlohy každé dva mesiace počas dvoch rokov (2015/2016). “Má to byť odmena pre tých čo si našu knižku kúpia”, tvrdí Michal Sebíň z partnerskej firmy NATUR PACK.

Do súťaže sa bude dať prihlasovať cez súťažné formuláre zverejnené na www.nadaciakosit.org. Odpovede na súťažné otázky je potrebné poslať do Štatútom stanoveného termínu poštou na adresu Nadácie KOSIT alebo emailom na jezko.separko@gmail.com.

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT

Zdroj: 25.01.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 09:27, s.; Školský servis

Fanúšikovia EKOknižky môžu súťažiť o pekné vecné ceny

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Košice, 22.januára 2015 – Nadácia KOSIT založila koncom roka 2014 online Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, aby zabezpečila udržateľnosť projektu na najbližšie dva roky prostredníctvom rôznych úloh a súťaží. Do súťaží sa môžu zapojiť vlastníci EKOknižky.

Nadácia KOSIT od konca januára 2015 štartuje prvú súťaž, pre deti a ich rodičov, ale aj školské kolektívy. Súťaž súvisí s novou autorskou knižnou publikáciou pod názvom EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, ktorú nadácia spoločnosti KOSIT a.s. vydala  koncom roku 2014. Kniha bola vyhlásená za najlepší projekt v rámci Ocenenia za environmentálnu výchovu – Zlatý mravec 2014.

Táto doslova „učebnica“ o separovaní, recyklácii a samotnej ochrane prírody nabáda deti vo veku od 4 do 10 rokov rozvíjať svoju osobnosť. „Pre Nadáciu KOSIT je dôležité aby si deti knihu nielen prečítali, ale o nej aj premýšľali. Preto už v januári a februári budeme v súťaži o pekné vecné ceny chcieť, aby nám napísali, čo si predstavujú napr. pod pojmom smog, ako vzniká a prečo je škodlivý. Deti nám zároveň môžu nakresliť hrdinov z jednej rozprávky z knižky“, ozrejmuje riaditeľka Nadácie KOSIT Jana Končeková.

Nadácia KOSIT bude pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika vyhlasovať a zverejňovať nové environmentálne úlohy každé dva mesiace počas dvoch rokov (2015/2016). „Má to byť odmena pre tých čo si našu knižku kúpia“, tvrdí Michal Sebíň z partnerskej firmy NATUR-PACK.

Do súťaže sa bude dať prihlasovať cez súťažné formuláre zverejnené na www.nadaciakosit.org. Odpovede na súťažné otázky je potrebné poslať do Štatútom stanoveného termínu poštou na adresu Nadácie KOSIT alebo emailom na jezko.separko@gmail.com.

banner fb kopie

O Nadácii KOSIT a jej partneroch 

O Nadácii KOSIT

Nadácia KOSIT je mimovládna organizácia, ktorú v roku 2010 založila spoločnosť KOSIT a.s. za účelom podpory tretieho sektora zvlášť v oblasti environmentálnej výchovy. Okrem finančnej podpory Nadácia KOSIT realizuje svoje vlastné projekty ako sú Škôlka Ježka Separka (za svoju komplexnosť si vyslúžil Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2011), MDD s materskými školami, letný EKOtábor či vzdelávanie seniorov a väzňov. Partnerský projekt EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika priniesol nadácii a jej partnerom Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2014.

O spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorá od roku 2006 plní pre takmer 4 000 povinných osôb ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a priamo finančne podporuje triedený zber. Od roku 2009 aktívne podporuje na rôznych úrovniach environmentálnu výchovu pre žiakov aj širokú verejnosť.

O spoločnosti KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Zlatý mravec pre EKOknižku

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii a odpadom. Jej hlavnými postavami sú Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia. Knižka bola oficiálne pokrstená 7. októbra a o päť týždňov neskôr získala cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec.

EKOknižka vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok. Zapojilo sa do nej viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov. Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel Hevier.

Publikácia je podporená stránkou www.nadaciakosit.org s celoročnými úlohami a súťažami o zaujímavé ceny. Rodičia a učitelia na nej nájdu aj objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého si môžu knihu v cene 9,90 eur kúpiť. Časť sumy poputuje košickému útulku. „Finančné prostriedky za knihy budú ,recyklované´ smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež a na pomoc tým, čo to potrebujú. Ako bonus poputuje 1 euro z každej predanej knižky na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske, ktorá prevádzkuje košický útulok pre opustené zvieratká,“ vysvetľuje Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

V EKOknižke si nájdu malí čitatelia aj úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať súvislosti a porozumieť čítanému textu. O tom, že je to naozaj výnimočné dielo, svedčí aj ocenenie v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec. Nadácia KOSIT a spoločnosť Naturpack získali za Ekoknižku ocenenie v kategórii Environmentálna výchova. Publikácia má podľa poroty všetky predpoklady na to, aby sa stala súčasťou učebných pomôcok pri vyučovaní environmentálnej výchovy na školách.

Veronika Samková
Foto: Martin Šopinec

Zdroj: zajtrajsienoviny.sk

baner_nadacia6

Nadácia KOSIT a spoločnosť Naturpack získali za EKOknižku ocenenie v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec v kategórii Environmentálna výchova.

Nadácia KOSIT a spoločnosť Naturpack získali za EKOknižku ocenenie v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec v kategórii Environmentálna výchova.

EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je na svete!

Komentáre: 4 | Pridajte komentár

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcennou.“ Toto silné, ale predovšetkým pravdivé motto Gándhího si Nadácia KOSIT osvojila pri svojom založení s cieľom implementovať myšlienky do reálneho života, podporovať zaujímavé a prínosné projekty pre širokú verejnosť alebo pomáhať ľudom v ich nie najšťastnejších osudoch.

Dnes, milí priatelia si Vám dovolím predstaviť náš projekt podporený dôležitými partnermi, bez ktorých by nemohol byť zrealizovaný. Ide o knižku – EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika,“ predstavuje projekt Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel Hevier. Záštitu nad projektom prevzali Minister životného prostredia SR – Peter Žiga a primátor mesta Košice – Richard Raši. Dôležitými partnermi projektu boli „odpadárske“ spoločnosti NATUR-PACK, a.s., KOSIT a.s. a APOH.

„EKOknižka…“ vznikla na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok. Do súťaže sa zapojilo viac ako 80 škôl s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov.

Výsledok súťaže je unikátny. EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je jedinou detskou publikáciou, ktorá sa venuje výhradne ekológii a odpadom. Hlavnými postavičkami sú Ježko Separko, Slimáčik Naturpáčik a ich priatelia, ktorí riešia rôzne situácie a problémy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Našiel som si čas a túto knižku prečítal spoločne s dcérkou. Pobavila nás a zaujala. Knižka zábavno-náučnou formou učí deti vážiť si prírodu, separovať odpad a zaujímať sa o prostredie, v ktorom žijú. Motivuje ich k aktívnemu zapájaniu sa do procesu separácie a recyklácie a tým formuje ich „ekologickú kultúru“. Úprimne sa teším, že táto knižka vznikla v Košiciach a je nadstavbou projektu Škôlka Ježka Separka, ktorý si škôlky osvojili pred 3 rokmi,“ hovorí primátor, Richard Raši

Krst drťou z plastov.

Krst drťou z plastov.

V „EKOknižke…“ si nájdu malí čitatelia úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať súvislosti a porozumieť čítanému textu. Publikácia je podporená aj nadačnou stránkou www.nadaciakosit.org s celoročnými úlohami a súťažami o zaujímavé ceny.

Verím, že EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika zaujme malých i veľkých, spríjemní im chvíle a naučí ich niečo nové. Umožní deťom vzdelávať sa v oblasti ekológie hravou a zábavnou formou,“ hovorí Michal Sebíň, hlavný partner projektu.

Mrzí ma, že dnes nemôžem byť prítomný na krste „EKOknižky…“, ktorú publikuje Nadácia KOSIT. Tento zaujímavý vzdelávací projekt citlivo vníma témy životného prostredia a odpadov prostredníctvom dôležitých ľudí v životoch našich detí, teda učiteľov. Som presvedčený, že aj táto knižka posilní environmentálne myslenie, podporí separovanie a recyklovanie a opäť znížime podiel odpadu, ktorý končí tam, kde chceme najmenej – na skládkach. Pozitívne hodnotím úsilie autorov zlepšiť životné prostredie nie len v  oblasti odpadov ale aj vody, vzduchu či pôdy práve literárnou a hudobnou tvorbou, ktorá je deťom, najbližšia,“ z listu ministra životného prostredia, Petra Žigu.

Prvých 1000 kníh bude v predaji od konca októbra priamo u nás v Nadácii KOSIT, resp. v spoločnosti KOSIT. Objednávky bude možné zasielať prostredníctvom mailu na oboch stránkach. Finančné prostriedky za knihy budú „recyklované“ smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež a na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ako bonus, z každej predanej knižky poputuje 1 euro na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske, ktorá prevádzkuje košický útulok pre opustené zvieratká,“ dodáva Končeková.

Poďakovanie primátorom pani učiteľkám.

Poďakovanie primátorom pani učiteľkám.

O Nadácii KOSIT a jej partneroch

Nadácia KOSIT vznikla koncom roku 2010 ako nástroj napĺňania spoločenskej zodpovednosti spoločnosti KOSIT. Už od svojho založenia sa zameriava najmä na projekty súvisiace so sociálnou, spoločenskou, zdravotníckou ale najmä environmentálnou problematikou.

Nadácia má vlastné projekty a súčasne napĺňa výzvami a grantmi všetkých šesť pilierov, ktoré má vo svojich stanovách. Nadácia KOSIT sa stala významnou inštitúciu v treťom sektore. Medzi dlhodobé a najdôležitejšie projekty nadácie patria Centrum environmentálnej výchovy, Projekt škôlka Ježka Separka a EKO tábor v zelenom raji v Kysaku.

Nadácia KOSIT každoročne vyhlasuje súťaže a granty pre verejnosť, školy a školské inštitúcie, samotných pedagógov či deti a mládež. Snaží sa publikovať v časopisoch pre deti a mládež, dennej tlači tak aby zvýšila environmentálne povedomie, najmä v problematike odpadov. Ročne podporuje niekoľko žiadostí o materiálnu, odbornú či finančnú pomoc. Nadácia KOSIT za svoje snaženie získala niekoľko oficiálnych poďakovaní a ocenení.

NATUR-PACK, a.s. je oprávnená organizácia, ktorej hlavným poslaním je plnenie cieľov zberu, zhodnocovania a recyklácie pre všetky druhy odpadov z obalov minimálne v rozsahu záväzných limitov stanovených Európskou smernicou o obaloch a odpadoch z obalov. Smernica bola prevzatá do právneho systému Slovenskej republiky zákonom o obaloch a povinnosti z nej vyplývajúce sa týkajú všetkých dovozcov, výrobcov a baličov.

Od roku 2006 sme vytvorili aj systém NATURELEKTRO, ktorý je zameraný na plnenie limitov recyklácie elektroodpadu a systém NATURBAT, ktorý zabezpečuje výrobcom prenosných batérií a akumulátorov plnenie vybraných zákonných povinností.

V environmentálnej oblasti je naším hlavným cieľom zvyšovanie kvality životného prostredia priamou podporou systému triedeného zberu a zhodnocovania odpadov, pričom čoraz väčší dôraz sa kladie aj na podporu vzrastu environmentálneho povedomia v oblasti nakladania s odpadmi.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá na vysokej profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001.

KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je prvým dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike. APOH je členom Európskej federácie /European Federation of Waste Management and Environmental Services – FEAD / so sídlom v Bruseli.

APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve. Členmi asociácie sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, úpravou, energetickým a materiálovým využívaním, recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí, ale aj poradenské spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom.

Jedným zo základných zameraní APOH je vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s právom Európskej únie, dodržiavania princípov spoločného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže.

Partneri projektu.

Partneri projektu.

Superzáložka na pomoc zvieratám

Komentáre: 0 | Pridajte komentár

Moderátor:
“Škôlkari a školáci z Košíc pomohli opusteným zvieratkám. Nadácia Kosit a spoločnosť Kosit vyhlásili výtvarnú súťaž pod názvom Superzáložka. Výtvarné dielka s tematikou prírody zaslalo spolu 579 žiakov z 25 základných a materských škôl.”
Silvia Karolyiová, redaktorka:
“Hlavným cieľom súťaže bolo spropagovanie všetkých známych medzinárodných dní, ktoré súvisia s ochranou prírody, ako napríklad Deň zeme, Deň stromov či slnka. Dôležité bolo napísať aj slogan vystihujúci tému.”
Aluise Cerotto, generálny riaditeľ Kosit, a.s.:
“Tieto súťaže sú veľmi dôležité pre našu spoločnosť, keďže chceme, aby spoločenský aspekt bol vnímaný pozitívne aj zo strany škôl.”
Silvia Karolyiová:
“Práce mohli zasielať materské školy a základné školy 1. a 2. stupeň. A už aj poznáme víťazov, ktorých vyberali skutoční výtvarníci z umeleckých škôl. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v historickej radnici. Víťazi si odniesli pekné ceny. Medzi najlepšími bol aj Mirko Repecký, ktorý navštevuje Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach.”
Mirko Repecký:
“Dal som si to asi preto, lebo sa mi to najviac páčilo.”
Silvia Karolyiová:
“A rád kreslíš?”
Mirko Repecký:
“Celkom.”
Silvia Karolyiová:
“Dlho ti to trvalo, kým si to nakreslila?”
Dievčatko 1:
“Asi áno.”
Silvia Karolyiová:
“A rada tráviš čas v prírode?”
Dievčatko 1:
“Áno, ale niekedy.”
Silvia Karolyiová:
“Vymyslela si aj slogan? Ktorý to bol?”
Dievčatko 2:
“Zem je náš život.”
Silvia Karolyiová:
“Organizátori darovali jednu záložku aj primátorovi mesta Richardovi Rašimu.”
Richard Raši, primátor mesta Košice:
“Na každý zlý zákon použijem jednu záložku, aby som vedel, že aj zlý zákon vie byť dobrý, keď má dobrú superzáložku.”
Silvia Karolyiová:
“Výherná záložky nadácia nechala plnofarebne vytlačiť. Výťažok z jej predaja pôjde Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske.”

Zdroj: 11.06.2014; Televízna stanica Naša; Správy

Vyhodnotenie súťaže EKO knižka Ježka Separka

Komentáre: 1 | Pridajte komentár

KOŠICE, 23. mája 2014 – Od 25. septembra do 20. novembra 2013 sa uskutočnila celoslovenská tvorivá súťaž EKO knižka Ježka Separka. Svoje príbehy, básničky a piesne do nej zaslalo 129 učiteľov materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Súťažné práce hodnotili renomovaní slovenskí autori Daniel Hevier a Marián Čekovský. Škôlka, z ktorej pochádza výherné dielko, získala v súťaži finančnú odmenu v hodnote 500€.

Najlepšiu pesničku, nazvanú Ježko Separko, zložila Oľga Balážová z MŠ Bernoláková 19 v Prešove. Najkrajšiu básničku, s názvom Zberný dvor, napísala pani učiteľka Jana Petričová z MŠ Kysak 210. Ceny za svoje dielko si pani učiteľky spolu s ich malými zverencami prevzali z rúk organizátorov priamo v materskej škole.

Víťazný príbeh, Zuzankin poučný výlet, vymyslela Magdaléna Kresťanová z MŠ Beethovenova 1 v Nitre.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť u detí environmentálne povedomie prostredníctvom  jednoduchých, kreatívnych a originálnych diel pedagogických pracovníkov. „Práve učitelia vedia najlepšie, ako deti zaujať a zároveň niečo naučiť. Príbehy, básničky aj pesničky predstavujú environmentálne témy pútavou formou, vďaka ktorej si dôležité informácie školáci hravo zapamätajú,“ hovorí Jana Končeková, riaditeľka nadácie KOSIT.

„Veľmi nás teší, že sme mohli byť súčasťou tejto tvorivej súťaže. Ochrana prírody je vážnou témou pre celú spoločnosť. Sme radi, že sa jej venujú učitelia našich detí už v predškolskom veku a tak pozitívne vplývajú na ich ekologické cítenie,“ dopĺňa Michal Sebíň zo spoločnosti NATUR-PACK.

Tridsať najlepších prác bude vydaných v detskej knižke EKO knižka.

Súťaž zorganizovala Nadácia KOSIT s podporou spoločností KOSIT a NATUR-PACK.

MŠ Kysak

 MŠ Kysak.

Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR-PACKu odovzdáva kyticu a Diplom p. riaditeľke, Janke Petričovej z MŠ Kysak

 Michal Sebíň, generálny riaditeľ NATUR-PACKu odovzdáva kyticu a Diplom
p. riaditeľke, Janke Petričovej z MŠ Kysak.

Diplomy odovzdané p. učiteľke Renáte Horňákove (zprava), Oľge Balážovej a p. riaditeľke Dane Voštinárovej

Diplomy odovzdané p. učiteľke Renáte Horňákovej (zprava), Oľge Balážovej
a p. riaditeľke Dane Voštinárovej.

Partneri Nadácie KOSIT

Novinky

Pekná Anička a Ježko Separko

Správa mestskej zelene v Košiciach a partneri projektu – Mesto Košice, Mestská časť Košice – Sever, Mestské lesy a Nadácia KOSIT pre Vás v tomto roku pripravili viacero aktivít a projektov, týkajúcich sa aktívneho trávenie času v prírode a zlepšenia …

Viac

Piatkový návštevník našej spaľovne :)

Viac